torstai 22. huhtikuuta 2010

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri jää kiinni virkarikoksesta?Helsingin rikoskomisario Jouni Niskanen päätti avata jutun uudelleen tehtyään ensin väärän päätöksen asiassa. Suojelupäätös ei onnistunut, koska asianomainen on tunnustanut ja asiasta on myös kirjallinen näyttö. Ilmoitin rikoskomisario Jouni Niskaselle mitkä ovat vaihtoehdot ja hän valitsi asian avaamisen uudelleen eli ei halunnut, että hänen päätöksestään tehdään tutkintapyyntöä valtakunnansyyttäjälle. Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin jääminen kiinni virkarikoksesta merkitsee myös sitä, että apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja jää kiinni virkarikoksesta ja asia kuuluu perustuslakivaliokunnan päätettäviin asioihin. Siksi laitan tämän jo etukäteen tiedoksi perustuslakivaliokunnalle. Tässä keskustelun vahvistus todistusaineistona.

Keskustelun vahvistus

Soitin Helsingin rikoskomisario Jouni Niskaselle klo 9.50 hänen tekemästään tutkimattajättämispäätöksestä 8010/R/25449/10. Päätös koski eduskunnan oikeusasiamies Terhi Arjolan-Sarjan virkarikosta. Ilmoitin rikoskomisario Jouni Niskaselle miksi olen siirtämässä tämän päätöksen valtakunnansyyttäjävirastolle virkarikoksena tutkittavaksi. Perusteeni olivat seuraavat: Olen soittanut eduskunnan apulaisoikeusasiamies Terhi Arjola-Sarjalle tämän allekirjoittamasta päätöksestä, jonka on tehnyt eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Kävimme Terhi Arjolan-Sarjan kanssa yksityiskohtaisen puhelunkeskustelun, jossa kävimme yksityiskohtia kantelustani lävitse. Terhi Arjola-Sarja tunnusti valmistelleensa vastauksen kanteluuni. Hän siis on osallistunut kiistattomaan rikokseen. Hän on lisäksi allekirjoittanut päätöksen. Olen jo aikaisemmin soittanut hänelle, kun asia eteni niin hitaasti. Tällöin Terhi Arjola-Sarja kertoi, että viivästys johtuu siitä, että niin ja niin monta kantelua on vielä ennen tätä käsiteltävänä. Terhi Arjola- Sarja on kiistattomasti osallistunut päätöksen tekoon valmistelemalla virkarikoksen tunnusmerkistön täyttävän päätöksen. Tunnustuksen lisäksi sähköpostiliikenne osoittaa eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin Terhi Arjola-Sarjan virkarikoksen.

----- Original Message -----
From: EOA-kirjaamo
To: e.ahoky@kotinet.com
Sent: Tuesday, December 01, 2009 11:47 AM
Subject: Ilmoitus


EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA
Helsinki 01.12.2009

AHO, ERKKI

ILMOITUS

Tiedoksenne ilmoitetaan, että oikeusasiamiehen kansliaan lähettämänne kirjoitus on saapunut tänne 23.11.2009.

Asianne tulee ratkaisemaan joko oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies, sen mukaan kuin oikeusasiamies on tehtävien jaosta päättänyt.

Asiaanne (dnro 4461) valmistelee kansliassa oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Rikoskomisario Jouni Niskanen ilmoitti avaavansa jutun uudelleen.
Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/rikostutkintapyynto-helsingin.html

Ei kommentteja: