tiistai 4. toukokuuta 2010

Toinen pölövästi!

Huom. Kuvat saa isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.


Helsingin poliisin rikoskomisario Jouni Niskanen on tehnyt 22.04.2010 päätöksen 8010/R/25449/10. Päätös on kiistaton virkarikos. Tällä päätöksellä rikoskomisario Jouni Niskanen syyllistyy muun muassa rikollisten suojeluun. Tällä uudella päätöksellä rikoskomisario Jouni Niskanen on lähtenyt suojelemaan eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin Terhi Arjola-Sarjan virkarikosta. Katso
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/eduskunnan-oikeusasiamiehen-sihteeri.html

On täysin kiistatonta jo esitetyn aineiston perusteella, että Terhi Arjola-Sarja on valmistellut eduskunnan oikeusasiamiehen Jussi Pajuojan päätöksen. Tosin Jussi Pajuoja ei ole päätöstä allekirjoittanut kuten asian valmistellut Terhi Arjola-Sarja, joka siis vastaa päätöksestä allekirjoituksellaan ja omalla tunnustuksellaan sekä eduskunnan oikeusasiamiehen vahvistamalla sähköpostilla. Helsingin poliisi Jouni Niskanen ilmoittaa päätöksessään, että eduskunnan oikeusasiamiehen sihteerin allekirjoittama ratkaisu on eduskunnan oikeusasiamies Jussi Pajuojan tekemä ratkaisu, vaikka Pajuoja ei ole sitä allekirjoittanutkaan. Eduskunnan oikeusasiamiehen on noudatettava Suomen lakia ja siksi eduskunnan oikeusasiamies on juridisessa vastuussa päätöksistään. Eduskunnan oikeusasiamies Jussi Pajuoja on syyllistynyt kiistatta virkarikokseen. Poliisi Jouni Niskasen olisi pitänyt tutkia asia. Suomen perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaisia lain edessä. Eduskunnan oikeusasiamiehen virkarikosten jatkokäsittelystä päättää eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Rikoskomisario Jouni Niskanen väite siitä, että oikeusasiamiehen sihteeri Terhi Arjola-Sarja on antanut tiedoksi päätöksen on naurettava väite. Koska Terhi Arjola-Sarja on valmistellut asian ja allekirjoitanut päätöksen niin silloin varmasti vastaa ratkaisusta ja sen seurauksista. Rikoskomisario Jouni Niskasen väite siitä, että poliisi ei voi tutkia eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta on naurettava. Suomen perustuslain mukaan kaikki on kohdeltava yhdenvertaisesti ja siksi laillisuusvalvojat eivät voi olla lain ulottumattomissa.

Rikoskomisario Jouni Niskasen virkarikos on kiistaton, koska kysymyksessä on nämä asiat, joissa Oulun poliisi Tapani Tasanto syyllistyy virkarikokseen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/04/varsinainen-polovasti.html

Kaiken takana on Ylivieskan syyttäjä Sulo Heiskarin erittäin laajan rikosvyyhden suojelu. Mielestäni Ylivieskan syyttäjä Sulo Heiskari on yksi suurimmista virkarikollista, ei kooltaan vaan teoiltaan ja vielä kahdella eri vuosituhannella. Saavutus, mitä on todella äärettömän vaikea rikkoa.

Yhteiskunnan ja veronmaksajien kannalta tällainen poliisien rikollisten suojelu on kestämätöntä toimintaa. Se on yhteiskunnan varojen tuhlausta. Se on täysin vastuutonta toimintaa. Lähetän tämän asian tiedoksi ja toimenpiteitä varten Helsingin poliisipäällikölle Jukka Riikoselle, joka vastaa rikoskomisario Jouni Niskasen toiminnasta. Lähetän tämän päätöksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten valtakunnansyyttäjävirastolle, jotka vastaavat poliisirikosten tutkinnasta. Lähetän tämän päätöksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, joka valvoo laillisuusvalvojien toiminnan lainmukaisuutta. Lähetän tämän päätöksen tiedoksi poliisiministeri Anne Holmlundille, joka virkavastuulla ja ministerin valan vannoneena, vastaa poliisin toiminnasta. Lähetän tämän päätöksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeusministeri Tuija Braxille, joka virkavastuulla ja ministerinvalan vannoneena, vastaa valtakunnansyyttäjäviraston toiminnan lainmukaisuudesta. Lähetän tämän päätöksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten oikeuskanslerille, koska oikeuskanslerille voi valittaa eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksistä. Lähetän tämän päätöksen tiedotusvälineille, joiden tehtävänä on toimia yhteiskunnan vahtikoirina.

Ei kommentteja: