maanantai 21. lokakuuta 2019

Vastaus tiedoksiantoon
From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 21, 2019 9:18 AM
To: oulu.ko@oikeus.fi ; kirjaamo@okv.fi ; hav@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi ; uav@eduskunta.fi
Subject: Vastaus tiedoksiantoon

Oulun käräjäoikeus käräjätuomari Sari Leppäluoto , oikeuskansleri Tuomas Pöysti, eduskunnan hallintovaliokunta, eduskunnan perustuslakivaliokunta, eduskunnan ulkoasiainvaliokunta, kansainvälinen rikostuomioistuin

Kiitän Oulun käräjäoikeutta päätöksen 19/27968 18.10.2019 tiedoksiannosta. Katson, että asiassa hakijana on poliisi Hannu Mensonen ja lasku päätöksestä kuulu poliisi Mensoselle. Minä en valita päätöksestä muuta kuin oikeuskanslerille. Katson, että käräjätuomari Sari Leppäluoto on esteellinen asiassa.

Minä katson, että rikostutkinnat asioissa 5770/R/53493/18 ja 5770/R/15736/19 on tehty esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti, koska minä en ole saanut esittää todistusaineistoja asiassa eikä minun todistajiani ole kuultu. Tutkinnanjohtajana piti oli kuulustelija Niskasaaren mukaan poliisi Pekka Niskakangas eikä esteellinen poliisi Hannu Mensonen. Olemme yhdessä poliisi Hannu Mensosen kanssa todenneet hänen esteellisyytensä asioissani. Tämä käy ilmi sähköpostiviesteistämme.

Minä katson, että rikostutkintaa ei todellisuudessa ole tehty eikä syyteharkintaa suoritettu, mutta syyllinen on valittu etukäteen. Rikostutkintapyynnön tekijät ovat valtion virkamiehiä eli käräjätuomari Sarianne Ervasti ja ulosottomies Eveliina Nissilä. Kun poliisi Niskasaari ilmoitti rikostutkintapyynnöistä minulle niin hän kertoi, että kysymykset ja vastaukset on tehty etukäteen. Ihmettelin hänelle jo silloin tilannetta. Mielestäni hän kertoi kuitenkin totuuden. Tarkoituskaan ei ole ollut antaa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, koska katson, käräjätuomari Sarianne Ervastin syyllistyneen todella vakaviin rikoksiin, niin hän on ryhtynyt hädissään hyökkäämään minua vastaan. Se on mahdollista kun esteellinen poliisi toimi tutkinnanjohtajana ja esteellinen käräjätuomari käräjätuomarina asiassa ja kun todistusaineistoja ei oteta missään vaiheessa huomioon eikä todistajiani kuulla.
Asiat ole selvittänyt näissä blogeissani:

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Kuulusteluissa en saanut esittää mitään todistusaineistoja asiassa eikä minulle annettu pyynnöstäni huolimatta kopioa kuulustelukertomuksesta omakseni. Minulla on loppulausuntovaatimus asiassa, mutta sillä ei näytä olevan mitään merkitystä niin kuin ei ole ollut aikaisemminkaan. Kuulustelut tehtiin esitutkintalain, poliisilain, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Kuulustelutodistaja todistaa asian kirjallisesti.

Kuulustelutodistajan lausunto

Valtiopetos ei vanhene koskaan
Tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Koska on epäiltävissä , että käräjätuomari Sarianne Ervastin pelastamiseksi ja muiden valtion asianosaisten virkamiesten pelastamiseksi on organisoitu rikolliseksi epäiltävä toiminta, niin syytön Erkki Aho yritetään lavastaa syylliseksi, kun hän haluaa saada oikeutta asioissaan eli todistaa kaikki ulosottosaatavat rikollisesti aikaansaaduiksi ja siten perintäkelvottomiksi.

Olen varmasti oikeassa ja pystyn todistamaan omaan syyttömyyteni asioissa. Olen joutunut Suomen valtion rikosten kohteeksi ja olen kärsinyt valtavat taloudelliset tappiot ja hirvittävät henkiset kärsimykset Suomen valtion toiminnan johdosta. Siksi olen tehnyt oman ratkaisuni asioissani, Olen hakenut poliittista turvapaikkaa ulkomailta ja olen viranomaisille ilmoittanut tarkan olinpaikkani. Minulla on kaikki tarvittavat todistusaineistot mukanani.

Olen joutunut kärsimään Kalajoella yli 30 vuotta poliittista syrjintää ja yli 24 vuotta Suomen valtion viranomaisten kidutusta, koska olen ERKKI AHO

Jos Suomen viranomaiset jatkavat kidutustani ja tätä oikeudenkäyntimenettelyä, niin ulkomaiset viranomaiset joutuvat tekemään oman ratkaisunsa asiassa eli myöntämään minulle poliittisen turvapaikan, koska vaarana on se, että vanha sairas ihminen tuomitaan syyttömänä ehdottomaan vankeusrangaistukseen Suomessa pitkän 24 vuotta jatkuneen kidutuksen jatkeeksi.

KIIREELLINEN TOIMENPIDEPYYNTÖ EUROOPAN NEUVOSTOLLE

Yksilö vailla perustuslain suojaa? (kustannettua ohjelmaa)

Oikeuskanslerin, hallintovaliokunnan, perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan on otettava asia pikaisesti käsittelyyn Suomen maineen pelastamiseksi. Tämä merkinnee myös Antti Rinteen hallituksen eroa ja uusia eduskuntavaaleja sekä perustuslakituomioistuimen ja totuuskomission perustamista sekä oikeusjärjestelmän ja – hallinnon uudistusta mukaan luettuna poliisin toiminta.

21.10.2019
Erkki Aho
siellä jossakin viranomaisten tietämässä paikassa

Ei kommentteja: