sunnuntai 31. heinäkuuta 2016

Vastaus kihlakunnanvouti Pekka KemppaiselleVastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, July 31, 2016 8:12 PM
Subject: Vastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle


Vastaus kihlakunnanvouti Pekka Kemppaiselle

Kiitän päätöksestänne 5079/6610/16P 27.07.2016. Mielestäni ulosotto on keskeytettävä ja minulle on toimitettava maksutta kaikki tarvitsemani tiedot ulosottoa koskien. Tähän mennessä rikollisesti aikaansaatuja ulosottoja korkoineen on tehty arvioni mukaan noin 430 000 euroa.
Olen pyrkinyt saamaan oikeutta jo yli 21 vuoden ajan saamatta esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Yhteiskunta ei ole voinut täyttää Suomen perustuslain, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen takaamia laillisia oikeuksia ja perusturvaa. Ei ole uskottavaa, että poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos ei tunne lakia. Ei ole uskottavaa, että he eivät tiedä, että

  1. väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta
  2. kaupanvahvistaja ei voi toimia syyttäjänä asioissa joissa hän on ollut kaupanvahvistajana syyttäjistä annetun lain perusteella. Syyttäjä Heiskari on siis toiminut vastoin lakia ja kun toiminta on ollut tietoista, niin se täyttää rikoksen tunnusmerkistön.
  3. kaupanvahvistajan tulee olla paikalla kun kaupat vahvistetaan. Nyt tuleva syyttäjä on ollut kaupanvahvistajana ja kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei hän ole nähnyt kaupapanvahvistajaa ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu
  4. kysymyksessä on törkeä petos kun kaupanteossa salataan 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja keskeneräinen tilauskanta ilmoitetaan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todelisuudessa oli
  5. kaupanpurku on aina lopullinen ja peruuttamaton asia. Kun kaupat purettiin niin takaukset raukesivat. Pääsopimus purettaessa liitännäisetkään eivät voi jäädä voimaan.
  6. Kun kaupat oli purettu niin takaukset olivat rauenneet ja siitä syystä konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Konkurssi oli siis laiton.
  7. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta hän on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman vaadittavia valtakirjoja ja toimeksiantoja, että kanne on oikea.
  8. Velkojain kokouksessa todistin käräjätuomarin, syyttäjä Sulo Heiskarin ja asianajaja Asko Keräsen läsnä ollessa, että konkurssi on laiton, koska konkurssi on haettu väärillä tiedoilla. Tilaisuuden jälkeen asianajaja Asko Keränen pyysi minua toimittamaan valtakirjat jotta voidaan tehdä valitus asiasta Vaasan Hovioikeuteen. Asianajaja Asko Keränen jätti kuitenkin valituksen tekemättä. Hän tunnustaa asian kirjallisessa lausunnossaan. Tämän rikoksen päälle on rakennettu runsaasti vääriä oikeuden päätöksiä, joiden perusteella on aiheutettu minulle valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä.
  9. Poliisi Raimo Ollila on toiminut lähes kaikissa asioissa tutkinnanjohtajana ja jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Syyttäjät ovat toimineet vastoin syyttäjistä annettua lakia ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin. Poliisit ovat laiminlyöneet virkavelvollisuutensa ja käyttäneet törkeästi virka-asemaansa väärin. Myöskään laillisuusvalvojat ja oikeuslaitos ei ole toiminut lain mukaisesti. Myös kansanedustajat ovat toimineet lainvastaisesti kun ovat hyväksyneet laillisuusvalvojien toiminnan. Ministerit ovat toimineet lain vastaisesti ja ministerivalansa vastaisesti kun ovat antaneet jatkua rikollisen toiminnan. Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.
Tässä vain osa rikoksista. Ei ole uskottavaa, että poliisit, syyttäjät, laillisuusvalvojat ja oikeusistuimet Suomessa eivät voi havaita näitä rikoksia vaikka asioita on käsitelty yli 21 vuoden ajan. Mielestäni kysymys on tietoisesta rikollisuudesta.
Oulun läänin poliisijohtaja ja nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, että kaikki rikokset on jätetty tutkimatta ja minulle on aiheutettu 4 konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton tuomio sekä useita kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan rikosten avulla.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho
Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595
Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toimi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden tekjöiden suojelijana
Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla:
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi
 Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on toiminut rikoksiin syyllistyneiden suojelijana ja estänyt oikeuden toteutumisen
Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri
Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70
Minun oikeuskäsitykseni mukaan asia johtuu valtiopetoksesta.

PR-talojen konkurssivyyhti

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa on valmiina kiistaton todistusaineisto asiassa, mutta käräjäoikeus kieltäytyy palauttamasta sitä minulle. Käräjäoikeus jätti asian käsittelemättä perustuslain vastaisesti. Mielestäni kysymys on täysin rikollisesta toiminnasta.
Tämän rikollisuuden paljastamiseksi olen tehnyt rikosilmoituksen itsestäni, koska olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajooki-näyttelyn, jonka verottaja on nyt vahvistanut omaisuudeksi.

Kalajoki-näyttely

Minulla ei ole ainoastaan oikeus vaan yhteiskunnallisena päättäjänä myös velvollisuus todistaa poliisin, syyttäjän, laillisuusvalvojan ja oikeuslaitoksen rikollinen toiminta, jonka jatkeena näyttää toimivan ulosottovirasto.
Valtakunnansyyttäjävirasto on siirtänyt nyt asian tietyn syyttäjän hoidettavaksi. Katson, että ulosottovirasto toimii rikollisesti, jos se edelleen perii minulta ulosotossa tietoisen rikollisesti aikaansaatujen päätösten perusteella eläkkeestäni varoja. Siksi pyydän ulosottovirastoa vielä kerran keskeyttämään ulosottoni ja toimittamaan minulle veloituksetta tarvitsemani tiedot vahingonkorvauksien laskemiseksi. Tarvitsen tiedot Valtiokonttorille tehtävää vahingonkorvauslaskelmaa varten. Siirrän ulosottoa koskevan asian syyttäjän hoidettavaksi, jos ulosotto vielä perii minulta varoja eläkkeestäni.

Kalajoella 31.07.2016
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948
 


Ei kommentteja: