tiistai 24. maaliskuuta 2009

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski


Kopio tutkimattajättämispäätöksestä 18.9.2004

PR-talojen rikostutkinnat ovat käynnistymässä uudelleen. KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski on ilmoittanut minulle puhelimitse sekä sähköpostilla, että hän toimii asiassa tutkinnanjohtajana. Pyydän oikeuskansleria selvittämään voiko Tapio Kalliokoski toimia tutkinnanjohtajana.

Tapio Kalliokosken ilmoitus tutkinnanjohtajana toimisesta

----- Original Message -----
From: "Kalliokoski Tapio" <
tapio.kalliokoski@poliisi.fi>
To: "Erkki Aho" <
e.ahoky@kotinet.com>
Sent: Thursday, March 12, 2009 11:36 AM
Subject: Vast:Eilinen puhelinkeskustelu
Erkki Aho
PR - taloja koskevassa asiassa allekirjoittanut toimii ainakin toistaiseksitutkinnanjohtajana, samoin Raili Myllylää koskevassa asiassa.


Voiko Tapio Kalliokoski toimia tutkinnanjohtajana?

Tapio Kalliokoski on tehnyt aikaisemmin PR-talojen asioissa seuraavat tutkimattajättämispäätökset:

22.10.2004 diarioimaton päätös, lähetetty tiedoksi valtakunnansyyttäjävirastoon Jarmo Rautakoskelle

20.10.2004 diarioimaton päätös, lähetetty tiedoksi valtakunnansyyttäjävirastoon Jarmo Rautakoskelle

22.10.2004 diarioimaton päätös

23.9.2004 diariomaton päätös, käräjätuomari Markku Laineen toiminta syyttäjä Sulo Heiskarin ja rikoskomisario Raimo Ollilan esteellisyysasiassa, Aho on pyytänyt oikeuskäsittelyn siirtoa syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden takia

22.9.2004 diarioimaton päätös allekirjoittajina rikostarkastaja Tapio Kalliokoski ja kihlakunnansyyttäjä Anna Åstedt

18.9.2004 diarioimaton päätös , allekirjoitus rikostarkastaja Tapio Kalliokoski ja syyttäjä Anne Åstedt

Erkki Aho on tehnyt 18.8.2004 Ylivieskan käräjäoikeuteen käräjätuomari Makku Laineelle ja keskusrikospoliisille Tapio Kalliokoskelle selvityksen ( 3 sivua), jolla kiistattomasti osoitetaan syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys.

Erkki Aho on tehnyt 19.8.2004 Tapio Kalliokoskelle perusteellisen selvityksen juridisin argumentoinnein syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyydestä. Aho on vaatinut syyttäjä Sulo Heiskarin vangitsemista tutkintapyynnössään. Aho on lähettänyt asiakirjan kopion KRP:n päällikkö Rauno Rannalle, valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäelle, oikeusministeri Johannes Koskiselle, sisäministeri Kari Rajamäelle sekä useille kansanedustajille muun muassa Bjarne Kallikselle, Timo Soinille, Raimo Vistbackalle, Antti Rantakankaalle, Pekka Vilkunalle, Inkeri Kerolalle, Unto Valpaalle, Lyly Rajalalle, Erkki Pulliaiselle.


Erkki Aho on lähettänyt Ylivieskan käräjäoikeuden laamanni Riitta Kuurinmaa-Myllyniemelle 2.9.2004 11-sivuisen selvityksen asioista ja pyytännyt laamannia ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin Ylivieskan käräjäoikeuden väärien päätösten oikaisemiseksi. Selvitys on mennyt tiedoksi myös Tapio Kalliokoskelle.

Minun oikeustajuni mukaan Tapio Kalliokoski on esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana. Perusteena esitän apulaisoikeuskanslerin päätöksen Poliisi - Tutkinnanjohtaja - Esteellisyys
Diaarinumero:
574/1/01
Antopäivä:
23.09.2002
Ratkaisija:
AOK

Apulaisoikeuskansleri viittasi päätöksessään esitutkintalain esteellisyyssäännöksiin sisältyvään ns. yleislausekkeeseen. Sen mukaan tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu". Säädöksellä tarkoitetaan mm. sitä, että poliisin esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös siihen, miltä toiminta näyttää ulospäin. Esitutkintaa toimittavan poliisin esteettömyyden tulee olla uskottavaa ulkopuolisen näkökulmasta.
Tässä esteellisyysarvioinnissa erityisesti tutkinnanjohtajan osalta on otettava huomioon tämän varsin laaja toimivalta. Tutkinnanjohtaja päättää esimerkiksi siitä, toimitetaanko esitutkinta ja missä laajuudessa sekä ratkaisee kysymyksen tutkijan esteellisyydestä. Tutkinnanjohtajan asema on nämä hänelle kuuluvat laajat oikeudet huomioon ottaen herkkä virkatoiminnan puolueettomuutta kohtaan tunnettavan luottamuksen suhteen.

Ei kommentteja: