lauantai 9. marraskuuta 2019

Pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta
From: Erkki Aho
Sent: Friday, October 18, 2019 8:56 AM
To: embassy.helsinki@mfa.bg ; vera-jourova-contact@ec.europa.eu ; oulu.ko@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi
Subject: poliittinen turvapaikka

Bulgarian suurlähetystö , Euroopan Unionin oikeuskomissaari Vera Jourova, Oulun käräjäoikeus käräjätuomari Sari Leppäluoto, oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Haluan poliittisen turvapaikan Bulgariasta

Olen nyt maanpaossa Bulgariassa Stara Zagorassa ja pyydän poliittista turvapaikkaa Bulgarian valtiolta.

Perustelut turvapaikan hakemiselle:

Suomessa on tapahtunut valtiopetos 1990-luvun laman aikana. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Olen joutunut Suomen valtion vainon kohteeksi, koska olen selvittänyt valtiopetoksen. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 24,5 vuoden aikana Suomessa. Minulla on Bulgariassa mukana todistusaineisto Suomen valtion valtiopetoksesta ja netissä olen blogeissani esittänyt todistusaineistot asiasta.
The extended 24-year right to the murder and torture in the entrepreneur Erkki Aho

Pankkikriisi

Oikeuslaitos ja poliisi

Tarvitsen poliittisen turvapaikan niin kauaksi aikaa, että Suomen valtiopetos ja Suomen 1990-luvun laman asiat selvitetään.
Seuraavat asiakirjat paljastavat valtiopetoksen
  1. salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin asiakirjat 6.5.1992
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiv Hansa-kaupan asiakirjat 31.03.2000

Vera Jourova, Commissioner for Legal Affairs, Bulgarian Embassy,

I want a political asylum in Bulgaria

I am now in exile in Bulgaria, Stara Zagora and ask for political asylum in Bulgaria.

Reasons for applying for asylum:

Finland's political decision-makers have been deceiving the state during the recession of the 1990s. Government fraud will never expire. I have had the Finnish government persecution, as I have explained treason. The police are not investigating and I am not getting a fair trial in Finland. I have been in the legal battle against the Finnish State 24.5 years. In Bulgaria, I have evidence of Finnish treason. On the internet, my blogs testify to government fraud.
The extended 24-year right to the murder and torture in the entrepreneur Erkki Aho

 The banking crisis

 The judiciary and the police

I need political asylum so long that Finland's state fraud and Finland's recession of the 1990s can be solved.

The following documents reveal government fraud
1. The so-called secret. Koivisto Conclave Documents May 6, 1992
2. The SSP, proclaimed on October 22, 1992 one hundred years
  1. Documents of the Aktiv Hansa trade, declared secret for 25 years, 31.03.2000
Finland does not have the rule of law and does not respect the European Convention on Human Rights. Finland needs a constitutional court. Finland needs a Truth Commission to investigate the 1990s recession and the banking crisis. There has been a major robbery of property and genocide. 60 000 companies were withdrawn from the market. 500,000 people lost their jobs. Citizens did not get justice when the bank always won in court. 14,500 entrepreneurs committed suicide in a difficult situation. The decisions of the Finnish political leadership were declared secret.
Bank crisis, I've lost my business, my property and my family. The State of Finland to take employment pension every month a large part of the punishment that I have been an entrepreneur in Finland. I do not get justice in Finland. I have suffered huge economic losses and horrendous psychological damage of criminal activity due to the State of Finland. The legal battle against the Finnish state has been going on for 24.5 years.

However, I am still alive. I have been several times as a refugee in Finland and abroad. I have exposed the criminal activity Finland's political leadership.

Valtiopetos ei vanhene koskaan

17.10.2019
Erkki Aho


Teen tämän turvapaikkahakemuksen Bulgarian Suomen suurlähetystön kautta, koska tiedän, että Bulgarian Helsingin suurlähetystössä osataan Suomen kieltä. Olen jo aikaisemmin ilmoittanut Euroopan oikeuskomissaari Vera Jourovalle, että haen poliittista turvapaikkaa ellen saa esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Suomessa. Euroopan komissiossa virallisia kieliä ovat Englanti ja Suomi.

Asioiden kulku on ollut seuraava: Käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Evelinna Nssilä ovat tehneet minusta rikosilmoituksen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Ole kertonut totuuden asiasta blogissani

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

 Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä todistajiani ole kuultu. Minulle ei annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulutelukertomusesta omakseni. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.

Kuulustelutodistajan lausunto

Jos en saa esteetöntä rikostutkintaa asiassa ja poliisi ei hanki todistusaineistoksi
  1. salaiseksi julistettuja ns. Koiviston konklaavin asiakirjoja 6.5.1992
  2. 100 vuodeksi salaiseksi julistettua SSP-sopimusta 22.10.1992
  3. 25 vuodeksi salaiseksi julistettua Aktiv-Hansa-kaupan asiakirjoja 31.03.2000
ja jos en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä asiassani niin pyydän Euroopan Unioinilta poliittista turvapaikkaa Suomen valtion rikollisen toiminnan ja poliittisen ajojahdin johdosta. Kysymys on vainoamisesta ja kidutuksesta.

En saanut asiassa esteetöntä rikostutkintaa. Lisäksi esteellinen poliisi Hannu Mensonen oli ilmoittanut asiastani eli Kalajoella tehdystä kuulustelusta Oulun käräjäoikeuden tuomarille Sari Leppilammelle ja vienyt asia eteenpäin tarkoituksenaan suojella virheellisesti menetellyttä käräjäoikeuden tuomaria Sarianne Ervastia ja saadakseen Erkki Aholle vankeusrangaistuksen.

Poliisi Hannu Mensosen esteellisyys johtuu siitä, että hän oli jättänyt rikostutkintapyyntöni käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminnasta tutkimatta eikä estänyt käräjätuomarin virheellistä menettelyä. Poliisi Hannu Mensosen esteellisyys johtuu myös siitä, että hän ei ole ryhtynyt toimiin väärän ulosottoni oikaisemiseksi, vaan hän vähätteli asianajaja Asko Keräsen tunnustusta rikoksesta, mikä on aiheuttanut kaikki minun väärät ulosotot. Väärä ulosotto johtuu juuri entisen asianajajan, nykyisen varatuomarin Asko Keräsen rikollisesta toiminnasta. Keränen jätti valituksen tekemättä konkurssiasiassa, jossa oli haettu yritykseni PR-Teollisuus Oy konkurssiin.

Yritys haettiin konkurssiin väärillä tiedoilla ja prosessipetoksella. Korkein oikeus ei ole myöhemminkään purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä ja siitä johtuu, että minun kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat virheellisiä ja perintäkelvottomia. Siitä huolimatta Suomen valtio perii niitä minulta ja pitää minua ikuisessa velkahelvetissä.

Oulun käräjäoikeuden tuomari Sari Leppäluoto ilmoitti minulle, että käräjätuomari Sarianne Ervastin tekemässä rikosilmoituksesta on tulossa käsittely Oulun käräjäoikeudessa poliisi Hannu Mensosen ilmoituksen perusteella ja asianajajakseni on valittu asianajaja Kari Eriksson. Tässä käräjätuomari Sari Lepäluodon sähköpostiviesti.

From: Leppäluoto Sari (KO)
Sent: Friday, October 11, 2019 9:51 AM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Puolustajan määräys
Hei
Minulla on ratkaistavana puolustajan määräystä koskeva asia, jossa on kyse puolustajan määräyksestä Erkki Aholle.
 Pyyntö on tullut rikoskomisario Mensoselta. Siinä ei oltu ehdotettu ketään puolustajaa, joten käräjäoikeus on kysynyt suostumuksen AA Kari Erikssonilta.
 Kari Eriksson on antanut suostumuksensa puolustajaksi.
 Käräjäoikeus tiedustelee Teiltä, käykö AA Kari Eriksson puolustajaksenne?
 Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan kantanne tähän sähköpostiin viimeistään 18.10.2016.
 Mikäli Teiltä ei tule vastausta, tulkitsemme sen siten, että AA Kari Eriksson voidaan määrätä puolustajaksenne.
 *************************************************************
Sari Leppäluoto
Käräjätuomari
Tingsdomare
District Judge

Oulun käräjäoikeus
Oulu tingsrätt
District Court of Oulu
Rata-aukio 2, PL 141
90100 Oulu
Puh./Tel. 029564 9500
fax. 029564 9615

Koska katsoin, että myös käräjätuomari Sari Leppäluotoa on syytä epäillä esteelliseksi asiassani, sillä hän on aiheuttanut minulle valtavia taloudellisia tappioita ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä suojelemalla erästä Suomen vaarallisimmista “tekijöistä” eli varatuomari Mikko Kovalaista. Vastasin käräjätuomarille seuraavasti:

TO 17.07.2019 Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Koska katsoin, että yhteistyössä Suomen valtion viranomaiset pyrkivät saamaan minulle ehdottoman vankeustuomion siten, että en saa esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, enkä saanut esittää todistusaineistoja eikä todistajiani ole kuultu, niin minulla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin paeta Suomessa ulkomaille kahden fb-kaverini rahoituksen avulla. Pakenin Bulgariaan,
Minulla on Kalajoella oleva bulgarialainen todistaja, joka oli kanssani Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, kun kävin tarkistamassa siellä sähköpostitse lähettämäni todistusaineiston. Todistusaineisto oli tulostettu väärin ja käräjätuomari Sarianne Ervasti oli paikalla yhdessä todistajani kanssa, kun totesimme asian.

Lisäksi minulle on tärkeää, että kaksi bulgarialaista työntekijää saavat oikeutta Suomessa, koska he ovat joutuneet törkeän hyväksikäytön uhreiksi, erittäin merkittävän työsuojelurikoksen kohteeksi sekä heidät on laittomasti irtisanottu työpaikoistaan. Suomen poliisi on jättänyt asian tutkimatta ja oikeus ei ole suostunut ottamaan asiaa käsiteltäväkseen.

Olen nyt Bulgariassa ja pyydän Bulgarian valtiolta turvapaikkaa, koska katson, että Suomen valtion viranomaiset haluavat saada rikollisella toiminnalla minulle väärän tuomion ja suurena vaarana on, että tuomio olisi ehdoton vankeustuomio. Minä olen pyrkinyt saamaan oikeutta, mutta mutta Suomen valtio estää minulta oikeudensaamisen. Kysymys on erittäin suuresta minulle aiheutetutsta taloudellisesta vahingoista ja hirvittävistä henkisistä kärsimyksistä, jotka ovat myös ulosottoviranomaisten ja Suomen vastuullisten poliitikkojen tiedossa.

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Avoin kirje pääministeri Antti Rinteelle

Katson, että Suomen valtion toiminta on ollut tietoista ja tarkoituksellista asiassani.
Katson, että korkeimman oikeuden on purettava kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien päätökset ja Suomen valtion on korvattava minulle aiheuttamansa valtatavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset korkoineen.

Stara Zagora 18.10.2019
Bulgaria

Erkki Aho
turvapaikanhakijana Bulgariassa


Ei kommentteja: