keskiviikko 11. maaliskuuta 2009

Syyttäjä Kirsi Männikkö


Kiitän Peräpohjolan kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskonstaapeli Ilkka Pelttaria erittäin nopeasta ja asiallisesta toiminnasta. Sisäasiainministeriön poliisiosasto oli siirtänyt kuukauden miettimisen jälkeen asian Peräpohjolan poliisilaitokselle. Kysymys on tästä asiasta, katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/02/huippualykasta-ja-salamannopeaa.html

Peräpohjolan kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskonstaapeli Ilkka Pelttari soitti minulle ja kertoi, ettei hän tutkijana voinut aloittaa rikostutkintaa, koska tutkinnanjohtaja syyttäjä Kirsi Männikkö oli tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 30.10.2008. Rikoskomisario Ilkka Pelttari oli myös selvittänyt sen, että syyttäjä Kirsi Männikkö oli laittanut syyttämättäjättämispäätöksen väärään osoitteeseen joten asianomainen eli Erkki Aho ei ole tuota päätöstä saanut eikä ole voinut ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Rikoskonstaapeli Ilkka Pelttari laittoi asiakirja-aineiston seuraavana päivänä minulle.

Minä, Erkki Aho, ihmettelen miksi poliisille ja syyttäjälle tapahtuu näin paljon virheitä silloin, kun on kysymys virkarikoksista. Sisäaasiainministeriön poliisiosaston Jouni Välkki oli siirtänyt aikanaan asian Lapin lääninhallituksen poliisiosaston selvitettäväksi, mutta jostain syystä Lapin lääninhallituksen poliisiosasto ei ollut saanut tutkintapyyntöä lainkaan. Lähetin ko. asiapaperin Lapin lääninhallitukselle. Sen jälkeen se oli muuttunut kanteluksi. Kysymys on Rovaniemen hovioikeuden tuomareiden ja esittelijän toiminnasta sekä nyt myös Lapin läänin poliisiylitarkastajan toiminnasta.

Myös Oulun KRP:n osalla on ollut vastaavia asioita. Kysymys on rikostutkintapyynnöstä mikä koski PR-talojen konkurssivyyhteä sekä varatuomari Mikko Kovalaisen toimia koskeva rikostutkintapyyntö. Tutkimattajättämispäätökset oli jostain syystä joutuneet matkalla hukkaan. Sain tiedon Mikko Kovalaisen asioiden tutkimattajättämispäätöksestä Mikko Kovalaiselta itseltään. Siitä minun on kiittäminen Mikko Kovalaista, sillä nyt asiat on siirretty niin Mikko Kovalaisen kuin muidenkin osalta KRP:n talousrikosyksikön toimesta rikostutkintaan asian mukaisesti. Kaikki rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa.

Kiistaton virkarikos?

Syyttäjä Kirsi Männikön tutkimattajättämispäätös on mielestäni kiistaton virkarikos ja sen todistaa jo yksistään tutkimattajättämispäätöksen aineisto. Tutkimattajättämispäätös on päivätty 30.10.2008 ja numero 6250/R/22602/08.
Erikoista syyttäjättämispäätöksessä on se, että kävin itse esittelemässä todistaja Heino Virran kanssa tehdyt rikokset. Kysymys on Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän valiaikaisten pesänhoitajien tekemästä kiinteistökaupasta, jossa he myivät toisen omistamaa pantattua omaisuutta omanaan konkurssisäännön vastaistaisesti salaten kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Kaupanavahvistajaksi kauppakirjassa on merkitty Kalajoen silloinen nimismies ja tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka todistajalausunnon mukaan ei ole ollut paikalla kun kiinteistön kauppakirjat on allekirjoitettu. Paikalla ei ole ollut myöskään kaupanvahvistajan kutsumaksi merkitty todistaja Arto Ranta-Ylitalo. Toinen kauppakirjan allekirjoittaja oli juuri mukanani ollut todistaja Heino Virta. Kauppasopimus on varmasti mitätön. Lisäksi kahden muun kauppakirjan osalta ilmoitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli ja kate 25 % suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.

Tämä on vain yksi esimerkki lukuisista rikoksista mitä konkurssivyyhteen sisältyi ja mitkä syyttäjä Kirsi Männikölle esittelimme todistusaineistoin ja juridisin argumentoinnein. Koska kysymys oli Rovaniemen hovioikeuden tuomareista ja esittelijästä ja heidän toimiensa tutkimisesta, niin olisi pitänyt ottaa huomioon, että syyttäjä Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjänä Ylivieskan käräjäoikeudessa ja Ylivieskan poliisi Raimo Ollila toimi esteellisenä tutkinnanjohtajana. Ylivieskan käräjäoikeuden päätös oli muutoinkin saatu aikaan rikoksen avulla, koska Ylivieskan silloinen poliisipäällikkö Kaarlo Similä oli antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän ja totuuden vastaisen lausuman asiassa. Rovaniemen hovoikeuden olisi pitänyt antaa suullinen käsittely asiassa tai hyväksyä kirjallinen todistusaineisto. Nyt Rovaniemen hovioikeuden tuomarit eivät hyväksyneet kirjallista todistusaineistoa eivätkä antaneet suullista käsittelyä. Oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen ja siksi Rovaniemen hovioikeuden päätös on vuoren varmasti väärä. Hovioikeuden väärä päätös on aiheuttanut minulle, Erkki Aholle, suurta taloudellista vahinkoa ja mittaamottomia henkisiä kärsimyksiä.

Käydessäni Torniossa tiedustelin syyttäjä Kirsi Männiköltä Kemin poliisille annettua tehtävää. Männikön mukaan Kemin poliisille ei oltu annettu mitään tehtävää, jossa hän olisi syyttäjänä. Miksi syyttäjä Kirsi Männikkö puhui muunnettua totuutta eli valehteli? Asian voi todistaa mukanani ollut Heino Virta.

Onko syyttäjä Kirsi Männikön mielestäni tahalliseen väärään päätökseen syynä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen toiminta? Kalskeen toiminta on myös KRP:n toimesta rikostutkinnan kohteena. Onko mahdolliseen väärään päätökseen vaikuttanut Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander? Oulun KRP on korviaan myöten rikoksissa mukana. Saamani tiedon mukaan Oulun KRP:n tutkijan vaimo on Kera Oy:n ruumiinpesuryhmän johtajan sisko, joten ei ole ihme vaikka tutkinnat eivät ole edistyneet.

Oulun KRP.n tutkijan mukaan Erkki Aho on ollut monta kertaa jo liipaisimella. Lausumasta tehtiin laillisuusvalvojalle kantelu. Poliisin mukaan kysymyksessä on ollut väärinkäsitys, vaikka poliisin lausumalle on kaksi paikalla ollutta todistajaa.

Rikostutkinnat käynnistyvät ja ovat osaksi jo käynnistyneet

PR-talojen konkurssivyyhen osalta rikostutkinnat käynnistyvät lähipäivinä uudelleen, kun asialle nimetään uusi tutkinnanjohtaja. Rikoksista epäiltyjä poliiseja ja syyttäjiä vastaan tutkinnat on jo siirretty tietyille tahoille, joita en tutkinnallisista syistä paljasta. Suomussalmen rikostutkinnat käynnistävät myös, mutta niissä tutkintojen suorittajana ei voi olla Suomussalmen poliisi, mikä itse on keittänyt tuon sopan. Tämän teen KRP:lle selväksi ja vaadin esteetöntä rikostutkintaa.

Lisäksi Mikko Kovalaisen rikosepäillyt on tutkittava keskitetysti ja kiirellisesti, sillä Mikko Kovalainen käynistää nykyisin turhia oikeudenkäyntejä ympäri maata. Katson, että Mikko Kovalainen on pidätettävä ensi tilassa hänen yhteiskuntaa vahingoittavan toimintansa vuoksi.

Kalajoen kaupunginhallituksen puheenjohtajan Raili Myllylän Erkki Ahoon kohdistaman syrjinnän rikostutkinta on saamani tiedon mukaan käynnistynyt. Katson, ettei Raili Myllylä voi hoitaa kunnallisia luottamustoimiaan rikostutkinnan aikana. Mielestäni syrjintä on kiistatonta ja riidatonta esitettyjen näyttöjen ja todistajalausuntojen perusteella. Johtaako rikostutkinnat Raili Myllylän poliittisen uran päättymiseen lähitulevaisuudessa?

1 kommentti:

Niilo kirjoitti...

Onnea oikeustaistelijalle. On aina mielenkiintoista lukea, kun kansalainen kokee virkamiehen valehdelleen. Uskon Välkin lähettäneen ko. kirjeen Lapin lääninhallituksen poliisiosastolle. Sinne kuitenkin kannattaa laittaa kaikki saantitodistuksin - ovat hukanneet minunkin papereitani.

Inari-Utsjoen poliisissa haettiin joku aika sitten joitain asiakirjoja oikein laillisuusvalvojien avustuksella. Hukkaan jäivät.