keskiviikko 28. lokakuuta 2009

Oikeusvaltio Suomi – valtakunnansyyttäjäviraston päätös 26.10.2009 Dnro 9/41/09Olen pyrkinyt auttamaan niitä henkilöitä, jotka ovat tulleet pyytämään apua minulta oikeudellisiin ongelmiinsa. Olen selvittänyt lukuisia rikostapauksia, jotka poliisi joko tietoisesti tai taitamattomuuttaan on jättänyt selvittämättä. Kävin paikalla päällä tutustumassa tähän 10 euron tapaukseen ja olen vakuuttunut siitä, että poliisi, syyttäjä ja oikeuslaitos ovat menetelleet virheellisesti. Syyttömästä on tehty syyllinen. Miksi kansalaiset ja veronmaksajat, jotka ylläpitävät verovaroilla poliisi- ja oikeusorganisaatioita, eivät voi saada oikeutta Suomessa? Katso itse

Olen selvittänyt PR-talojen konkurssivyyhden, jossa keskeiset syylliset ovat Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen ( kuollut vuonna 2001) ja Ylivieskan kihlakunnansyyttäjä Sulo Heiskari, Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, Oulun KRP:n entinen päällikkö Eero Klemetti ja nykyinen päällikkö Leila Melander sekä tutkija Tapio Mäkelä ja varatuomari Paavo M. Petäjä. Tässä vain muutamia nimiä mainittuna.. Lisää nimiä löytyy tästä linkistä

Avoin kirje poliisijohtaja Mikko Paaterolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/avoin-kirje-poliisiylijohtaja-mikko.html

ja videoselostus asioista tästä linkistä

DVD-dokumentti youtubessa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html

Olen ratkaissut myös ns. Suomussalmen tapauksen. Lyhyt selostus löytyy tästä linkistä sinisellä painetusta tekstistä

On syytä epäillä, että rikokset jäivät selvittämättä näiden poliisimiesten laiminlyöntien takia: rikoskomisario Eero Leinonen, , apulaispoliisitarkastaja Jouni Välkki, , komisario Kari Tornberg, , ylikonstaapeli Seppo Pelli, , nimismies Antti Karjalainen, ja nykyinen eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen.
Syyttömät ihmiset ovat joutuneet kärsimään näiden henkilöiden laiminlyöntien johdosta kymmenien vuosien ajan ja ovat joutuneet häikäilemättömän rikollisuuden kohteeksi ja uhreiksi. Varatuomari Mikko Kovalainen ja nimismies Vesa Juntunen ovat olleet asioissa keskeisessä roolissa.

Olen ratkaissut Konekersantti Oy:n asian. Katso
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/06/konekersantti-oyn-tuhoaminen.html

Keskeinen syyllinen asiassa on pankinjohtaja Veikko Korpela. Viranomaisten puolelta karkeimman virheen tekijä on nykyinen Kuusamon poliisipäällikkö Esa Heikkinen. Syyttömät ovat joutuneet kärsimään ja menettäneet omaisuutensa rikosten uhreina saamatta oikeutta.

Olen ratkaissut ns. Oulaisten tapauksen, jossa nykyisen eläkkeellä oleva poliisimies on joutunut kärsimään yhteiskunnan rikollisesta toiminnasta jo 30 vuoden ajan. Katso

Lähes 30 vuotta vailla lain suojaa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/08/lahes-30-vuotta-vailla-lain-suojaa.html

Tässäkin oikeuden saannin esteenä on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske. Katso Kalskeen päätös linkistä olevasta kohdasta Veikko Tenkulan kotisivut kohta kuvat oikealla alhaalla päätös 9.9.2009 Dnro 100/42/09

Olen ratkaissut ns. Helsingin tapauksen, jossa oikeusavustajana toiminut varatuomari Aila Koulu laati väärillä tiedoilla erittäin raskauttavissa olosuhteissa pesänluettelon. On syytä epäillä, erittäin vakavaa rikosta, joka on jätetty tutkimatta ja syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavat taloudelliset menetykset ja hirvittävät henkiset kärsimykset. Kysymys on kiistatta ihmisoikeusrikoksesta. On syytä epäillä, että poliisi Pekka Seppälän toiminta on keskeinen tekijä siihen, että asiat on jäänyt selvittämättä ja kansalaiset eivät ole saaneet oikeutta. Keskeisessä roolissa asioissa on varatuomari Mikko Kovalainen.

Olen ratkaissut ns. Espoon tapauksen, jossa henkilön asunto myytiin pakkohuutokaupalla muiden veloista. Asianomainen henkilö on joutunut kärsimään valtavat taloudelliset menetykset ja hirvittävät henkiset kärsimykset. On syytä epäillä, että poliisi Timo Seppälän toimin on keskeinen tekijä siihen, että asiat on jäänyt selvittämättä eikä oikeus ole toteutunut. Keskeinen tekijä asioissa on varatuomari Mikko Kovalainen.

Olen ratkaissut myös Naturan toteuttamisen EY-direktiivien ja EY-tuomioistuimen päätösten vastaisen toteutuksen Suomessa. Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ovat näin ollen vääriä. Kansalaiset ovat joutuneet erittäin laajamittaisen rikolliseksi toiminnaksi epäiltävän toiminnan kohteeksi. Katso
http://naturansalat.blogspot.com/2009/05/huomautus-ja-vaatimusteksti-14-3042009.html

Olen vakuuttunut siitä, että Suomessa vallitsee selkeä oikeus- ja asianajajamafia. Olen lähettänyt asiasta sähköpostin tasavallan presidentille Tarja Haloselle. Katso linkki

Oikeus- ja asianajajamafia
http://e-aho-muutablog.blogspot.com/2009/10/oikeus-ja-asianajajamafia.html

Tasavallan presidentti on vastannut sähköpostilla

----- Original Message -----
From:
To:
Sent: Wednesday, October 21, 2009 1:09 PM
Subject: Vastaus sähköpostiviestiinne

A/15904/2009
Helsinki 21.10.2009

Erkki Aho
e.ahoky@kotinet.com

Hyvä Erkki Aho,

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on vastaanottanut 18.6 sekä 6.10 .2009
lähettämänne sähköpostiviestit, jossa pyydätte tasavallan presidenttiä
ryhtymään toimenpiteisiin oikeus- ja asianajajamafian kukistamiseksi.

Kirjeenne on lähetetty edelleen eduskunnan oikeusasiamiehelle tiedoksi ja
mahdollisia toimenpiteitä varten (Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia,
00102 Eduskunta, puh. (09) 4321, sähköposti: eoa-kirjaamo@eduskunta.fi).
Parhain terveisin

Timo Tuovinen
Tasavallan presidentin neuvonantaja

Muuttuko mikään?

Olen vakuuttunut siitä, että eduskunnan oikeusasiamies ei tee asialle yhtään mitään, koska se on keskeinen osa tuota oikeus- ja asianajajamafiaa muun muassa apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen toimien perusteella. Kuten on tullut jo todistettua, niin yksi keskeisimmistä oikeudensaannin esteistä Suomessa on valtakunnansyyttäjävirasto ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen toiminta. Oikeuslaitoksen puolella yksi keskeinen tekijä on Rovaniemen hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen. Katso
Palaveri kihlakunnan voudin kanssa
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/10/palaveri-kihlakunnanvoudin-kanssa.html

Suomalaisten oikeudensaannin estäminen on varmistettu nimittämällä EIT:een tuomariksi Päivi Hirvelä. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön Päivi Hirvelän toiminnasta, mutta minkäänlaista päätöstä en ole saanut asiassa asianomistajakuulustelusta puhumattakaan. Järkyttävää toimintaa.

Olen viestittänyt lukuisia kertoja muun muassa suojelupoliisille ja tasavallan presidentille siitä, että tilanne on Suomessa kestämätön. On vain ajan kysymys milloin kupla puhkeaa. Minulla on ollut pelkona se, että tekojen kohteeksi joutuvat asioista vastaavat ministerit kuten poliisiministeri Anne Holmlund, oikeusministeri Tuija Brax, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen ja hallituksen johtavat ministerit ja puolueidensa puheenjohtaja pääministeri Matti Vanhanen ja valtionvarainministeri Jyrki Katainen, jotka toimillaan tai toimimattomuudellaan pitävät yllä tätä verovaroilla tätä selkeäksi rikollismafiaksi epäiltävää toimintaa Suomessa.
Ei kommentteja: