perjantai 2. toukokuuta 2014

RikosilmoitusFrom: Erkki Aho
Sent: Friday, May 2, 2014 11:41 AM
Subject: rikosilmoitus
 
Rikosilmoitus Helena Rahkosta ja Pasi Pölösestä
Suomen perustuslain 6 §:n mukaan kansalaiset ovat yhdenvertaiset lain edessä. Perustuslain 106 §:n mukaan jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle.
Eduskunnan oikeusasiamiehen notaari esittelijä Helena Rahko on apulaisoikeusasiamiehen sijaisen Pasi Pölösen kanssa tehnut päätöksen Dnro 1599/4/14, jossa he suojelevat laajaa rikolliskaartia täysin perusteettomasti ja syyllistyvät täten rikoslain 15 luvussa mainittuun rikollisten suojeluun.

Katso

Todelliset syylliset löytyy tästä

Koska esittelijä Helena Rahko on toiminut esteellisenä ja tietoisen rikollisesti vaadin hänelle ankarinta Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen. Vaadin eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen Suomen lain mukaista rangaistusta virka-aseman väärinkäyttämisestä. Syytteeseen saattaminen kuuluu tutkinnan jälkeen eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen eduskunnalle.

Kalajoella 02.05.2014
Erkki Aho

Ei kommentteja: