tiistai 3. maaliskuuta 2009

Arvoisa oikeusministeri Tuija Brax,
kiitän Teitä minulle lähettämästänne sähköpostiviestistä. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että tuomioistuinten ja muiden viranomaisten sekä virkamiesten toiminnan valvonta kuuluu Suomen perustuslain mukaan eduskunnan oikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille.
Lähetän tämän asiakokonaisuuden

kiireelliseen käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Pauniolle sekä oikeuskansleri Jaakko Jonkalle. Laitan asian tiedoksi ja toimenpiteitä varten myös eduskunnan perustuslakivaliokunnalle. Asia menee molemmille laillisuusvalvojille sen takia, ettei syntyisi esteellisyyskysymyksiä. Tässä riittää työsarkaa molemmille laillisuusvalvojille. Perustuslakivaliokunnan tulee nyt valvoa, että laillisuusvalvojat hoitavat tehtävänsä Suomen lain mukaisesti. Viime kädessä asiassa on vastuussa koko eduskunta laillisuusvalvojien toimintakertomuksien käsittelyn yhteydessä.

Jos Suomessa ei voi saada oikeutta, niin se on osoitus huonosta hallinnosta. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 asiakirjassa hallitus on ottanut jo kantaa siihen, mitä tästä seuraa:

Korruptio ja huono hallinto
Korruptio, huono hallinto, syrjintä sekä vallan väärinkäyttö tuhoavat luottamuksen viranomaisiin ja ovat usein taustasyynä laittomuuksien lisääntymiseen ja ääriliikkeiden vahvistumiseen. Yhteiskunnallisen vakauden järkkyminen altistaa erityisesti toimintakyvyttömiä valtioita poliittis-taloudellisille jännitteille, jotka saattavat purkautua väkivaltaisuuksina. Ihmisoikeuksien laajamittaiset loukkaukset, demokratian ja oikeusvaltion puuttuminen sekä yhteiskunnallinen eriarvoisuus lisäävät epävakautta ja aiheuttavat konflikteja.

Kalajoella 3.3.2009 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio ja oikeuskansleri Jaakko Jonkka sekä eduskunnan perustuslakivaliokunta

Vastaukseni oikeusministerille liittyy tähän sähköpostiin:

Hyvä Erkki Aho
Olette lähettänyt minulle useita sähköposteja viime kuukausien aikana. Tuotte24.9.2008 lähettämässänne sähköpostissa esille käräjäoikeuden tuomarintoiminnan sekä apulaisvaltakunnansyyttäjän ja kahden syyttäjän toiminnat.Lisäksi 28.10.2008 lähettämässänne sähköpostiviestissä pyydätte minua ottamaankantaa korkeimman oikeuden toimintaan.
Oikeusministerinä en voi ottaa kantaa esille tuomiinne asioihin.
Tuomioistuimien ja muiden viranomaisten sekä virkamiesten toiminnanlainmukaisuuden valvonta kuuluu Suomen perustuslain mukaan eduskunnanoikeusasiamiehelle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille.
Ystävällisin terveisin
Tuija Brax
Oikeusministeri

Ei kommentteja: