perjantai 22. heinäkuuta 2016

Kihlakunnanvouti Pekka KemppainenFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, July 22, 2016 11:35 AM
Subject: Fw: ulosoton vastustus

From: Erkki Aho
Sent: Friday, July 22, 2016 9:15 AM
Subject: Re: ulosoton vastustus

Raahenseudun ulosottovirasto

kihlakunnanvouti Pekka Kemppainen

Vaadin ulosoton keskeytystä, koska kaikki ulosottosaatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja pystyn asian todistamaan kiistattomasti. Minulla on perustuslain suoma omaisuuden suoja ja siksi ulosottoviranomaisilla ei ole oikeutta ulosmitata eläkettäni, koska he ovat tietoisia ja ymmärtäneet mikä on totuus. Olen koko ajan vastustanut rikollisesti aikaansaatuja ulosmittauksia.

On totta, että ylimääräinen muutoksen haku korkeimmasta oikeudesta vasta ratkaisee asian. Korkein oikeus ei ole kuitenkaan purkanut vääriä päätöksiä muotoseikkoihin vedoten, sillä minulla ei ole lain edellyttämää lakimiehen tutkintoa suoritettuna. On kuitenkin otettava huomioon, että olen pyrkinyt saamaan oikeutta asiassa, mutta Ylivieskan oikeusaputoimisto on jättänyt asioiden hoitamisen kesken ( oikeusavustaja Kari Peippo). Lisäksi Ylivieskan oikeusaputoimisto on estänyt ruotsalaisen asianajajan käytön asiassa ( estäjä oikeusavustaja Kari Peippo).

En ole saanut asianajajaa Suomen Asianajaja liitosta ja ne asianajajat jotka ovat hoitaneet tuomionpurun hakemista ovat tehneet mielestäni tietoisesti väärin tuomionpurkuhakemuksen jättämällä hakemuksesta pois väliaikaisten pesänhoitajien Antti Latolan ja Hannu Maskosen törkeän petoksen kaupassa, jossa he salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskanta. Lisäksi he purkivat kaupat ja hakivat väärillä tiedoilla yrityksen konkurssiin. Keskeinen tekijä asioissa on ollut syyttäjä Sulo Heiskari, joka merkitty kaupanvahvistajaksi ja kauppakirjan allekirjoittajan ja kaupanvahvistajan kutsuman todistajan mukaan hän ei ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Lisäksi kaupanvahvistaja Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä joita asioista on käyty ja hän on syyttäjistä annetun lain mukaan esteellinen asioissa. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja ja hän itse tunnustaa asian Oulun KRP.lle antamassaan lausunnossa. Lisäksi entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on pyytänyt velallisten kokouksen jälkeen avoimet valtakirjat valituksen tekemiseksi Vaasan Hovioikeudelle, mutta hän on jättänyt valituksen tekemässä. Paikalla velkojien kokouksessa oli myös syyttäjä Sulo Heiskari, mikä todistaa hänen rikollisen toimintansa koko rikosprosessissa.

Syyttäjä Sulo Heiskari on siis toiminut esteellisenä syyttäjänä, käyttänyt törkeästi virka-asemaansa väärin sekä suojellut rikollisia sekä peitellyt rikoksia.
Pyydän ulosoton keskeytystä senkin takia, että poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja laiminlyönyt virkavelvollisuutensa ja käyttänyt virka-asemaansa väärin sekä suojellut rikollisia sekä peitellyt rikoksia. Ollilan suojelijana on saman uskonsuuntaan kuuluvat poliisipäällikkö Sauli Kuha.

Pyydän ulosoton keskeytystä senkin takia, että laillisuusvalvojat, poliisit, syyttäjälaitos ja eri oikeusasteiden tuomarit eivät ole reagoineet lain vaatimalla tavalla todistettuihin rikoksiin. On käsittämätöntä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit ovat niin vahvasti mukana rikosprosessissa mm. käräjätuomari Jyrki Jylhä, joka ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa ja antoi asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Syyttäjä Esa Mustonen antoi myös väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että toiminta on ylhäältä johdettua rikollista toimintaa.

Hämmästyttävintä on se, että kansanedustajat, joiden pitää lain mukaan noudattaa lakia ja ministerit tämän lisäksi ovat vannoneet ministerin valat eivät reagoi esimerkiksi laillisuusvalvojien rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Syyttäjä Sulo Heiskarin suojelija on toiminut apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske.

Asia on nyt myös valtakunnansyyttäjävirastossa tutkittavana numerolla 5800/S/4232/16 ja asioita tutkii rikoskonstaapeli Anne Kiviniemi. Yksityiskohtainen ja tarkka todistusaineisto on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, mutta se ei ole suostunut palauttamaan sitä minulle. Valtakunnansyyttäjäviraston tulee tehdä asioissa päätös, jolla voidaan hakea tuomionpurkuja sekä korvauksia valtiolta.

Olen joutunut rikosprosessissa törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja katson, että ulosotto tietoisesti rikollisesti aikaansaaduista ulosottosaavista on jatke ihmisoikeusrikoksille. Tärkeä todistus aineisto asioissa on myös oikeustoimi ja poliisi blogini http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/

Kysymyksessä on ehkä Suomen törkein viranomaisrikosprosessi. Oikeusministeriö on tehnyt jo asiassa korvauspäätöksen 10.6.2016 OM 21/92/2016.
Minun oikeustajuni mukaan on oikeus ja kohtuus, että ulosottotoimet keskeytetään rikostutkintojen ajaksi. Lisäksi pyydän ulosottoviranomaisilta selkeämpää ulosottoselvitystä siten, että kuukausittain näkyy vain ulosmitattu summa esim. 1996 syyskuu xxx markkaa ja niin edelleen 30.6.1996 – 30.6.2016 väliseltä ajalta kuukausittain.

Kalajoella 22.07.2016
Erkki Aho
044-3025948
tiedoksi valtakunnansyyttäjävirasto Anne Kiviniemi, valtiokonttori, oikeusministeri Jari Lindström ja sisäministeri Paula Risikko, toimitus@kpk.fi, toimitus@kaleva.fi , oulu@yle.fi

Sent: Tuesday, July 19, 2016 10:02 AM
Subject: Vl: Asia: ulosoton vastuastus

Lähettämäsi viestin johdosta tiedustelen, onko kirjoitus tarkoitettu ulosottovalitukseksi? Mikäli näin on, pyydän Teitä 22.07.2016 mennessä yksilöimään asian tarkemmin.

Teidän tulee ilmoittaa mitä muutosta vaaditte ja millä perusteella. Muussa tapauksessa asiaa ei kirjata ulosottovalituksena. Kirjoituksenne ei näyttäisi kohdistuvan ulosottomiehen päätökseen.

Ulosottomies ei voi keskeyttää täytäntöönpanokelpoisen tuomion täytäntöönpanoa ilman tuomioistuimen antamaa keskeytysmääräystä. Teidän tapauksessanne kyseeseen näyttäisi tulevan ylimääräinen muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.

Terveisin,
--------------------------------------
Pekka Kemppainen
kihlakunnanvouti
Raahen seudun ulosottovirasto
Kummatinkatu 6, 92150 Raahe
puh. 029-5628026/ 040-5053 418

----- Välittänyt: Pekka Kemppainen/Raahe/UO/OIK/O_M ajankohta 19.07.2016 09:55 -----

Lähettäjä:        raahe.uo
Vastaanottaja:        Pekka Kemppainen/Raahe/UO/OIK/O_M,
Päivämäärä:        18.07.2016 14:00
Aihe:        Asia: ulosoton vastuastus
Lähettäjä:        Terhi Virkkala

Vastaanottaja:        , ,
Kopio:                
Aihe:                ulosoton vastuastus

Raahenseudun ulosottovirasto

kihlakunnanulosottomies
Vesa Heikkinen
raahe.uo@oikeus.fi
Vastustan ulosottoa siksi, että ulosottosaatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Siksi ulosottosaatava on riidanlainen ja asia on ratkaistava oikeuskäsittelyssä ja ulosotto on keskeytettävä.
Perustelu:
Ulosotto perustuu Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeään petokseen. Törkeän petoksen tekijöinä asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen.
Lisäksi kaupanvahvistukset on tehty vastoin kauppakaarta ja kaupanvahvistaja-asetusta. Kaupanvahvistajaksi on merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka on ollut esteellinen toimimaan syyttäjänä syyttäjistä annetun lain perusteella.
Alavieskan Puurakennen Oy:n konkurssipesä oli purkanut kaupat ja hakenut PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja samalla takaukset olivat rauenneet.
Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman konkurssiasiassa ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän tunnustaa tekonsa Oulun KRP:lle. Lisäksi entinen asianajaja Asko Keräen on jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeudelle vaikka on pyytänyt valtakirjat ja saanut valtakirjat asiassa.
Tutkinnanjohtajana ollut poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja häntä on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä. Kaikki ulosotot perustuvat näihin rikoksiin. Nämä rikokset ovat olleet jo kymmeniä vuosia ulosottoviranomaisten tiedossa , joita on syytä epäillä rikoslain 15 luvun vastaisesta toiminnasta sekä ihmisoikeussopimusten vastaisesta toiminnasta, kun he ovat jatkaneet ulosottoa kaikesta vastustuksesta huolimatta.
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/06/tapahtumien-taustat-ja-todistusaineistot.html
Todistusaineisto on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, koska se ei ole suostunut palauttamaan sitä minulle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html
Kalajoella 18.7.2016
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
044-3025948

e.ahoky@kotinet.com

Ei kommentteja: