keskiviikko 11. elokuuta 2010

Ylivieska - Raahen käräjäoikeudet eivät ole toimivaltaisia asioissani


Kuvat saat isommaksi klikkaamalla hiirellä kuvan päällä.

Huom. rikosilmoituksessa teksti: Löysin 16.4.2010 oheisen valtakirjan Helsingin hovioikeuden arkistosta johon on väärennetty nimeni.

Kävin eilen Keskipohjanmaan toimituksessa ja kuulin toimittaja Pia Räihälältä, että minua haetaan henkilökohtaiseen konkurssiin. Aika erikoista, että tieto tulee toimittajalta eikä käräjäoikeudelta. Kun pääsin kotiin, soitin Ylivieskan käräjäoikeuteen ja sen jälkeen Raahen käräjäoikeuteen. Sain Raahen käräjäoikeudesta tietää, että Mikko Kovalainen on hakenut minua henkilökohtaiseen konkurssiin Raahen käräjäoikeuden päätöksen perusteella, johon Rovaniemen hovioikeus ei antanut suullista käsittelyä. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa, vaikka Raahen käräjäoikeudessa käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Kalervo Savolainen on 85 vuoden ja kuoleman välillä oleva henkilö, joka Raahen käräjäoikeuden puhelinkuulustelussa ei muistanut mitä hänen pitää sanoa, niin Kovalainen sanoi, että voinko auttaa. Käräjäoikeuden menettely on ihmisoikeussopimuksen vastainen, mutta kaikki oikeusasteet menettelivät asiassa lainvastaisesti. Minulla on kolmen todistajan kirjallinen lausuma siitä, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut kuulustella minun vastapuolen todistajaa. Jos olisin saanut kuulustella Kalervo Savolaista, niin koko rikosvyyhti olisi alkanut purkaantua. Lisäksi todistajat todistavat kirjallisesti, että käräjätuomari Jyrki Määttä menetteli puolueellisesti, koska ei ottanut huomioon Erkki Ahon esittämiä kirjallisia todisteita, joilla todistettiin Mikko Kovalaisen rikollinen toiminta. Käräjätuomari Jyrki Määtän menettely oli siis vuorenvarmasti tietoisen rikollista toimintaa. Rikostutkinnat käsiteltävässä asiassa oli tehnyt esteellinen Ylivieskan poliisi Raimo Ollila. Tästä tietoisena syyttäjä Esa Mustonen vei asioita eteenpäin ja jätti todistusaineistosta tuomatta oikeuteen n. 80 prosenttia. Lisäksi oikeudenkäyntiväitteeni jätettiin asiallisesti käsittelemättä. Käräjätuomari Jyrki Määttä oli tietoinen sekä tutkinnanjohtajan että syyttäjän esteellisyydestä lähettämäni aineiston perusteella,
Nyt tätä rikollista prosessia ja oikeuslaitoksemme heikkoutta eli korkeimman oikeudenkin virheellistä toimintaa hyväksikäyttäen Mikko Kovalainen, joka kiistattomasti on todistettu toimineen rikollisesti niin Suomussalmen Heikkisten asiassa kuin K. Suomalaisen ja H. Wikströmin asiassa, on hakenut minut korkeimman oikeuden ja muiden oikeusasteiden virheellisen menettelyn johdosta henkilökohtaiseen konkurssiin. Mikko Kovalainen saa jatkaa edelleen rikollista toimintaansa, koska poliisi ei tutki ja laillisuusvalvonta ei toimi. Mikko Kovalainen toimii yhdessä rikollisten syyttäjien ja poliisien kanssa kansan ja kansalaisten suureksi vahingoksi käyttäen törkeästi hyväkseen suomalaisen oikeus- ja poliisijärjestelmän heikkouksia.
Soitin valtakunnansyyttäjävirastoon poliisirikoksista vastaavalle Heli Haapalehdolle, joka kertoi, ettei hän ole ehtinyt käsitellä asioita. Hän lupasi minulle päätöksen ennen lomia, mutta toisin kävi. Näin pääsi Kovalaisen rikollisen toiminta jatkumaan villisti ja vapaasti viranomaisten suojeluksessa.
Soitin tänään oikeuskanslerinvirastoon. Siellä asiat ovat nyt Lieslahden käsittelyssä.
Lähetin asioista laajan sähköpostijakelun muun muassa tasavallan presidentille, oikeusministerille, oikeuskansleri Jaakko Jonkalle, korkeimman oikeuden presidentille Pauliine Koskelolle, keskusrikospoliisille, perustuslakivaliokunnalle ja tiedostusvälineille.

Ylivieska -Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen käsittelemään mitään minua ja minun yritystoimintaani koskevia asia johtuen tekemistään vakavista virheistä minua koskevien asioiden käsittelyssä. Katso http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/08/oikeusvaltio-suomi.html

Raahen käräjäoikeus on velvollinen korjaamaan omat virheensä pyytämällä korkeinta oikeutta purkamaan Raahen käräjäoikeuden väärät päätökset. Siis juuri tämän väärän päätöksen, jonka perusteella Mikko Kovalainen hakee minua henkilökohtaiseen konkurssiin. Lähetän tämän sähköpostin myös korkeimmalle oikeudelle jonka tehtävänä on purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeuden päätökset. Korkeimman oikeuden velvollisuutena on valvoa alioikeuksien toimintaa toimillaan. Lähetän tämän sähköpostiviestin oikeuskanslerinvirastoon Jaakko Jonkalle ja esittelijä Lieslahdelle. Lieslahti on määrätty tutkimaan oikeudenkäyntiväitteitäni. Lähetän tämän viestin tiedoksi myös valtakunnansyyttäjävirastoon poliisirikoksia tutkivalle Heli Haapalehdolle jotta hän kiirehtisi poliisirikosten tutkintaan. Lähetän tämän viestin KRP:lle jotta KRP on pysyy ajan tasalla valtakunnassa toimivasta rikollisuudesta ja omalta osaltaan toimii rikollisten vastuuseen saamiseksi. Oulun KRP ei ole tässä asiassa toimivaltainen johtuen siitä, että se on voimakkaasti mukana rikollisessa toiminnassa.
Lähetän tämän viestin tiedoksi ja toimenpiteitä varten eduskunnan perustuslakivaliokunnalle sen takia, että se on vastuussa maan oikeus- ja poliisihallinnon valvonnasta. Valitettavasti minulle on jäänyt sellainen kuva, että perustuslakivaliokuntaan on valittu sellaisia kansanedustajia, jotka eivät välitä heille kuuluvasta vastuustaan.

Kalajoella 11.10.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupungin varapuheenjohtaja

1 kommentti:

Ernesti kirjoitti...

Tämä alkaa olla jo häpeällistä Suomen "hyvinvointioikeusvaltion"
uskottavuudelle.

Häpeällisyys on lievä sana tässä tapauksessa kun näyttää siltä, että tässä on kysmys yhteistyössä sovitusta viranomais-salaliitosta yksityistä Suomen kansalaista kohtaan, joka tuo esille rohkeasti niitä kieroituneen suomalaisen yhteiskunnan vääristymiä, rikoksia, joiden ylin valvontavastuu ja niihin puuttuminen kuuluu Suomen ylimmälle laillisuusvalvijalle; valtioneuvoston oikeuskanslerille. tällä hetkellä oikeuskanseli Jakko Jonkalle. Ovatko nämä törkeitä, viranomaisyhteistyönä toteutettuja ihmisoikeusloukkauksia ja YK:n peruskirjan kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen vastaisia toimia ja laiminlyöntejä.

On aiheellista tuoda julkisesti esille kysymys mikä on valtiohallinnon ylimmän johdon rooli ja vastuu tässä asiassa. Ei voitane olettaa , ettei Tasavallan Presidentti olisi näistä tietoinen koska myös Hänelle on esitetty puuttumispyyntö.

Siinä ei liene epäselvää, että tämä asiakokonaisuus tultaneen viemään Ihmisoikeustuomioistuimeen. Kuitenkin tämä on sen luonteinen jo näytöin osoitettu, että se mennenee aivan YK:n tasolle kun näyttää olevan kysymys suomalaisen viranomaistahon salaliitosta yhden Suomen perustuslaillisia oikeksiaan puolustavan ja muiden oikeusloukattuja puolustavan kansalaisen elämän tuhoamisesta; kostoksi, "opetukseksi" nöyryyttämiseksi tai alistamiseksi ja viimekädessä tuhoamiseksi.

Siltä tämä näyttää.

Teillä Arvoisa Tasavallan Presidentti Tarja Halonen, kansakunnan henkisenä johtajana on vastuunne, myös tässä asiassa.