lauantai 23. toukokuuta 2009

Epävirallinen oikeuden päätös

Antiikin Kreikan maailman seitsemän ihmettä olivat Artemiin temppeli, Babylonin temppelin puutarhat, Faroksen majakka, Gizan suuri pyramidi, Halikamassoksen masouleumi, Rhodoksen kolossi ja Zeuksen kuvapatsas Olympiassa. Luetteloja "uuden ajan seitsemästä ihmeestä" on laadittu lukemattomia, mutta yksikään niistä ei ole vakiintunut. Käsite kahdeksannesta ihmeestä on myös varsin käytetty. Raahen käräjäoikeuden päätös 18.5.2009 09/852 T09/428 kilpailee kovasti maailman kahdeksannen ihmeen tittelistä. Raahen käräjäoikeuden päätös on epävirallinen.

Suomen laki ei tunne epävirallista oikeuden päätöstä, mutta Raahen käräjäoikeus voi sellaisenkin tarvittaessa tehdä. Epävirallinen päätös on annettu asiassa, mikä on käsitelty jo kerran aikaisemmin eli 21.8.2008 Raahen käräjäoikeudessa valmisteluistunnossa ja silloin käääntäjä Kovalaisen hakemus hylättiin. Tämä uusi toinen käsittely ja siitä annettu päätös 18.5.2009 09/852 T09/428 on oikeudenkäymiskaaren 18 luvun vastainen. Suomen lain mukaan samaa asiaa ei saa käsitellä kahteen kertaan. Raahen käräjäoikeus on nyt kuitenkin toiminnallaan osoittanut, että asian voidaan käsitellä toiseenkin kertaan vaikka laki sen kieltää.

Aikaisempi päätös samasta asiasta annettiin 19.9.2008 päätösnumero R08/224. Päätös perustui tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan esteellisyyteen ja syyttäjän Esa Mustosen esteellisyyteen ja käräjätuomari Jyrki Määtän tietoiseen ja tuottamukselliseen virheelliseen menettelyyn. On syytä epäillä, että Raahen käräjäoikeuden päätös saatiin aikaan rikosten avulla. Asia on nyt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä ja minulla on nimettynä kolme todistajaa Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, jotka voivat todistaa asian. Kysymys oli siis Ahojahdista eli Erkki Ahon tietoisesta vainoamisesta ja rikollisin keinoin syylliseksi tekemisestä rikoksiin, joita hän ei ole tehnyt. Jotkut voivat olla sitä mieltä, että Ollila, Mustonen ja Määttä ovat häikäilemättömiä roistoja. Minä en nimitä heitä häikäilemättömiksi roistoksi, vaikka aihettakin olisi. Katson, että he ovat oikeudensaannin esteitä. Mielestäni kysymys on salassa pidetystä oikeus- ja asianajajamafian toiminnasta, jota poliittinen eliitti Suomessa tarvitsee.

Kääntäjä Kovalainen teki Raahen käräjäoikeuden päätöksestä R08/224 valituksen Rovaniemen hovioikeuteen. Kun kääntäjä Kovalainen oli saanut saman asian uudelleen käsittelyyn Raahen käräjäoikeudessa ja asia oli jo Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä, niin kääntäjä Kovalainen lähetti asiallisesti samat aineistot niin Raahen käräjäoikeuteen kuin Rovaniemen hovioikeuteenkin. Tästä huolimatta Raahen käräjäoikeus otti asian käsiteltäväkseen toiseen kertaan oikeudenkäymiskaaren 18 luvun vastaisesti. Nyt asiaa käsiteltiin samanaikaisesti kahdessa eri oikeusasteessa ja kaiken huippuna oli se, että vielä samanaikaisesti. Raahen käräjäoikeuden tuomari Timo Tammiketo oli vuoren varmasti tietoinen, että asia oli käsitelty kertaalleen Raahen käräjäoikeudessa ja että sama asia oli myös samanaikaiseesti Rovaniemen hovoikeuden käsittelyssä. Ehkäpä juuri siksi Raahen käräjäoikeuden päätös on epävirallinen päätös ja vielä niin sanottu "nahkapäätös" jotta kukaan ei valittaisi päätöksestä. Näin voitaisiin käräjätuomari Timo Tammikedon mahdollinen virkavirhe lakaista maton alle.

Kääntäjä Kovalainen oli pyytänyt Raahen käräjäoikeutta käsittelemään asian vastapuolta kuulematta ja myös siten, että hänet vapautetaan velvollisuudesta asettaa vakuus vaaditussa turvaamistoimiasiassa. Kääntäjä Kovalainen ei ollut esittänyt mitään perustetta turvaamistoimelle, siis osoittanut kiistattomasti sitä, että minä Erkki Aho pyrin hävittämään omaisuuttani kääntäjä Kovalaisen toimien vuoksi. Siitä huolimatta Raahen käräjäoikeus otti asian käsiteltäväkseen toiseen kertaan.

Olen pyytänyt oikeusministeri Tuija Braxilta selvitystä siitä, mihin lakiin perustuu epävirallinen oikeuden päätös, kun en itse sellaista lakia Suomen lakikirjasta löydä. Lisäksi haluan tietää miten sama asia voidaan käsitellä kahteen kertaan ja kahdessa eri oikeusasteessa yhtäaikaa. Lähetin selvityspyynnön tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös keskusrikospoliisille ja valtakunnansyyttäjälle. Käräjätuomari Timo Tammiketo kirjoittaa käsittelyratkaisussaan näin: Turvaamistoimihakemuksen vaatimukset ja perusteet eivät ole sellaisia, jotka olisivat olleet käsittelyn kohteena käräjäoikeudessa ja nyt käsiteltävinä hovioikeudessa.

Minä myönnän, että vaatimuksissa on tietty ero. Ensimmäisessä oikeudenkäynnissä kääntäjä Kovalainen ei pyytänyt käräjäoikeutta tekemään päätöstä vastapuolta kuulematta. Minun oikeustajuni mukaan tämä ei ole sellainen ero vaaatimuksissa, että käräjäoikeus voi ottaa saman asian uudelleen käsiteltäväkseen. Oikeuskäsittelyn perusteet ovat varmasti samat, koska sama käsittelyaineisto on sekä Raahen käräjäoikeudessa ja Rovaniemen hovioikeudessa. Minulla on todisteena molemmat käsittelyaineistot, koska olen antanut molempiin oikeusasteisiin vastineet käsittelyaineistoista. Olen ollut myös molemmissa Raahen käräjäoikeudenistunnoissa mukana joten varmasti tiedän ja tunnen asian. Kääntäjä Kovalainen ei ollut mukana ensimmäisessä oikeudenistunnossa (valmisteluistunto) eikä myöskään käräjätuomari Timo Tammiketo. Tammiketo kirjoittaa ratkaisussaan asiasta, josta hän ei tiedä koko totuutta. KRP:n on nyt tutkittava asia. Todistustaakka on nyt Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Timo Tammikedolla.

Kumpikaan Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä ja Timo Tammiketo eivät ole perehtyneet asioihin riittävästi. Saman palkan saa, vaikka ei perehdykään asiohin riittävästi. Todellista laadunvalvontaa käräjäoikeudessa ei näytä olevan ellei sellaiseksi katsota minun, Erkki Ahon toimintaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että myös poliisit ovat tietoisesti jättäneet Kovalaisen rikokset tutkimatta. On syytä epäillä, että Kovalaisen rikoskumppaneina on riittävän suuri määrä poliiseja. Ehkä juuri siitä syystä asioita ei tutkita eikä syytteitä nosteta.

Ei kommentteja: