sunnuntai 16. syyskuuta 2018

Tietopyyntö Oulun poliisilleFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, September 14, 2018 10:30 AM
Subject: tietopyyntö
 
Oulun poliisille tietopyyntö, tiedoksi oikeuskanslerille
Minä olen tehnyt kolme rikostutkintapyyntöä Oulun poliisille. Olen tehnyt rikostutkntapyynnöt
  1. Bulgarialaisten työntekijöiden kohtelusta Antero Penttilä Oy:ssä. Olen katsonut, että he ovat joutuneet työsuojelurikoksen kohteeksi, työantaja on käyttänyt ulkomaista työvoimaa törkeästi väärin kuten rikostutkintapyynnössäni todistan. Kun he ryhtyivät vaatimaan maksamattomia palkkojaan ja ylityökorvauksiaan niin heidät sanottiin irti. Minun oikeustajuni mukaan kysymyksessä on laittomat irtisanomiset. Poliisi on tutkinut jo asiaa sen verran, että on todennut maksamattomat palkat lähes 40 000 euroksi. Palkat on kuitenkin laskettu väärin koska palkat on määritelty TES:n vastaisesti ja palkankorotukset on tehty vastoin TES:ä vaikka työsopimuksessa on sitouduttu TES:n noudattamiseen. Maksamattomilla palkoilla on suuri vaikutus työntekijöiden eläketurvaan. Eläkeyhtiölle on ilmoitettu väärät tiedot. Ne asiat eivät vanhene. Pyydän poliisia ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana ja kuka tutkinnanjohtajana.
  2. Olen tehnyt tutkintapyynnön käräjätuomari Sarianne Ervastin toiminnasta. Ervasti ei antanut minun todistaa, että ulosottosaatavat perustuvat virheellisiin tietoihin, koska ne on saatu aikaan rikoksilla. Tarkemmat tiedot ilmenevät tutkintapyynnössä. Ervasti jätti huomioonottamatta mm. ns. Koiviston konklaavin
  3.  https://www.youtube.com/watch?v=jjWF2Bs5sUA&t=77s ja SSP-sopimuksen  https://www.youtube.com/watch?v=ZUXRy7336rY&t=89s asioissani. Pyydän ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana ja kuka tutkinnanjohtajana.
  4. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön ulosottomies Terttu Kelan toiminnasta. Tarkemmat tiedot ilmenevät tutkintapyynnöstä. Kysymyshän on mm. kidutuksesta. Pyydän poliisia ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkinaja ja kuka tutkinnanjohtajana.
Olen varannut itselleni kaikissa tutkintapyynnöissäni loppulausunnon mahdollisuuden jotta voidaan välttyä poliisin virheelliseltä toiminnalta.
14.09.2018
Erkki Aho
puh. 044-3025948

Ei kommentteja: