torstai 28. heinäkuuta 2016

Kihlakunnansyyttäjä Laura SairanenLähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 28. heinäkuuta 2016 8:31
Vastaanottaja: VKSV Tutkinta
Kopio: Keskipohjanmaa-lehti PP ; Kaleva-lehti PP ; kokkola@yle.fi; oulu@yle.fi
Aihe: Tutkintapyyntö

Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen
Kiitän vastauksestanne. Suomen perustuslain mukaan kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin. Olen hiukan ihmeissäni siitä, että Te ilmoitatte, että emme voi tavata, kun pyysin Teiltä aikaa tapaamiselle ja tutkinta-aineiston luovuttamiselle. Mihin lakiin perustuu tällainen toiminta? Kirjoitatte myös, että ” en myöskään etsi eri blogeista tai muista kirjoituksista oma-aloitteisesti mahdollisia väitteitä, faktoja tai todisteita”. Olen edelleenkin ihmeissäni siitä, että ette ota vastaan todistusaineistoja myöskään sähköisesti lähetettynä vaikka eduskunnan oikeusasiamiehen toimiston mukaan sähköisesti lähetetyt linkit on avattava. Edelleen ihmettelen mihin lakiin perustuu kieltäytymisenne sähköisen viestinnän vastaanotosta.
Arvelette, että kyse on jo vanhentuneesta jutusta. Minun oikeustajuni mukaan rikos ei voi vanhentua, jos ulosotto on voimassa. On järkeen törmäävä asia se, että ulosotto pitää rikoksen voimassa eli avoimena, koska se on ulosoton peruste. Ei voi olla niin, että rikos vanhenee ja ulosotto jatkuu. Siksi rikos ei voi vanhentua, koska rikoksesta johtuva ulosotto on voimassa.
Te vetoatte esitutkintalain 2 luvun 4 §:ään ja kerrotte, että Teillä ei ole toimintavaltuuksia asiassa. Esitutkintalain ensimmäisen luvun 2 § kuuluu seuraavasti:
Esitutkinnassa selvitetään:
1) asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
2) mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
3) asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 3 luvun 9 §:n nojalla on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja
4) suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 5 a luvussa tarkoitetussa kirjallisessa menettelyssä.
Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.
Minulla on omat tavoitteeni asioissa. Minun tulee saada kaikki oikeuksien väärät tuomiot purettua sekä saada asianmukainen vahingonkorvaus valtiolta minulle aiheutetuista valtavista taloudellisista tappioista sekä mittaamattomista henkisistä kärsimyksistä.
Tämän takia tarkennan menettelytapojani jotta ne soveltuvat Teidän menettelytapoihin. Minä teen rikosilmoituksen itsestäni velallisen epärehellisyydestä. Pyydän tutkimaan olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, kun olen salannut ulosottoviranomaisilta Kalajoki-näyttelyn, minkä verottaja on verotuksessa hyväksynyt omaisuudeksi.
Kysymys on tästä omaisuudesta

Erkki Ahon Kalajoki-näyttely

Kalajoki-näyttely Raution Uutelassa

Pääministeri Juha Sipilän muotokuva

Toimitan Teille ensi viikolla kirjallisen materiaalin asiassa ja ilmoitan jo tässä vaiheessa, että kysymyksessä on myös poliisirikosepäily, koska poliisi on jättänyt asian tutkimatta. Lähetän Teille kirjallisen materiaalin sen takia, ettei Teidän tarvitse aukoa blogieni linkkejä. Tulen jättämään rikostutkinnassa loppulausunnon.
Minulla on oikeus ja suorastaan velvollisuus paljastaa rikokset. Lain edessä kaikki ovat yhdenvertaisia.
Kalajoella 28.07.2016
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu
puh 044-3025948

Sent: Thursday, July 28, 2016 10:33 AM
Subject: VL: Tutkintapyyntö

Hei,


Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairaselta toimeksi saaneena välitän alla olevan Erkki Ahon sähköpostin sinne teille Oulun poliisilaitokselle jatkotoimenpiteitä varten, koska alla olevassa sähköpostissaan Aho tekee itsestään rikosilmoituksen. Syyttäjällä ei ole toimivaltaa toimia tutkinnanjohtajana muutoin kuin poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnassa (esitutkintalaki 2§4). 


Erkki Aho tiedoksi:
Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen palaa myöhemmin muihin sähköpostissanne mainitsemiinne asioihin.


Toimeksi saaneena,Anne Kiviniemi
Rikosylikonstaapeli
Valtakunnansyyttäjänvirasto / poliisirikosten käsittely-yksikkö
Albertinkatu 25 A, (PL 333)
00180 Helsinki
pt. +358 29 56 20800


Vastasin sähköpostiin seuraavasti

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, July 28, 2016 12:29 PM
Subject: Re: Tutkintapyyntö

Kihlakunnansyyttäjä Laura Sairanen
Kysymys on poliisirikoksesta kuten lähettämässäni sähköpostissa ilmoitin. Olen tehnyt keskusrikospoliisille rikosilmoituksen asiassa 10.8.2015 ja poliisi on jättänyt rikoksen tutkimatta tekemättä edes tutkimatta jättämispäätöstä. Valitettavasti nyt joudun tekemään tarkennuksen asiassa blogin linkillä. Kysymyksessä on siis poliisirikosepäily, sillä on syytä epäillä, että poliisi on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Siksi pyydän tarkistamaan on Oulun poliisilaitos oikea osoite rikostutkintapyynnölle.
Rikosilmoitus velallisen epärehellisyydestä

--------
Nyt poliisi joutuu tutkimaan sen, että olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen. Minulla on asiaan muun muassa tällainen todistusaineisto:

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html
Aineisto on valmiina Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa. Tutkinnan perusteella poliisi joutuu tekemään päätöksen asioista, joita voin käyttää hyväkseni korkeimmalle oikeudelle tehtävässä tuomioiden purkuhakemuksessa. Lisäksi tämä merkitsee sitä, että näiden allaolevien päätösten tekijöitä on syytä epäillä virkavelvollisuutensa laiminlyönnistä, jopa virka-aseman väärinkäytöstä, rikollisten suojelusta ja rikosten peittelystä.

Oulun läänin poliisijohtaja ja nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, että kaikki rikokset on jätetty tutkimatta ja minulle on aiheutettu 4 konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton tuomio sekä kolme kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan rikosten avulla.
6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97


Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toimi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden tekjöiden suojelijana
Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla: 
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on toiminut rikoksiin syyllistyneiden suojelijana ja estänyt oikeuden toteutumisen
Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomisaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri 

Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.

S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70

Ei kommentteja: