perjantai 13. helmikuuta 2009

Kiirehtimispyyntö keskusrikospoliisille
Seppo Heikkisen nimi väärennetty vakuutuskorvaushakemukseen


Lauri Heikkinen on tunnustanut sekä suullisesti että kirjallisesti asentaneensa putket väärin. Kirjallinen todistus on vakuutuskorvaushakemuksessa, jonka on laatinut nimismies Vesa Juntunen ja siihen on Seppo Heikkisen nimen väärentänyt Lauri Heikkinen. On syytä epäillä, että olosuhteet huomioonottaen kysymyksessä on suunniteltu, harkittu teko ja kiistaton vakuutuspetos, jossa tekijöinä ovat silloinen Hyrynsalmen nimismies Vesa Juntunen ja hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen.

Faktatiedot yrityksistä

Jumalisjärven Lohi Ay:n osakkaina olivat:
- Paavo Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1986,
- Seppo Heikkinen 1.1.1987 - 31.05.1991 ja
- Lauri Heikkinen 30.10.1979 - 31.12.1989.
- Avoin yhtiö joutui lopettamaan kalanpoikastuotannon varattomana 31.5.1991.
- Hyrynsalmen nimismies Vesa Veikko Eemeli Juntunen, Eija Birgitta Juntunen enemmistöosakkaana ja Lauri Eemeli Juntunen osakkaana ja metsäinsinööri Juho Kemppainen osakkaana omistivat Emäjoen Lohi Oy:n.
- Emäjoen Lohi Oy toimi seurakunnalta vuokratulla maalla 4.2.1988 alkaen.
- Yhtiö rekisteröitiin 13.7.1988.- Kainuun Osuuspankki haki yrityksen konkurssiin 21.9.1992.
- Kajaanin käräjäokeuden tuomio 6.10.1992.
- Vesa Juntunen erosi Hyrynsalmen nimismiehen toimesta 31.12.1992.
- Oulun lääninhallitus määräsi virkasuhteen päättymisestä 1.3.1993 lähtien.
- Vesa Juntunen tuomittiin kirjanpitorikoksista ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Rikosten tekoajat olivat vuosina 1988-1992.

Epäilty vakuutuspetos
Yritys laajensi toimintaansa vuoden 1986-1987 aikana niin, että poikastuotantoon rakennettiin uusi halli, kokonaiskustannuksiltaan miljoona markkaa. Uuteen laitokseen tuli lämmönvaihtimella varustettu vedenkierto- ja valvontajärjestelmä. Uutta järjestelmää käynnistettäessä tapahtui erikoisia asioita. Lämmönvaihdin oli kytketty väärin, mikä tarkoitti sitä, että altaissa kiersi koko ajan sama vesi ja poikaset kuolivat omiin jätöksiinsä keväällä 1987. Vika oli siinä, että vaihtimen putket oli kytketty vastoin ohjeita ristiin.Kytkennän oli tehnyt ja valvonut asianomistajan toinen yhtiömies, joka harjoitti päätoimisesti LVI-urakointia. On täysin selvää, että ammattimies ei voi tehdä tällaista vahinkoa tietämättään. Vahingon suuruus oli 600 000 markkaa. Toinen yhtiömies oli hakenut vahingonkorvausta vakuutuksesta. Tähän vahingonkorvaushakemukseen hän oli väärentänyt asianomistajan nimen keväällä 1987. Tämän teon hän tunnustaa poliisikuulusteluissa. Tekoa on syytä epäillä törkeäksi vakuutuspetokseksi, jonka poliisi jätti selvittämättä.

Kuulustelukertomuksissa Lauri Heikkinen tunnustaa asentaneensa laitteet."Koska minulla oli vastuuvakuutus, haimme korvausta aiheutuneesta vahingosta minun vastuuvakutukseni perusteella. Vesa Juntunen täytti Hyrynsalmella korvaushakemuksen, jonka allekirjoitukseksi kelpasi vain Sepon nimikirjoitus. Koska korvaushakemuksella oli erittäin kiire, eikä Seppoa saatu puhelimitse kiinni, laitoin nimen Sepon puolesta. Katson, ettei nimenkirjoittamisella ole tapahtunut kenellekään vääryyttä, koska hakemus koski meidän yhteiselle yhtiölle aiheutuneen vanhingon korvaamista".

Jumalisjärven Lohi Ay myi 5.6.1988 Emäjoen Lohi Oy:lle 365 438 kalanpoikasta hintaan 0.50 markkaa/kappale. Kaupan arvo 182 719 markkaa.Saman kaupan perusteella Jumalisjärven Lohi Ay myi edelleen 24 - 25.1988 välisenä aikana 1-vuotiaita kirjolohen poikasia 10 820 kg à 15,00 markkaa kilo. Kaupan arvo oli 162 300 markkaa. Kahden kaupan yhteisarvo oli 345 019 markkaa.Kaupassa myyjänä oli Jumalisjärven Lohi Ay:stä Lauri Heikkinen ja ostajana Emäjoen Lohi Oy:n puolesta sama mies eli Lauri Heikkinen. Yhtiömiesten kirjallisen sopimuksen mukaan Lauri Heikkisellä ei ollut yksin oikeutta ko. kaupan tekemiseen.Emäjoen Lohi Oy teki asiasta perusteettoman reklamaation, jonka ajankohdaksi reklamaatiossa on mainittu 17.6.1988. Reklamaation mukaan EmäjoenLohi Oy maksaa kaloista vain 100 000 markkaa. Toinen reklamaatio on päivätty 15.9.1989. Silloin Emäjoen Lohi Oy:llä ei ollut enää reklaamaatio-oikeutta kauppaan. Reklamaation mukaan käyväksi kauppahinnaksi on sovittu 108 200 markkaa. Reklamaatiot on laatinut nimismies Vesa Juntunen ja hyväksynyt hänen yhtiökumppaninsa Lauri Heikkinen, joka oli kaupassa sekä myyjänä että ostajana. Lauri Heikkinen on hyväksynyt reklamaation kuulematta toista avoimen yhtiön osakasta Seppo Heikkistä. Teko on yhtiömiesten tekemän sopimuksen vastainen teko. Koska Lauri oli sekä myyjä että ostaja samalla kertaa, niin reklamaation tekeminen kaupasta on käsittämätön asia ja osoittaa epärehellistä toimintaa.Näin ensimmäisestä kalanpoikaskaupasta jäi maksamatta 82 719 markkaa ja toisesta 54 100 markkaa. Yhteensä 136 819 markkaa. Emäjoen Lohi Oy maksanut Lauri Heikkiselle poikasista 100 000 markkaa, eikä Lauri ole tilittanyt rahoja Jumalisjärven Lohi Ay:n tilille. Lauri Heikkinen tunnustaa kuulustelukertomuksessa saaneensa maksun 24.8.1988. "Rahoista puolet sijoitin Emäjoen Lohi Oy:n osakepääoman korottamiseen ja puolet jätin omaan käyttööni", sanoo Lauri Heikkinen kuulustelukertomuksessa.

Mikko Kovalaisen rooli

Mikko Kovalainen oli tuohon aikaan persaukinen varatuomari, jonka Paavo Heikkinen joutui lunastamaan ulos hotellista ja ostamaan tälle vyönkin, että housut pysyy jalassa. Varatuomari Mikko Kovalainen käytti tuolloin hyväkseen Paavo Heikkisen hädänalaista asemaa. Mikko Kovalainen soitti kuulustelukertomuksen mukaan Paavo Heikkiselle ja lupasi hoitaa Osmo Suorsaa vastaan vahingonkorvausoikeudenkäynnin Oulun raastuvanoikeudessa ja pyysi korvauksesi 5.000 markkaa ilmoittaen samalla, että hän ei hoida asiaa elleis rahaa lähetetä ennakkoon hänelle.

Puhelun päätyttyä Kovalainen soitti Paavolle uudelleen ja ilmoitti, että rahaa pitää olla 7.000 markkaa, koska se 5.000 markkaa ei riitä. Oikeudenkäynnin jälkeen Kovalainen lähetti Paavo Heikkiselle 18.11.1992 päivätyn laskun, minkä loppusumma oli 31.089,90 markkaa.

Erkin kommentti: Miksi Mikko Kovalainen haastoi oikeuteen Osmo Suorsan, kun Lauri Heikkinen oli sekä suullisesti että kirjallisesti todistanut, että hän on asentanut putket väärin. Varatuomari Mikko Kovalainen Paavo Heikkisen asiamiehenä haastoi väärätä henkilöt oikeuteen. Lisäksi varatuomari Mikko Kovalaisella olisi pitänyt olla myös Seppo Heikkiseltä avoin valtakirja hoitaa asioita. Sitä hänellä ei ollut eikä myöskään Oulun käräjäoikeuden tuomari ole tarkistanut varatuomari Mikko Kovalaisen valtakirjoja hoitaa asiaa. Asian käisttely olisi pitänyt lopettaa siihen, ettei varatuomari Mikko Kovalaisella ollut valtuuksia hoitaa asiaa Seppo Heikkisen puolesta.
Joensuun Lakiasiaintomiston laskuissa on laskutettu sellaisia matkoja, jotka Mikko Kovalainen on tehnyt muiden kyyditsemänä.Tällaisia ovat 4.1.1992 tehdyt matkat, joista on laskutettu 995,40 markkaa ja 9.6.1993 tehdyistä matkoista 995,40. Lasku on tehty Kainuun Lähivakuutusyhdistykselle ja täyttää näinollen petoksen tunnusmerkistön.

Oikeudenkäynti asianomaisen tietämättä

Mikko Kovalainen on haastanut Paavo Heikkisen tietämättä Katri Helena Heikkisen ja Matti Hermanni Heikkisen kuolinpesän oikeuteen maanvuokraussopimuksen irtisanomisen mitättömyyttä tarkoittavassa asiassa. Suomussalmen kihlakunnanoikeus ei ole tarkistanut avoimia asianajovaltakirjoja, sillä asian hoitamisessa olisi tarvittu myös Seppo Heikkiseltä valtakirja asian hoitamiseen. Sellaista ei Mikko Kovalaisella ollut. Asian käsittely olisi pitänyt lopettaa heti alkuunsa valtuutuksien puutteen vuoksi.
Mikko Kovalainen valitti asisastea edelleen Rovaniemen hoivioiketeen ilman riittäviä valtuutuuksia. Rovaniemen hovioikeuskaan ei tarkistanut Mikko Kovalaisen toimivaltuuksia asiassa.

Pertti Virolainen asiamiehenä

Pertti Virolainen haastoi Paavo Heikkisen asiamiehenä varatuomari Mikko Kovalaisen oikeuteen kiskonnasta ja luottamusaseman väärinkäyttämisestä. Kainuun Lähivakuutus on maksanut Kovalaiselle Paavo Heikkisen vakuutuksen perusteella tämän asian hoitamisesta yhteensä 31.051.35 markkaa.
Virolaisen haastehakemuksen mukaan Kovalainen on nostanut 14.4.1993 Kuusamon tuomiokunnan tuomarille osoittamalaan haastehakemuksella maanvuokraussopimuksen irtisanomisen mitättömyyden toteuttamista tarkoittavan vahvistuskanteen, josa Paavo Heikkinen on kantanajana. Asiaa on käsitelty Suomussalmen kihlakunnanoikeudessa 9.6.1993 § 552 kohdalla (S93/85). Kovalainen on nostanut kanteen ilman Heikkisen suostumusta ja ilman Heikkisen antamaa valtuustusta. Heikkinen ei edes tiennyt, että asiassa tullaan nostamaan kanne. Kainuun lähivakuutus on maksanut Kovalaiselle Paavo Heikkisen vakuutusyhtiössä olleen vakuutuksen perusteella tämän asian hoitamisesta yhteensä 16.772,82 markkaa.
Kovalainen on huhtikuussa 1992 kovaan rahapulaansa vedoten vaatinut Heikkistä suorittamaan 11.000 markaa minkä summan Heikkinen oli varmistaakseen oikeidenkäyntiasian hoitamisen maksanut Kovalaiselle 13.4.1992 pankkisiirtona. Mainitun 11.000 markkaa Heikkinen oli vaivoin saanut koottua siten, että hän oli saanut vävyltään Timo Heikkiseltä 10.000 markkaa ja Bruno Kovalaiselta 1.000 markkaa. Heikkinen on taipunut maksamaan Kovalaiselle mainitun 11.000 markkaa ainoastaan siitä syystä, että Heikkinen on halunnut pelastaa Kovalaisen oman ilmoituksensa mukaan uhkaavalta konkurssilta. Kovalainen ei kuitenkaan ollut pitänyt lupaustaan hoitaa Oulun raastuvanoiekudenssa vireille tullutta asiaa 7.000 markalla, vaan Kovalainen oli osoittanut Heikkiselle 18.11.1992 yhteensä 31.089,90 markan suuruisen laskun.

Erkin kommentti: Pertti Virolainen ei ole tuonut haasteessaan kyllin selkeästi esille sitä, että Mikko Kovalainen haastoi oikeuteen kokonaan väärät vastaajat. Todellinen syyllinen oli Lauri Heikkinen ja hänen kanssaan vakuutushakemuksen tehnyt nimismies Vesa Juntunen. Lisäksi Pertti Virolainen ei ole tuonut kyllin selvästi esille sitä, että Mikko Kovalaisella ei ollut valtuuksia hoitaa asioita, koska hänelleä ei ollut Seppo Heikkiseltä valtakirjoja asian hoitamiseen. Tässäkin maanvuokrausjutussakin oli haastettu Mikko Kovalaisen toimesta väärät henkilöt oikeuteen. Siksi saatiin asiakkaan kannalta väärä päätös, mutta oikeuden kannalta oikeata päätös. Tällaisella päätöksellä Mikko Kovalainen saattoi saada asiakkaan vakuutustyhtiöltä rahat. Tällä keinolla hän hoiteli asioita hovioikeuteen saakka ja laskutti vakuutusyhtiöitä. Näin hän pysyi leivän syrjässä kiinni höynäyttämällä asiakkaitaan nostamalla syytteitä vääriä henkilöitä kohtaan.
Paavo Heikkiseltä vaatimansa 11 000 markkaa Mikko Kovalainen käytti toimintonsa rästivuokrien maksamiseen eikä suinkaan Paavo Heikkisen asioiden hoitamiseen.

Tämän hetken tilanne

Hyrynsalmen kihlakunnan ulosottomies on lähestynyt Paavo Heikkistä 4.2.2009 kirjeellä, jossa lukee "Eläkkeenne ulosmittauksen lisäksi on ulosmitattu myös kiinteistö"
Tämä tarkoittaa Paavo Heikkisen kotitalon ulosmittaamista rikollisesti Vesa Juntusen, Lauri Heikkisen ja ennenkaikkea Mikko Kovalaisen aikaansaatujen velkojen ulosmittaamisen vuoksi.
Pyydän KRP:tä nopeuttamaan Mikko Kovalaisen rikostutkintoja sekä käynnistämään uudelleen Vesa Juntusen rikosten tutkinnat. Pyydän oikeusministeri Tuija Braxia keskeyttämään Paavo Heikkisen ulosottotoimet

Ei kommentteja: