tiistai 30. lokakuuta 2012

Valtuustoaloite Kalajoen kaupunginvaltuustolle 30.10.2012
Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta on pitänyt kokouksen 30.08.2012. Kalajoen kaupunginhallitus sai tiedoksi, mutta ei nähtäväksi Jokilaaksojen poliisiasian neuvottelukunnan pöytäkirjan kaupunginhallituksen kokouksessa 15.10.2012.

Asetuksen 11 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:
  1. seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa
  2. tehdä aloitteita poliisin toiminna kehittämiseksi
  3. antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, sekä
  4. käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.
    Oulun lääninhallituksen poliisiosasto on päättänyt, että vuoden 2009 alusta toimintansa aloittaneen Jokilaaksojen poliisilaitoksen neuvottelukunnassa on yksi jäsen jokaisesta toimialueemm 18 kaupungista/ kunnasta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Lasse Nikula, varapuheenjohtajan Erkki Rytky ja sihteerinä Anni Nisula. Neuvottelukunnan muina jäseninä toimivat. Kalajoen edustajana neuvottelukunnassa on valtuutettu Kullervo Niemelä.
Valtuuston tehtävänä on valvoa kaupunginhallituksen toimintaa ja myös edustajansa toimintaa poliisiasiainneuvottelukunnassa. Nyt kaupunginhallitus ja Kalajoen edustaja poliisiasiainneuvottelukunnassa on laiminlyönyt tehtävänsä. Onko kysymyksessä rikollisten tietoisesta suojelemisesta ja rikosten peittelemisestä. Kysymys on yhteiskunnan kannalta erittäin vakavista ongelmista, kun kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet ovat uhattuna. Kansalaisten pitäisi pystyä ”sokeasti” luottamaan poliisin, syyttäjälaitoksen ja oikeuslaitoksen sekä laillisuusvalvonnan toimintaan. Nyt on syytä epäillä, että juuri nämä organisaatiot, joiden toimintaan kansalaisten pitäisi pystyä luottamaan ovatkin kaikkein epäluotettavimpia, eikä vo välttyä vaikutelmalta, että niiden toiminnassa on keskisessä roolissa rikollisuuden ylläpitäminen. Edellytän, että Kalajoen kaupunginhallitus käsittelee kiireellisesti ja asiallisesti uudellen Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunnan kokouksen pöytäkirjan ja ryhtyy asian vaatimiin kiireellisiin toimenpiteisiin Jokilaaksojen poliisin toiminnan luotettavuuden turvaamiseksi ja kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksien toteutumisen takaamiseksi.Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: