maanantai 6. huhtikuuta 2009

Rikosylikonstaapeli Seppo SipolaRikosylikonstaapeli Seppo Sipola on 20.3.2009 tehnyt esitutkintapäätöksen 8570/S/719/09. Sen mukaan tutkintapyynnössä esille tulleet mahdolliset muut rikokset ovat jo kaikilta osiltaan syyteoikeudeltaan vanhentuneet.

Kun tein asiasta tutkintapyynnön niin pyysin KRP:n talousrikosyksikön päällikköä Tapio Kalliokoskea siirtämään asian käsittelyn syyttäjälle, koska kysymyksessä on poliisirikokset. En hyväksynyt, että esimerkiksi Suomussalmen poliisi olisi tutkinut omia mahdollisia rikoksiaan. Tapio Kalliokoski on siirtänyt nyt asian Kajaanin poliisille Seppo Sipolalle, joka mielestäni suojelee rikoksentekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet valtavaa taloudellista vahinkoa toimillaan.
Suomen valtio on joka tapauksessa korvausvelvollinen, kun poliisiviranomaiset ovat suojelleet rikollisia ja peitelleet rikoksia jättämällä rikokset aikanaan tutkimatta ja syylliset vastuuseen saattamatta. Pyydän valtakunnansyyttäjävirastoa tutkimaan sekä rikosylikonstaapeli Seppo Sipolan tutkimattajättämispäätöksen 8570/S/719/09 sekä hänen tutkittavakseen siirretyn tutkintapyynnön, jossa keskeisessä roolissa tutkinnankohteina ovat poliisiviranomaiset.

Tässä selvennystä asiaan:

Tiedoksi oikeuskanslerinvirasto, eduskunnan perustuslakivaliokunta ja sisäministeriön poliisiosasto sekä poliisiylijohtaja Mikko Paatero sekä Seppo Sipola

Ei kommentteja: