perjantai 5. lokakuuta 2012

Kantelu todistajien toiminnasta
From: E.Aho
Sent: Friday, October 05, 2012 3:46 PM
Subject: kantelu todistajien toiminnasta

Oikeuskanslerinvirasto
Kantelu todistajien toiminnasta

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan miksi todistajat Jorma Kalske, Jussi Pajuoja, Helinä Haataja ja Kati Hiden eivät saapuneet todistajiksi oikeudenistuntoon. Minun oikeustajuni mukaan oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska todistajat jättivät lainvastaisesti saapumatta oikeudenistuntoon. Todistajat olisivat voineet todistaa asiassa ja vaikuttaa siihen, että käräjätuomari Heikki Sneck ei olisi voinut tehdä tietoista väärää päätöstä. Todistajilla olisi siis ollut ratkaiseva merkitys asian käsittelylle, jo senkin vuoksi, että he olisivat tuoneet asiassa juridista ammattitaitoa asian käsittelylle omalla panoksellaan ja todistuksellaan. Mielestäni todistajat ovat toimineet nyt lainvastaisesti ja jopa halventaneet toiminnallaan oikeuslaitoksen toimintaa tai sitten he ovat jättäneet tulematta oikeuteen, koska heidän ei tarvitse todistaa itseään vastaan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että todistajat tunustavat toimineensa rikollisesti.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle ja todistajille asiassa K11/1589

Mikko Kovalainen on haastanut Erkki Ahon oikeuteen konkurssiasiassa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunto on 16.04.2012 klo 9.00 istuntosali Salossa.

Jokainen on yleensä velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Yleisestä todistamisvelvollisuudesta on kuitenkin eräitä poikkeuksia. Esimerkiksi vastaajan lähiomaisen ei tarvitse todistaa vastoin tahtoaan.

Todistajaksi kutsutun on kuitenkin aina tultava oikeuteen, vaikka myöhemmin kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Oikeuden puheenjohtaja selvittää tarvittaessa todistajalle, milloin hän voi kieltäytyä todistamasta.

Aluksi todistaja vannoo todistajan valan tai antaa vastaavan vakuutuksen. Sen jälkeen hän kertoo, mitä asiasta tietää. Jutun osapuolet ja oikeus voivat esittää hänelle kysymyksiä.

Todistajan on ehdottomasti puhuttava totta. Todistajaa, joka valehtelee tai tietoisesti salaa jotakin asiaan vaikuttavaa, voidaan syyttää perättömästä lausumasta. Perättömään lausumaan syyllistynyt tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen.

Todistajalla on oikeus saada korvaus matkakustannuksista ja ansionmenetyksestä.

Kysymys konkurssiasissa on tutkijoiden, tutkinnanjohtajien, syyttäjien ja Mikko Kovalaisen rikollisesta toiminnasta.

Erkki Ahon kutsumat todistajat:

Todistaja 1

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, joka on perehtynyt erittäin perusteellisesti rikosprosessiin tekemällä asiassa seuraavat päätökset

18.3.2012 Dnro 98/21/12

26.10.2009 Dnro 9/41/09

9.9.2009 Dnro 100/42/09

9.9.2008 Dnro 136/41/08

9.2.2004 Dnro 7/41/04

Todistaja 2

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja, joka on perehtynyt perusteellisesti rikosprosessiin tekemällä asiassa seuraavan päätöksen:

15.2.2012 Dnro 402/4/12

Todistaja 3

Rovaniemen hovioikeudenneuvos Helinä Haataja, joka on perehtynyt perusteellisesti rikosprosessiin tekemällä asiassa seuraavan päätöksen

RHO 8.7.2009 Nro 642 Diaari S11/420

Todistaja 4

Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Kati Hiden on perehtynyt asiaan perusteellisesti tekemällä rikosprosessissa seuraavan päätöksen

09.11.2011 nro 2472 S2011/524

Muut todistajat ilmoitan myöhemmin.

Kalajoella 03.04.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: