torstai 13. huhtikuuta 2017

Selvitys oikeustaistelutilanteestani 13.04.2017Minä olen ulosottovelallinen. Minulta on peritty ulosotossa eläkkeestäni läes 400 euroa kuukaudessa rikollisesti aikaansaatujen ulosottovelkojen peittämiseen. Kaikki ulosotot on saatu rikollisesti aikaan esteellisen syyttäjän ja virkavelvollisuutensa laiminlyöneen poliisin ansiosta joiden yhteistyökumppaneina ovat olleet rikollisesti toimivat asianajajat ja varatuomarit sekä Suomen oikeusviranomaiset.Syyttäjän Heiskarin toimi kaupanvahvistajana ja sitten syyttäjänä samoissa asioissa joten hän on toiminut esteellisenä eli rikollisesti. Raskauttavana tekijänä on vielä se, että kauppakirjan allekirjoittaaja ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja todistavat, että Sulo Heiskari ei ole kaupanvahvistajana ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.
Tässä syyttäjä Sulo Heiskarin rikokset
Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Poliisi Raimo Ollila on toiminut tutkinnanjohtajana ja jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Hän on toiminut rikollisesti ja laiminlyönyt virkavelvollisuutensa.


Minulle ei pitäisi olla omaisuutta, mutta minulla on omaisuutta, mutta ulosottoviranomaiset eivät ryhdy muuttamaan niitä rahaksi. Minulla on Kalajoki-näyttely, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31400 euroa. Todellisuudessa Kalajoki-näyttely on huomattavasti arvokkaampi, ehkä noin 50.000 – 80.000 euroa.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttelyn synty

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Minä olen informoinut ulosottoviranomaisia asiasta, mutta he laiminlyövät virkavelvollisuutensa. Minä olen tehnyt itsestäni rikosilmoituksen, koska olen syyllistynyt velallisen epärehellityyteen, koska minulla on omaisuutta mikä olisi tullut muuttaa rahaksi jotta rikollisesti aikaansaatuja ulosottovelkojani olisi voitu lyhentää.

Rikoslaki 39 luku 1 §
39 luku (24.8.1990/769)
Velallisen rikoksista
Velallisen epärehellisyys
Velallinen, joka
1) hävittää omaisuuttaan,
2) ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan,
3) siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka
4) lisää perusteettomasti velvoitteitaan
ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, on tuomittava velallisen epärehellisyydestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Koska ulosottoviranomaiset eivät ryhtyneet toimenpiteisiin, niin tein itsestäni rikosilmoituksen poliisille. Poliisi teki tutkimattajättämispäätöksen. Ilmoitin asiasta valtakunnansyyttäjävirastolle, joka nimitti poliisin, jonka tuli tutka asia sekä syyttäjän, jonka tuli tutki poliisin tekemä virkarikos. Kajaanin poliisi viivytteli rikostutkinnan tekemisessä ja tiedusteltuani asiaa valtakunnansyyttäjävirastosta sain tietää uudeksi tutkijaksi oli nimitetty Oulun poliisi Markus Kiiskinen ja Lapin syytäjä Juhani Mäki. Molemmat tekivät virkarikoksen kun tekivät syyttämättäjättämispäätöksen. Syyttäjä Juhani Mäellä oli käytettävissään täydellinen todistusaineisto, mutta hän palautti sen minulle. Markus Kiiskisellä ei ollut paperista todistusaineistoa, mutta siitä huolimatta hän on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Reakoin asiasta valtakunnansyyttäjävirastolle ja Lapin syyttäjä Juhani Mäki säikähti ja nimitti seuraajakseen toisen Lapin syyttäjä, joka ei ole saanut mitään aikaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Raija Toviaisella on kiire tehdä poliisin ja syyttäjän suojelupäätös eli virkarikos valtiosyyttäjä Jorma Äijälän esityksestä ilman todistusaineistoa.


Tein uuden rikostutkintapyynnön Kalajoen poliisille Hannu Vainonpäälle. Olin käynyt hänen kanssaan aikaisemmin asioita ja todistusaineistoja läpi kahden tunnin ajan. Rikoskomisario Hannu Vanionpää teki virkarikoksen ja teki päätöksen ei rikosta. Hän teki myös toisessa asiassa ei rikosta päätöksen vaikka kysymyksessä oli tärkeät rikokset. Tein rikoskomisario Hannu Vainionpään toiminnasta kantelun poliisin lailliisuusvalvonnasta vastaavalle Pertti Rönkölle. Hän teki virkarikoksen tekemällä rikoskomisario Hannu Vainionpään suojelupäätöksen.

Päätöksen ensimmäinen sivu ( toisilla sivuilla asioita, joita en saa julkistaa)
Rikoskomisario Hannu Vainionpää kieltäytyi antamasta minulle virka-apua asiassa eli hankkimasta täydellista todistusaineistoa Ylivieskan käräjäoikeudesta rikostutkintaa varten. Todistusaineisto on tässä
Ylivieskan käräjäoikeus on kieltäytynyt palauttamasta minulle tätä todistusaineistoa.

Kun poliisi ei tutkinut asioita, niin haastoin rikoskomisario Hannu Vanionpään oikeuteen. 

Tässä haastehakemus

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Virastotalo
Valtakatu 4
84100 Ylivieska

Ylivieskan käräjäoikeudelle

Haaste käräjäoikeuteen

Vastaaja
Rikosylikonstaapeli Hannu Vainonpää Kalajoen poliisi

Rikosylikonstaapeli Hannu Vainonpää on toiminut esitutkintalain vastaisesti asiassa 5770/S/548/17. Hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa – rikoslain 40 luku 9§ tai 10 §, häntä on myös syytä epäillä virka-aseman väärinkäyttämisestä 7 § tai 8 §.
Erkki Aho on pyytänyt tutkimaan onko hän itse syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen (RL 39 luku 1 §), kun on jättänyt ilmoittamatta ulosotossa omaisuuttaan tai oikeammin on ilmoittanut asian ulosottomiehelle, mutta ulosottomies ei ole reagoinut asiaan eikä myöskään siihen, että Erkki Aho vastustanut koko ajan ulosottoa, koska ulosotto on saatu aikaan rikosten avulla. Rikosylikonstaapeli Hannu Vainionpää on kieltäytynyt antamasta virka-apua Erkki Aholle jotta Erkki Aho ja poliisi olisi saanut todistusaineiston rikostutkintaa varten.
Rikosylikonstaapeli Hannu Vainionpää on suojellut rikollisia ja peitellyt rikoksia (RL 15 luku 10 § ja 11 §).
Lisäksi rikosylikonstaapeli Hannu Vainonpää on toiminut esteellisenä, koska on toiminut perustuslain ( 21 §) vastaisesti ja myös laiminlyönyt virkavelvollisuutensa Erkki Aho hoitamassa asiassa 5770/R/0013205/14, jossa hän toimi tutkinnanjohtajana ja jossa valtakunnansyyttäjävirasto määräsi poliisirikosten tutkijaksi Lapinsyyttäjäviraston syyttäjän Maija Aarron. Kysymyksessä oli kiistaton syrjintärikos, koska työnanajaja oli jättänyt maksamatta ylityöt vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi tapaukseen liittyi muitakin syrjintärikoksen täyttäviä tunnusmerkistöjä.

Vaadin asioissa rikostutkinta-aineiston tarkkaa läpikäymistä ja myös virka-apupyyntöäni koskevan aineiston läpikäymistä oikeudenistunnossa. Vaadin asianomaiselle eli rikosylikonstaapeli Hannu Vainionpäälle Suomen lain mukaista rangaistusta.

Rikosylikomisario Hannu Vainonpään päätös 16.01.2017 5770/S/548/17
Rikosylikomisario Hannu Vainonpään päätös 5770/R/0013205/14

Kantaja
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948

Kalajoella 23.01.2017

Erkki Aho

Liitteet

Rikosylikomisario Hannu Vainionpään päätös 5770/S/548/17

- Rikostutkintapyyntö
- Virka-apypyyntö
- Todistus siitä, että Erkki Aho on ulosottovelallinen
- Todistus siitä, että Erkki Aholla on Kalajoki-näyttely, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31400 euroa.
- Esitutkintalain 2 §
- Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän kauppasopimus ja kaupanvahvistus
- todistus väliaikaisista pesänhoitajista
- todistus pantatuista kiinnityksistä
- rikoslaki törkeä petos
- asiamiehillä tulee olla valtakirjat
-maakaari – kauppakirjan muoto
- kaupanvahvistus – tuleva syyttäjä kaupanvahvistajana
- kauppakirjan allekirjoittajan todistus siitä että ei ole nähnyt kaupanvahvistajaa
- kaupanvahistajan kutsuman todistajan todistus siitä että ei ollut - paikalla kun kaupat vahvistetaan
- asiamiehellä tulee olla valtakirja
- laki syyttäjän esteellisyydestä – kaupanvahvistaja oli syyttäjänä
takauksia oli maksettu 1.641.444,45 mk
- konkurssi on haettu väärillä tiedoilla
- kaupat oli purettu ja kaupan purki on peruttamaton, kaupan purun yhteydessä takaukset ovat rauenneet
- varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän tunnustaa asian Oulun KRP:lle.
- Asianajaja Asko Keränen pyysi valtakirjat jotta hän voi valittaa väärästä konkurssipäätöksest
- Asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä
  • Näyttelykansio, sisältää kuvat ja selostukset Kalajoki-näyttelystä, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ( käräjätuomari Timo Tammiketo) teki päätöksen asiassa 21.3.2017, että kanne jätetään tutkimatta. Päätös on siinä mielessä erikoinen, että kysymyksessä on todella törkeät rikokset kuten syrjintärikos, törkeä työsuojelurikos, ym. ym. Nämä oli kokonaan jätetty käsitelemättä samoin kuin esittämäni oikeudenkäyntiväitteet. Myös Ylivieskan käräjäoikeuten toimittamaani todistusaineistoa ei otettu käsiteltäväksi asiassa.

Tässä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden ( käräjätuomari Timo Tammikedon) päätös.


Pyysin apulaisvaltakunnansyyttäjä Riitta Toiviaiselta vastausta asiasta poliisien ja syyttäjien rikolliseen toimintaan. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Toiviainen jätti vastaamatti minulle ja toimi näin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen vastaisesti. Minä saman selvityspyynnön poliisiylijohtaja Sauli Kolehmaiselle. Hän oli delgoinut asian poliisitarkastaja Henry Lehdelle, jonka vastaus on tässä.

Nyt minun on tehtävä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä valitus Rovaniemen hovioikeuteen. TÄMÄ ON OIKEUSVALTIO SUOMI. Toiminnalle nauraa jo aidanseipäätkin.
Ei kommentteja: