sunnuntai 16. maaliskuuta 2014

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

From: Erkki Aho
Sent: Sunday, March 16, 2014 2:25 PM

Subject: Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

 
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Pirkko Mattila järjesti tapaamisemme 07.06.2013 klo 11.00-12.00. Olen tehnyt tapaamisestamme seuraavan muistion, jossa näkyy mitä asioita olen Teille esitellyt ja toimittanut. Tein ko. asioista kirjallinen todistusaineiston ja juridisen argumentoinnin Teille.

Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa

Korkein oikeus teki asioissani kielteisen päätöksen vedoten oikeudenkäymiskaareen muutokseen, jonka mukaan tuomiopurkuhakemuksen tekijän tulee olla lainopillisen koulutuksen saanut henkilö tai viranomainen.

Tein tämän johdosta aineiston poliisihallitukselle ja pyysin poliisihallitusta tekemään tuomiopurkuhakemuksen korkeimmaille oikeudelle, koska korkeimman oikeuden mukaan vianomainen voi tehdä purkuhakemuksen. Kysymyshän suuresta määrästä muun muassa poliisirikoksia. Poliisihallitus toimi lainvastaisesti kieltäytyessään tutkimasta asioita. Poliisihallituksen päätöksen mukaan mikään laki ei velvoita heitä tutkimaan rikoksia. Menettely oli esitutkinta- ja poliisilain vastainen menettely. Lisäksi jos poliisihallitus katsoo, ettei asia kuulu heidän tutkittavakseen, niin heidän olisi pitänyt siirtää lain mukaan sellaiselle viranomaiselle, jolle se kuulee eli valtakunnansyyttäjälle.

Koska poliisihallitus ei siirtänyt asiaa valtakunnansyyttäjälle, niin siirsin asian itse valtakunnansyyttäjälle. Valtiosyyttäjä Anssi Hiivala ja krp:n tutkija Heikki Kopperoinen ovat tehneet asiassa tutkimattajättämispäätöksen 11.3.2014. 14/237 Aias R 14/132. On otettava huomioon, että valtiosyyttäjä Anssi Hiivala on toiminut asiassa esteellisenä syyttäjänä, koska hän käsittelyt asiaa jo 17.1.2013 päätöksen 13/56 asiannro R12/974 yhteydessä.

Olen toimittanut Teille, poliisiylijohtaja Mikko Paatero, kirjallisen aineiston asioista 7.6.2013 ja selostanut asiat ja esitellyt todistusaineisto kello 11.00 – 12.00 välisenä aikana. Nyt Te voitte tarkastella krp:n tutkijan Heikki Kopperoisen toimintaa tässä valossa, kun hän on esitellyt kielteisen päätöksen asiassa.
Tuntematon poliisi ja oikeusvaltio Suomi

Lisäksi päätöksessä on lueteltu koko joukko muita poliiseja, joiden toiminnan on syytä epäillä täyttävän samojen rikosten tunnusmerkistön.
Olen pyytänyt krp:n tutkija Heikki Kopperoiselta aineistoa, jonka perusteella hän on tehnyt asiassa päätösesityksen.
From: Erkki Aho
Sent: Thursday, March 13, 2014 2:57 PM
Subject: aineiston toimittamispyyntö

Keskusrikospoliisi Heikki Kopperoinen

Olette tutkineet asia R14/132 ja esitellyt asian valtiosyyttäjä Anssi Hiivalalle, joka on tehnyt päätöksen asiassa 11.3.2004.
Oikeusturvani kannalta on välttämätöntä, että toimitatte minulle aineiston ( tutkintapyynnön) jonka pohjalta olette esitellyt päätöksen. Laillisuusvalvojan mukaan kaikki sähköpostilla lähetetyt aineistot avataan linkkeineen.
Koska aineisto on Teillä valmiina pyydän lähettämään aineiston pikana minulle ensi tilassa.

Kalajoella 13.4.2014
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen ( 7.s kausi)
Osoite Lankilantie 25 B5 85100 Kalajoki
gsm 044-3025948

Teidän tehtävänämme, poliisiylijohtaja Mikko Paatero on valvoa, että krp:n tutkija toimittaa minulle ensi tilassa ko. aineiston.
Kun kävin luonanne 7.6.2013 esittelin Teille seuraavat aineistot:

Perjantaina 07.06.2013 klo 11.00-12.00 minulle järjestyi poliisiylijohtaja Mikko Paateron tapaaminen. Tapaaminen oli lämminhenkinen ja poliisiylijohtaja Mikko Paateroa hämmentävä. Olin valmistautunut tapahtumaan siten, että esitin otin mukaan mapillisen tavaraa eri oikeustapauksista sekä pari kirjaa ja Keskipohjanmaa lehden numeroin sunnuntailta 28.4.2013.

Erkki vastaan maailma

Ensimmäisenä otin esille PR-Talojen konkurssivyyhden.

Taistelu mafiaa vastaan


Tässä yhteydessä otin esille myös presidentti Mauno Koiviston valtiopetoksen.

Valtuustoaloite

Minulla oli mukana tuo salaiseksi julistettu SSP-sopimus, josta sivulta 17 osoitin laittoman toimiala-rationalisoinnin. Kerroin, että salaiseksi julistettua SSP-sopimusta on minulla vain yksi kappale, mutta poliisijohtaja saa sen hankittua omia kanaviaan pitkin, joten siksi en jätä tätä ainoaa kappaletta poliisiylijohtajalle. Minulle jäi sellainen vaikutelma, että poliisiylijohtaja oli tietoinen Koiviston konklaavista , SSP-sopimuksesta ja Aktiv-Hansa-kaupasta. Totesin myös lestadiolaisen rikollisuuden, josta esimerkkinä mainitstin Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan toiminnan ja häntä suojelevan poliisijohtaja Sauli Kuhan toiminnan.

Selostin poliisiylijohtajalle Suomen Naturan direktiivien ja EY-tuomioistuimen päätösten vastiaisen valmistelun ja toteutuksen. Suomen pinta-alasta luovutettin 15 % laukaustakaan ampumatta EU:lle. KHO on tehnyt asiassa n. 800 väärää päätöstä.

Valitus ja purkuhakemus

Huomautus ja vaatimusteksti 

Natura 2000 ja Life-rahoitus

Naturan osalta poliisiylijohtaja Mikko Paatero arveli, että Natura-asioissa tuskin ryhdytään tutkimaan.

Otin esille ja jätin aineiston myös Heino Ylitorven ja Jaakko Ylitorven asiasta

Esittelin Konekersantti Oy:n oikeusmurhan

Esittelin ja jätin aineiston varatuomari Mikko Kovalaisen ja varatuomari Vesa Juntusen rikollisen toiminnan

Tähän aineistoon liittyvät Paavo Heikkisen, Kaisa Suomalaisen, Heli Vikströmin oikeusmurhien todistusaineistot. Lisäksi totesin sen, että varatuomari Vesa Juntunen vaikuttaa nykyisin Turkin Alanyassa ja hänen tytöllään Jutta Castrenilla on yritys siellä. Aluksi suomalaiset rikolliset siirtyivät Viroon, sitten Espanjaan ja Yhdysvaltain Miamiin ja nyt Turkkiin. Ulkomailla tehdyistä rikoksista suomalainen poliisi ei ole kiinnostunut, koska meillä ei ole mitään instanssia ja henkilöä, joka käsitteli sille tulleet ulkomailla tapahtuneet rikokset. Mielestäni yhteistyö ulkomaisten viranomaisten kanssa ei toimi toivotulla tavalla.

Esittelin ja jätin aineiston Oulaisten Kiven ja eläkkeellä olevan rikoskomisario Veikko Tenkulan tapauksesta.


Tenkuloiden tekemä aineisto on vaikuttava ja osoittaa selkeästi kuinka Suomen poliisin laiminlyö räjähdysainelainsäädännön valvomisen. Totesin, että olen todella huolissani tästä asiasta. Huomasin poliisiylijohtaja Mikko Paateron kasvoilla huolestumisen ilmeet.
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ei epäillyt aineistoni todenperäisyyttä. Hän oli hämmästyksestä mykkänä. Hän kuitenkin lupasi toimittaa aineiston poliisihallituksessa lakimiehelle joka ryhtyy käymään sitä läpi. Minä kerroin, että aineisto löytyy myös nettisivuilta, jossa on 1,2 miljoonaa lukijaa. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero antoi ikäänkuin tunnustuksen minulle sanomalla, että jos olisin kansanedustaja, niin eduskuntaan syntyisi säpinää. Poliisihallituksessa minä entisenä palvelutoimintojen opettajana kiinnitin huomiota siihen, että yli 90 prosenttia henkilökunnasta ei osannut tervehtiä. Mielestäni tapaaminen oli historiallinen.
Lisäksi haluan tuoda esille sen, että kaikki rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mutta poliisi on laiminlyönyt rikosten tutkinnat. Koska prosessi on ollut käynnissä jo n. 19 vuotta, rikokset eivät ole voineet vanhentua, sillä vanhentaessaan rikoksen poliisi on syyllistynyt uuteen rikokseen eli virkavelvollisuuden laiminlyömiseen. Lisäksi on huomattava, että asianajaja Asko Keränen on tunnustanut rikoksensa ja hän oli rikoksia tehdessään Suomen Asianajajaliiton jäsen. Korvausvelvollisuus on Suomen Asianajajaliitolla.

Koska Te poliisiylijohtaja Mikko Paatero olette vuorenvarmasti jo todistettavasti olleet tietoisia poliisien eli alaistenne rikollisesta toiminnasta, ettekä ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin, niin jouduin pohtimaan sitä asiaa, että pitäisikö poliisiylijohtajan erota tehtävästään

Poliisiylijohtajan toimintaa valvoo hallintovaliokunta ja hallintovaliokunnan puheenjohtajana on kansanedustaja Pirkko Mattila. Kansanedustajan pitää noudattaa lakia. Teidän on annettava selvitys hallintovaliokunnan puheenjohtajalle siitä miksi suojelette rikoksiin syyllistyneiden poliisien toimintaa.

Poliisijohtaja Mikko Paatero, esiinnyitte televisio-ohjelmassa yhdessä valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen kanssa ja vakuutettu alaistenne toiminnan rehellisyyttä. Minä pyydän toimittaja Jan Anderssonia järjestämään uuden tilaisuuden, jossa Te molemmat voitte ottaa kantaa todistusaineistooni ja kommentoida uudelleen alaistenne toimintaa. Toimittaja Jan Andersson, pyydän Teitä vastaamaan milloin tällainen tilaisuus on järjestettävissä. Toimittajan velvollisuus on noudattaa journalistisia ohjeita ja toimia vallan vahtikoirana.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka valvoo viranomaisten toimintaa. Oikeuskanslerin otettava kantaa asioihin, koska kirjallinen todistusaineisto on Teillä poliisiylijohtaja Mikko Paatero.
Laillisuusvalvojien toimintaa valvoo perustuslakivaliokunta. Perustuslakivaliokunta valvoo muun muassa oikeuskanslerin toimintaa.

Kalajoella 16.03.2014
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Ei kommentteja: