maanantai 4. marraskuuta 2019

04.11.2019 Suomi ei noudata EU:n perusperiaatteita eli oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeussopimuksia


Roomalaisen oikeuden jumalatar Justitia

Olen käynyt Euroopan Unionin oikeuskomissaarin Vera Jourovan kanssa sähköpostivaihtoa ja olemme käyneet läpi Suomen oikeusvaltiotilannetta ja ihmisoikeussopimusten noudattamista. Nyt asia on Euroopan Unionilla tiedossa ja odotan, että asia otetaan Euroopan Uninoin komission käsittelyyn heti kun se on mahdollista. Oikeuskomissaari on sama sekä vanhassa että uudessa komissiossa.Euroopan oikeuskomissaarille oli yllätys se, että Suomen tilanne on näin huono.

Olen ollut yhteydessä myös Euroopan neuvostoon. Myös tämä elin on varmasti tietoinen siitä mikä on Suomen oikeusvaltiotilanne, sillä myös Velallisten Tukiryhmä on tehnyt asiassa arvosta työtä.
KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

Suomessa poliittiset päättäjät ja vastuulliset viranomaiset ovat kuin susi kukassa.

Olen pyytänyt Suomen eduskunnan puhemiehistöä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin asiassa, mutta en ole saanut heiltä minkäänlaista vastausta. Siis puhemies Matti Vanhanen , varapuhemies Tuula Haatainen ja toinen varapuhemies Juho Eerola eivät ole reagoineet asiaan millään tavalla. Valtiopetosta pyritään salaamaan ja sekin on jo rikokseksi epäiltävä teko.

Olen ollut yhteydessä Suomen hallituksen avainministereihin pääministeri Antti Rinteeseen, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssoniin ja sisäministeri Maria Ohisaloon, mutta he eivät ole reagoineet asiaan millään tavalla. Valtiopetosta, Suomen todellista oikeusvaltiotilannetta sekä ihmisoikeussopimusten noudattamatta jättämistä pyritään salaamaan. Minun oikeustajuni mukaan sekin on rikokseksi epäiltävä teko.

Olen ollut yhteydessä oikeuskansleriin, valtakunnansyyttäjään ja Pohjanmaan ja Oulun poliisiin, mutta he eivät ole reagoineet asiaan millään tavalla. Heillä on kuitenkin vielä aikaa toimia ja he voivat halutessaan ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Jos eivät ryhdy, niin on syytä epäillä, että he laiminlyövät virkavelvollisuutensa ja suojelevat Suomen poliittisten päättäjien rikolliseksi epäiltäväät toimintaa. Minun oikeustajuni mukaan sekin on rikolliseksi epäiltävä jos se totutuu.

Olen ollut yhteydessä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ja minulle on selvinnyt se ettei Kansainvälinen Rikostuomioistuin voi ottaa Suomen asiaa käsiteltäväkseen.

Hyvä Rouva / Herra,

Kiitos viestistäsi. Huomaa, että Kansainvälisellä rikostuomioistuimella (ICC) on erittäin rajoitettu toimivalta. Tuomioistuin voi käsitellä vain vuoden 2002 jälkeen tapahtuneita Rooman perussäännön 6–8 bis artikloissa määriteltyjä kansanmurhia, ihmisyyttä vastaan ​​tehtyjä rikoksia, sotarikoksia ja aggression rikoksia, ja se voi käyttää lainkäyttövaltaa vain maissa, joissa on ratifioinut sen.

Lisätietoja tuomioistuimen lainkäyttövallasta ja Rooman perussäännön koko tekstistä saat oheisen asiakirjan sivulta 2 ja verkkosivustoltamme sekä osoitteestamme, www.icc-cpi.int. Kehotamme sinua tarkistamaan nämä tiedot huolellisesti.

Jos uskot edelleen huolellisen tarkastelun jälkeen, että ICC on oikea paikka tapauksellesi, ja haluat lähettää kanteen tuomioistuimelle, noudata ohjeita, jotka tehdään liitteenä olevan asiakirjan sivulla 1. Jos päätät toimittaa tietoja, käytä ystävällisesti vain tätä sähköpostiosoitetta: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Ystävällisin terveisin,

OTP-tietopiste

Kansainvälinen rikostuomioistuin

Asia tulee nyt myös kansainvälisen poliisin tutkittavaksi.

Koiviston konklaavi: suomalaisten ryöstäminen ja oikeusmurhat – Suomiko oikeusvaltio?

Koiviston konklaavi – SSP-sopimus ja muut salatut sopimukset http://kalajokinen.blogspot.com/2017/06/koiviston-konklaavi-ssp-sopimus-ja-muut.html

Valtiopetos on tosiasia

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Vastaus ylitarkastaja Ylva Norrgårdille

Kuulustelutodistajan lausunto

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Hätähuuto Suomesta

Saattohoitajat

SSP-sopimus

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Nimeni on Erkki Aho

Koiviston konklaavi

Todistusaineisto asiassa - kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla:

Kauppasopimukset Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipestä ja Euronio Oy ( 3 kpl)

Konkurssisääntö 50 a § (31.1.1995/110)
Väliaikainen pesänhoitaja voi myydä velallista ja suurimpia velkojia kuultuaan konkurssipesään kuuluvaa irtainta omaisuutta siinä laajudessa kuin se on välttämätöntä tappioiden välttämikseksi tai kka konkurssipesän hallinnosta tai hoidosta aiheutuvien kustannusten maksamiseksi. Väliaikaiset pesänhoitajat eivät voi myydä kiinteää omaisuutta.
Kera Oy käytti saattohoitajaa, jonka tehtävänä oli tuhota yritys. Saattohoitaja teki muiden osakkaiden tietämättä Kera OY:n kanssa kuvassa olevan sopimuksen. Kysymyksessä on törkeä petos, koska myyjä Kera Oy oli päättänyt poistaa perustettavan yhtiön markkinoilta. Siihen liittyy kuvassa oleva sopimus.
Väliaikaiset pesänhoitajat eivät konkurssisäännön mukaan saa myydä kiinteää omaisuutta. He kuitenkin myyjät kiinteää omasuutta maakaaren vastaisesti. Heillä ei ollut valtakirjoja ja he myivät toisen omaisuutta omanaan kauppakaaren vastaisesti.
Kaupanteossa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kauppakirjan allekirjoittajan mukaan ollut paikalla, kun kauppasopimus allekirjoitettiin. Sulo Heiskari on toiminut syyttäjän kauppasopimuksista käysydissä oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kauppasopimukset ovat siis laittomia.
Kaupanvahvistajaksi merkitty nimismies Sulo Heiskari toimi syyttäjänä kaikissa kauppasopimuksista johtuvista oikeudenkäynneistä. Syyttäjistä annetun lain mkaan hän ehdottomastai esteellinen toimimaan syyttäjänä näissä asioissa.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kaupat. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsopimus puretaan niin liitännäiset eli takaukset eivät voida voimaan. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki konkurssituomion väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton. Kysymyksessä on prosessipetos.

Todistusaineistona kauppojen purkusopimukset
Todistusaineistona virheellinen konkurssihakemus

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman asiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Paavo M. Petäjä tunnustaa asian KRP:lle
Silloiselle asianajajalle Asko Keräselle annettiin valtakirjat asioiden hoitamiseksi, koska hän pyysi niitä sillä perusteella, että konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla..
Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Nyt ainoa mahdollisuus on saada purku korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei suostu purkamaan vääriä tuomioita eikä Ylivieskan käräjäoikeus ota asiaa käsiteltäväkseen. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvonta näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Juristi Asko Keräsen talousrikosoikeudenkäynti yllätti syyttäjän ja tuomarin – Keränen tunnusti kaiken heti kättelyssä


Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikostutkintapyynnöt tutkimatta. Ollilan esimiehet ovat olleet lestadiolaisia kuten Ollilakin. On syytä epäillä, että lestadiolainen mafia on suojellut omia aateveljiään rakennusalalla sekä poliisialalla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki asiassa oman lopullisen ratkaisunsa, ”putosi” parvekkeelta ja kuoli.
Ennen kuolemaansa asianajaja Hannu Maskonen haastoi Erkki ja Eila Ahon oikeuteen velallisen epärehellisyydestä Merita-pankin nimissä pankinjohtajan tietämättä asiasta. Tässä pankinjohtajan todistus.
Erkki Aho tuomittiin asiassa 75 päivän ehdottomaan vankeuteen sellaisen velan perusteella jota ei todellisuussa edes ollut olemassa.
Koska oli eduskuntavaalit tulossa niin kansanedustajaehdokas Kalajoen kaupunginvaltuuston silloinen puheenjohtaja Raili Myllylä organisoi asiat niin, että Erkki Ahon piti antaa valtuustolle selvitys vankeustuomiosta otsikolla Luottamusmiehen rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella. Valtuutettu Erkki Aho teki parissa viikossa 1879-sivun selvityksen asioista. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä apunaan Kalajoen kaupungin virkamiesjohto estivät valtuutettu Erkki Ahoa esittämästä asioita valtuutetuille valtuuston kokouksessa. Kysymyksessä oli törkeä luottamusaseman ja virka-aseman väärin käyttö sekä rikollisten suojelu. Poliisi kieltäytyi tutkimasta asiaa.

Odotan kansainvälisiltä toimijoilta ratkaisuja 3-4 kuukauden kuluessa. Tämän hetken käsitykseni on se, että Suomen asiat selvitetään kansainvälisten toimijoiden toimesta. Suomessa hallitus joutuu eroaamaan ja pidetään uudet eduskuntavaalit. Suomeen perustetaan perustuslakituomioistuin sekä totuuskomissio selvittämään 1990-luvun pankkikriisin asioista ja valtiopetosta. Suomi palautetaan takaisin oikeusvaltioiden joukkoon.

Erkki Aho

Ei kommentteja: