sunnuntai 11. toukokuuta 2014

Perustuslain mukaan kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia, mutta....


Perustuslain 6 §:n mukaan kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia, mutta käytännössä poliisit ja virkamiehet ovat lain ulottumattomissa. Tässä todellinen esimerkki Suomen poliisin ja Suomen oikeusviranomaisten rikollisuudesta:

Rikosilmoitus

Pasi Pölönen ja dnro 1599/4/14

Täydennys kanteluun dnro 1599

Dnro 1599

kuva

Koska kysymyksessä on törkeat rikokset ja niillä on aiheutettu aiheeton ja perusteeton vangisemisvaatimus, niin kysymys on myös törkeästä ihmisoikeusrikoksesta. Rikosilmoitukset on tehty ajoissa ja siksi rikokset eivät ole voineet vanhentua.

Poliisiasioista Suomessa vastaan eduskunnan hallintovaliokunta, jonka puheenjohtaja perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila.Pirkko Mattila on poliisiylijohtaja Mikko Paateron esimies ja Pirkko Mattila on tietoinen, että poliisiylijohtaja Mikko Paatero on tietoinen kaikista rikoksista ja hänelle on toimitettu niistä todistusaineisto ja Paaterolle on esitetty myös juridinen argumentointi asioista.

Katso: Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa
Jos kansanedustaja Pirkko Mattila ja poliisiministeri Päivi Räsänen eivät ryhdy asiassa pikaisesti asian vaatimiin toimenpiteisiin, niin turha heitä on äänestää eurovaaleissakaan, koska he eivät kykene hoitamaan niitäkään asioita, joihin hänellä on lain valtuuttama oikeus ja lain mukainen velvollisuus.
Pankkikriisin asiat ja Natura-asiat on selvitettävä sekä korvattava täysimääräisesti aiheutetut vahingot korkoineen. On purettava erilaiset rikollisiorgansiaatiot valtion hallinnosta.

Jakelu: koko maan tiedostusvälineet


Ei kommentteja: