keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Vastaus Korkeimman Oikeuden tiedottajalle


Vastaus Korkeimman Oikeuden tiedottajalle Maria Blombergille sekä Korkeimman Oikeuden presidentille Timo Eskolle

Korkeimman Oikeuden tiedottaja Maria Blomberg

Kiitän yhteydenotostanne Korkeimman Oikeuden tiedottaja Maria Blomberg ja lähetän tämän vastauksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten Korkeimman Oikeuden presidentille Timo Eskolle.

Minä oletan, että toimitte Korkeiman Oikeuden Presidentin Timo Eskon toimeksiannosta. Minä olen pyytänyt Korkeinta Oikeutta käsittelemään valituksen ja tuomioiden purut. Korkein Oikeus käsiteli valituksen Diaarinro R2017/688 antopäivä 27.11.2017 Nro 2319 esittelijä Jenny Öberg ja asian ovat ratkaisseet oikeudenneuvokset Bygglin ja Ilveskero, mtta he toimivat asiassa perustuslain 21 § vastaisesti ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti, koska he eivät antaneet minulle oikeudenukaista oikeudenkäyntiä asiassa ja jättivät perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimusten vastaisesti päätöksensä perustelematta. Korkein oikeus tietää tämän. Koska Suomessa ei saa oikeutta, niin kansalaisella on mahdollisuus valittaa asiassa muun muassa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Olisi Suomelle todella suuri häpeä, kun Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin antaisi tällaisessa asiassa tuomion. Korkein oikeus tietää tämän.

Siksi minä lahdin asiassa hakemaan valitusta ja myös tuomioiden purkua. Nyt Korkein Oikeus joutuu ratkaisemaan purkaako se kaikki väärät tuomiot vai päästääkö se asiat Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen tai muun kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kun asiassani puretaan ensimmäinen tuomio, niin se on perusta kaikkien tuomioideni purkamiselle. Tämä tuomio on PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätös 96/531 1.7.1996.
Tiedän, että Korkeimmalla oikeudella ei ole tapana purkaa vääriä konkurssipäätöksiä. Todistusaineistot asiassa ovat kuitenkin kiistattomat. Vaadin asiassa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on perustuslaillinen oikeus ja jos perustuslaki ja tavallinen laki ovat ristiriidassa niin perustuslaki voittaa. Tämän takia kaikki tavalliset lait esimerkiksi vanhenemisesta ja asiamiespakosta perustuslaki ohittaa ja voittaa. Perustuslain etusija perustuslaki 106 §.

Näistä linkeistä löytyy selostukset, kopiot ja todistusaineistot asiassa.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Olen pyrkinyt siihen, että pystyisin täyttämään asiamiespakkovaatimuksen, mutta oikeusavustajat ja asianajajat kieltäyyvät lainvastaisesti hoitamasta asiaa. Siksi vaadin asiassa suullista käsittelyä ja että saan itse esitellä asiani korkeimmalle oikeudelle. Katson, että todistusaineisto on niin kiistaton, että asiamiespakko voidaan sivuuttaa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin vedoten.

Vetoan myös siihen, että tämän kistattoman rikoksen käsittely on kestänyt jo lähes 24 vuotta Suomen eri instansseissa .ja aiheuttanut minulle valtavia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärimyksiä. Mielestäni kysymys on selkeästä ”mafian toiminnasta”, josta viimeisimmät asiat ovat häätöilmoitus asunnostani, joka sain eilen 12.12.2017. Kirjoitin blogissani asiasta eilen 12.12.2017 näin: ”Tänään tuli lisää vettä myllyyn. Käräjäoikeuden haastemies toi minulle kello 15 aikoihin asianajotoimisto Takala Oy:n ilmoituksen. Tämä on häätöilmoitus asunnosta. Minulla on aikaa puoli vuotta järjestellä asioita ja muuttaa asunnosta pois. Asunnon omistaa tyttöni mies. Mielestäni tämä on ”erikoinen joululahja”.

Huom. Menettelyhän on poikkeuksellinen ja harvinaislaatuinen ja on vaikea uskoa, että aialla olisi vävyni yksin, joka on 7,2 miljooonan euron lottovoittaja. Asiaa hoitaa mielestäni ”mafian” käyttämä asianajaja Tapani Takala. Miksi asiassa pitää käyttää asianajajaa?

Blogini päivitys 11.12.2017: ”Kun tulin kotiin, niin alkoi tunteiden myllerrys. Kaikki ei ollut mennyt niin kuin Strössöössä. Autopaikkani oli tyhjä. Yritykseni auto oli myyty. Kauppahintaa en tiedä enkä ostajaa. Kotini keittiö oli vailla kalusteita. Olohuoneessa ei ollut kalusteita eikä valoja. Makuuhuoneessa ei ollut kalusteita eikä valoja. Koska olen ollut luottokelvoton, niin puhelinliittymäni on ollut vaimoni nimissä. Se on ollut myös yritykseni puhelin. Puhelinliittymäsopimukseni oli sanottu irti. Pitkällisten ja vaiherikkaiden vaiheiden jälkeen sain liittymän omiin nimiini ja takaisin vanhan puhelinnumeroni. Sähkösopimuksen aikanaan jouduimme tekemään vaimon nimiin koska luottokelvotottomana en voinut solmia sähkösopimusta. Sähkösopimus oli sanottu irti. Sain kuitenkin tehtyä sähkösopimuksen ja nyt oli sähköt kun tulin kotiin. On tyhjä olo. Kaikki on nyt tuhottu. Avioerohakemus on pöydälläni vaimoni hakemana.

Pyydän kiireellisesti purkamaan PR-Teollisuus OY:n konkurssipäätöksen. Siitä seuraa, että kaikki muutkin minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset on purettava – siis ketjureaktio.

Kalajoella 13.12.2017

Erkki Aho
044-3025948

Huom. En pysty antamaan varmaa muutaa osoitetta, koska minut on nyt häädetty asunnostani vävyni toimesta.


From: KKO Viestintä
Sent: Tuesday, December 12, 2017 4:24 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: VL: asia 2017/688

K2017/133

Hyvä Erkki Aho
Olette lähettänyt korkeimmalle oikeudelle alla olevan sähköpostiviestin, jolla viittaatte täällä vireillä olevaan asiaan R2017/688. Vaaditte, että kaikki teitä ja yritystoimintaanne koskevat tuomiot puretaan. Viestistänne ei käy ilmi, mihin tuomioihin teillä on tarkoitus hakea purkua.
Korkein oikeus voi poistaa tai purkaa lainvoiman saaneen ratkaisun oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa mainituilla perusteilla. Lainvoimaisen ratkaisun poistaminen tai purkaminen on kuitenkin poikkeuksellinen menettely, joka edellyttää, että laissa säädetyt varsin tiukat perusteet täyttyvät.
On myös syytä huomata, että edellä mainitun kaltaisissa ylimääräisen muutoksenhaun asioissa on voimassa ns. asiamiespakko. Se tarkoittaa sitä, että tuomion poistamista tai purkamista voi hakea laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain, mikäli hakemuksen on laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Mikäli siis päätätte hakea korkeimmalta oikeudelta kyseisen tuomion purkua tai poistamista, teidän tulee kääntyä asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai muun kelpoisuusvaatimukset täyttävän asiamiehen puoleen. Pyydämme teitä myös yksilöimään tarkoittamanne tuomiot.
Mikäli hakemus hylätään tai jätetään tutkimatta, peritään hakijalta 500 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu.
ystävällisin terveisin
Maria Blomberg
tiedottaja
Korkein oikeus

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 14. marraskuuta 2017 5:06
Vastaanottaja: KKO Kirjaamo
Aihe: asia 2017/688Korkein oikeus

Asia 2017/688 sekä tuomioiden purut

korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko

esittelijä Jenny Öberg

Olen käynyt käynyt oikeustaistelua jo lähes 23 vuotta vaikka todistusaineisto on kiistaton ja selvä. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Siitä huoimatta en ole saanut oikeutta. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden suojeltujen epäiltyjen rikollisten toimesta.

Miten tällaisesta aineistosta
PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

Hätähuuto Suomesta

voidaan tehdä tällaisia päätöksiä?

Terve Juha

Olen pitänyt oikeustoimi- ja poliisiblogia apuna oikeustaistelun seuraamisessa.

Olen tutkinut Suomen 1990-luvun pankkikriisin ja kirjoittanut siitäkin oman blogin

 Olen tutkinut Suomen historiaa ja lukenut tuhansia asiaa käsitteleviä kirjoja. Olen tullut siihen tulokseen, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos.

 On syytä epäillä, että tämän takia Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheutta huomautksen vastaisen varalle. Esimerkkinä eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen toiminta

Suomessa poliisit tekevät jatkuvalla syötöllä virkarikoksia ja heitä suojelee valtakunnansyyttäjävirasto ja poliiisn oma laillisuusvalvonta. Olen toimittaja Mikko Valtasaaren kanssa samaa mieltä omean kokemukseni perusteella, että poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

 Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Mielestäni tämä johtuu siitä, että halutaan peitellä valtiopetosta ja estää kansalaisten oikeudensaanti. Suomessa toimimatonta laillisuusvalvontaa suojelee kansanedustajat, koska ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa kansanedustajat ja ministerit eivät noudata lakia. Virkamiesten virkarikoksia suojelee hyvä-veli-järjestelmä.

 Nostan muutaman asian esille valtiopetoksen todistamiseksi jo edellä esitettyjen lisäksi. Asiassa törkeät rikokset tehnyt syyttäjä Sulo Heiskari, asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, varatuomarit Paavo M. Petäjä ja Asko Keränen sekä poliisi Raimo Ollila eivät ole joutuneet vastuuseen törkeistä rikoksistaan. Hannu Maskonen on tehnyt jo oman henkilökohtaisen lopullisen ratkaisunsa omassa asiassa. Tämä ei olisi mahdollista jos Suomi on oikeusvaltio.

Olen seurannut myös muiden suomalaisten oikeustaistelua. Suomalaiset eivät saavat EIT:ssäkään oikeutta. Suomalaisten oikeudensaannin EIT:ssä estävät suomalaiset. Siitä on paljon kokemuksia ja näyttöä.

Kidutusministeriö

 Sinivalkoinen kavallus

Valta, voima ja markkinavoima

90- luvun pankkikriisi

Ns. pankkikriisin taustaa
Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

 Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

 Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta


Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

 PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

 Ns. pankkikriisin EMU-varauma

 Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

 Kirottu salaisuus

Miksi suomalaiset eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin?

 Vaadin, että kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat tuomiot puretaan,myös valituksena oleva asia. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja se on sen luokan rikos, että sen perustella kaikki tuomioni on purettava, koska todistusaineisto on selvä ja kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Olen tuntemattomassa paikassa sen takia, että en tunne oloani Suomessa turvalliseksi, koska suurta osaa Suomen valtion viranomaisista on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta ja tämä rikollisuus on kaikesta päätellä ylhäältä johdettua. Suomessa poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota asioita käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei toimi. Laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä Euroopan Ihmisoikeussopimusta, kun se jättää kielteiset päätökset perustelematta.

Tuntemattomassa paikassa 14.10.2017.
Erkki Aho


tiistai 14. marraskuuta 2017

asia 2017/688

Korkeimman oikeudenn presidentti Timo Esko

Korkein oikeus

Asia 2017/688 sekä tuomioiden purut

korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko

esittelijä Jenny Öberg

Olen käynyt käynyt oikeustaistelua jo lähes 23 vuotta vaikka todistusaineisto on kiistaton ja selvä. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Siitä huolimatta en ole saanut oikeutta. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden suojeltujen epäiltyjen rikollisten toimesta.

Miten tällaisesta aineistosta

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Hätähuuto Suomesta

voidaan tehdä tällaisia päätöksiä?

Terve Juha

Olen pitänyt oikeustoimi- ja poliisiblogia apuna oikeustaistelun seuraamisessa.

Olen tutkinut Suomen 1990-luvun pankkikiriisin ja kirjoittanut siitäkin oman blogin

Olen tutkinut Suomen historiaa ja lukenut tuhansia asiaa käsitteleviä kirjoja. Olen tullut siihen tulokseen, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos.

On syytä epäillä, että tämän taka Suomessa lailllisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Esimerkkinä eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen toiminta

Suomessa poliisit tekevät jatkuvalla syötöllä virkarikoksia ja heitä suojelee valtakunnansyyttäjävirasto ja poliiisn oma laillisuusvalvonta. Olen toimittaja Mikko Valtasaaren kanssa samaa mieltä omean kokemukseni perusteella, että poliisin laillisuusvaltonta on bluffia

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Mielestäni tämä johtuu siitä, että halutaan peitellä valtiopetosta ja estää kansalaisten oikeudensaanti. Suomessa toimimantonta laillisuusvalvontaa suojelee kansanedustajat, koska ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa kansanedsutajat ja ministerit eivät noudata lakia. Virkamiesten virkarikoksia suojelee hyvä-veli-järjestelmä.

Nostan muutaman asian esille valtiopetoksen todistamiseksi jo edellä esitettyjen lisäksi. Asiassani törkeät rikokset tehnyt syyttäjä Sulo Heiskari, asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, varatuomarit Paavo M. Petäjä ja Asko Keränen sekä poliisi Raimo Ollila eivät ole joutuneet vastuuseen törkeistä rikoksistaan. Hannu Maskonen on tehnyt jo oman henkilökohtaisen lopullisen ratkaisunsa omassa asiassa. Tämä ei olisi mahdollista jos Suomi on oikeusvaltio.

Olen seurannut myös muiden suomalaisten oikeustaistelua. Suomalaiset eivät saavat EIT:ssäkään oikeutta. Suomalaisten oikeudensaannin EIT:ssä estävät suomalaiset. Siitä on paljon kokemusia ja näyttöä.

Kidutusministeriö

Sinivalkoinen kavallus

Valta, voima ja markkinavoima

90- luvun pankkikriisi

Ns. pankkikriisin taustaa

Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta

Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

Ns. pankkikriisin EMU-varauma

Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin
Kirottu salaisuus

Miksi suomalaiset eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin?

Vaadin, että kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat tuomiot puretaan,myös valituksena oleva asia. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja se on sen luokan rikos, että sen perusteella kaikki tuomioni on purettava, koska todistusaineisto on selvä ja kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Olen tuntemattomattomassa paikassa sen takia, että en tunne oloani Suomessa turvalliseksi, koska suurta osaa Suomen valtion viranomaisista on syytä epäillä rikollisesta tominnasta ja tämä rikollisuus on kaikeasta päätellä ylhäältä johdettua. Suomessa poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota asioita käsiteltäväkseen ja laillisuusvaltonta ei toimi. Laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä Euroopan Ihmisoikeussopimusta, kun se jättää kelteiset päätökset perustelematta.


Tuntemattomassa paikassa 14.10.2017.

Erkki Aho


perjantai 20. lokakuuta 2017

Vastasin valtioneuvostolle


From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 18, 2017 10:24 AM
To: oikeusministerio@om.fi ; paula.risikko@intermin.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi
Subject: Fw: Vastaus sähköpostiviestiinne (VNK/1946/09/2017)

Arvoisa pääministeri Juha Sipilä, poliisiministeri Paula Risikko, oikeusministeri Antti Häkkänen
Mielestäni vastuu kuuluu Juha Sipilän hallitukselle siitä, että Suomen oikeus- ja poliisijärjestelmä toimii. Pääministeri vastaa ministeriensä toiminnasta hallituksessa. Jos joku ministeri ei kykene hoitamaan tehtäväänsä niin hänet on vapautettava tehtävistään.
Terve Juha!
Erkki Aho
044-3025948

From: Marja-Leena.Harkonen@vnk.fi
Sent: Tuesday, October 17, 2017 5:27 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Cc: VNK.Kirjaamo@vnk.fi
Subject: Vastaus sähköpostiviestiinne (VNK/1946/09/2017)Hyvä Erkki Aho,

Kiitos viestistänne.
Perustuslain 68 §:n mukaan kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnasta. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluu muun muassa pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa.
Edellä mainittu huomioiden valtioneuvoston kanslia ei ole toimivaltainen käsittelemään asioita, joita viestissänne selvitätte.Terveisin
Marja-Leena Härkönen

Hallitussihteeri/Regeringssekreterare

torstai 28. syyskuuta 2017

Videokuvaus oikeusvarmentaa rikostutkinnanSent: Thursday, September 28, 2017 9:21 PM
To: Xxxxxx Xxxxx POL KRP
Subject: videokuvaus oikeusvarmentaa rikostutkinnan

From: Xxxxx Xxxxx POL KRP
Sent: Wednesday, September 20, 2017 8:07 AM
To: Erkki Aho
Huomenta,
toimimme niin nopeasti kuin kaikki käsiteltävänä olevat asiat huomioon ottaen pystymme, ja teidän asianne otetaan käsiteltäväksi lokakuun 2017 aikana.
Rikospoliisi xxxxx xxxxx
Kiitän rikospoliisia ilmoituksesta. Rikostutkinnan voimme aloittaa rikospaikalta eli Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta. Korkein oikeus on määrännyt siellä säilytettäväksi tämän todistusaineiston
Tyytymättömyyden ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ilmoittaa minulle, että kaikkea todistusaineistoa ei ole enää saatavilla:

From: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
Sent: Tuesday, September 19, 2017 12:31 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Aineistot
Hei

Tilasitte aineistoa asioista L 15/6631 ja R 10/506. Näistä asioista ei ikävä kyllä ole nauhoitteita saatavilla.
Toisessa asiassa ei ole ollutkaan mitään nauhoitteita ja toinen on niin vanha, ettei sitä enää ole saatavilla.

Ystävällisin terveisin

Hanna Tavasti
käräjäsihteeri
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Olen tehnyt asiasta rikostutkintapyynnön paikalliselle poliisille.


Olin pyytänyt paikalliselta poliisilta virka-apua todistusaineiston saamiseksi itselleni kolme kertaa, mutta poliisi on kieltäytynyt antamasta virka-apua. Jos poliisi olisi antanut virka-apua, niin Raahen käräjäoikeus ei olisi voinut hävittää todistusaineistoa, koska tuomion antamisesta ei ollut silloin kulunut vielä 10 vuotta ja käräjäoikeuden olisi tullut säilyttää todistusaineisto itsellään. Olen joutunut tekemään tutkintapyynnön asiasta paikalliselle poliisille, siis samalle poliisille, joka kieltäytyi antamasta virka-apua todistusaineiston hankkimisessa Ylivieska-Raahen käräjäoikeudesta. Itse olin aikanaan tuon todistusaineiston sinne toimittanut, mutta käräjäoikeus kieltäytyi palauttamasta sitä minulle.

Ensin voisimme käydä lävitse nämä todistusaineistot
PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 1

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

 PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

 Koska olen itse perehtynyt asioihin niin hyvin, että voin esittää rikokset, todistusaineiston ja juridisen argumentoinnin, niin esitän, että videokuvataan esitys oikeusvarmuuden saavuttamiseksi.
Olen tehnyt jo aikaisemmin näistä asioista videot, mutta silloin ei ollut vielä kaikkea todistusaineistoa käytettävissä joten nyt voimme tehdä yksityiskohtaiset videot todistusainestot rikoksista juridisine argumentointeineen. Tässä aikaisemmin tehdyt videot:
 1. Hätähuuto Suomesta
 1. SSP-sopimus
 2. Toimialarationalisointi

4. Saattohoitajat

 1. Oikeudenkäynti tietämättämme
 1. Rikolliset konkurssit
 1. Rikoksia ei tutkita
 1. Ahojahti

Videokuvaukseen otan mukaan kaiken todistusaineiston myös asian taustoista eli kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta sekä kirjat ja muun todistusaineiston ns. Koiviston konklaavista. Nämä todistusaineistot Ylivieskan käräjäoikeus on palauttanut minulle.

Lisäksi videokuvauksessa esittelen vahingonkorvauslaskelman todistusaineistoineen. Vahingonkorvauslaskelmia Ylivieskan käräjäoikeus ei ole palauttanut minulle. Vahingonkorvauslaskelmien todistusaineistoa täydennän lisätodisteilla.

Olen kirjoittanut asiasta myös pääministeri Juha Sipilälle ja pyytänyt hänen apuaan

 Kysymys on valtiopetoksesta, mikä ei vanhene koskaan.

 Tässä on oikeustaisteluni, mikä todistaa valtiopetoksen, koska viranomaiset tietoisesti toimineet vastoin lakia yli 22,5 vuoden ajan. Se ei ole sattumaa, vaan tietoista ylhäältä johdettua rikollista toimintaa.

 Kalajoella on kaksi yritystä, jotka voivat videokuvata koko esittämäni aineiston Ylivieskan käräjäoikeuden tiloissa. Näitä todistusaineistoja ei kannata monistaa, koska niistä voidaan tehdä videotallenne.
samalla voimme käsitellä toisen aineiston ja suorittaa videokuvauksen rikospaikalla eli tehdään rikoksen rekonstruktio eli tapahtuman kuvaus paikan päällä Xxxxxx Xxxxxxx Oy:n tiloissa rikoksen tapahtumakulun selvittämiseksi.

Ensin kuitenkin käydään läpi
1. työsopimukset.
 1. Sitten rekonsturoidaan rikostapahtuma eli työsuoritus.
 2. Määritellään työtehtävän vaativuusluokitus eli palkkataso
 3. Katsotaan palkanmaksut työsopimuksen solmimisesta lähtien eli korjataan palkat oikean suuruisiksi
 4. Tarkistetaan ylitöiden laskeminen, sunnuntaitöiden maksaminen, pekkaspäivien maksaminen jne., korjataan palkat näiltä osin
 5. Tarkistetaan palkankorotusten maksaminen TES:n mukaisesti, koska työsopimuksessa on sovittu TES:n noudattamisesta
 6. korjataan palkanmaksu TES:n mukaiseksi
 7. lasketaan viivästyskorot maksamattomille palkoille
 8. tutkitaan laiton irtisanominen
 9. ilmoitetaan eläkeyhtiöille oikeat palkkasummat työeläkkeiden määrittämistä varten
Rikospoliisin tehtävänä on lisäksi saattaa kaikki rikoksiin syyllistyneet vastuuseen teoistaan.

Tässä lyhyesti esitettynä asiat. Pyydän, että ilmoitatte minä päivänä aloitetaan rikostutkinnat, koska haluan, että asiat on videokuvattu ennen 24.10.2017. Tarvitsen aineiston myös korkeimmalle oikeudelle valitukseeni ja tuomion purkuihin sekä tarvittaessa EIT:n käsittelyyn.

Kalajoella Erkki Aho
 044-3025948

skype: emppu 591

tiistai 19. syyskuuta 2017

Käräjäoikeus hävitti todistusaineistonRikostutkintapyyntö

Sain Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelta seuraavan sähköpostiviestin:

From: ylivieska-raahe.ko@oikeus.fi
Sent: Tuesday, September 19, 2017 12:31 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Aineistot

Hei

Tilasitte aineistoa asioista L 15/6631 ja R 10/506. Näistä asioista ei ikävä kyllä ole nauhoitteita saatavilla.
Toisessa asiassa ei ole ollutkaan mitään nauhoitteita ja toinen on niin vanha, ettei sitä enää ole saatavilla.

Ystävällisin terveisin

Hanna Tavasti
käräjäsihteeri
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus

Pyydän poliisia tutkimaan mihin Raahen käräjäoikeus hävitti kuulustelunauhat, jotka todistavat, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen eli varatuomari Mikko Kovalaisen todistajaa. Kuulustelunauha on siinä mielessä tärkeä, että kolme henkilöä Alpo Ylitalo Kokkolasta, Olli Puolitaival Jäälistä ja Pentti Heikkinen Suomussalmelta olivat olivat oikeudenkäynnissä läsnä ja ovat kirjallisesti todistaneet , että en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa. Tässä asiassa käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat Rovaniemen hovioikeudelle väärät lausumat asiassa. Koska kuulustelunauhat todistavat mitä tapahtui niin silloin ei ole sana vastaan sana. Tämän takia kuulustelunauhat ovat minulle erittäin tärket tuomionpurkujakin ajatellen. Mikko Kovalaisen aiheuttaman väärän tuomion johdosta olen joutunut kärsimään henkilökohtaisen konkurssin sekä valtavat henkiset kärsimykset.

Olen selvittänyt laajasti varatuomari Mikko Kovalaisen ja varatuomari Vesa Juntusen toimintaa. Katso

Mielestäni poliisi on suojellut Mikko Kovalaista ja siksi hän on saanut jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa samoinkuin Vesa Juntunen, joka jatkoi toimintaansa Turkinn Alanyassa, jossa on paljon muitakin ”pakolaisia”, joiden toimet olisi pitänyt tutkia. Minulla on hyvät kontaktit Turkin Alanyaan. xxxxx xxxxx toimii yhteyshenkilönäni siellä.

On lisäksi otettava huomioon se, että Mikko Kovalaisen oikeudenkäynnin rikostukinnat tehtiin erittäin oudosti. Minulta ei otettu todistusaineistoa vastaan ja kuulustelija poliisi Harri Rahkola uhkaili minua pidättämisellä jos en allekirjoita hänen laatimaansa kuulustelukertomusta. Lisäksi Harri Rahkola kuulusteli minua ase näkyvillä ja hän uhkasi pidättää minut. Poliisi Harri Rakola valokuvasi minut edestä ja sivulta sekä otti sormenjäljet. Tämä oli minusta järkyttävä kokemus. Koska Harri Rahkola oli minulle tuttu henkilö ja olimme aikaisemmin tehneet yhteistyötä Kalajoen Junkkareiden painostoasioissa. Minä työllistin Kalajoen Junkkareiden painonnostajia Leiribaarissa juhannuksena ja tällä tavalla Kalajoen Junkkarien painonnostojaosto sai merkittävät tulot toiminnalleen. Se oli oikeastan koko Kalajoen painonnoston perusta. Harri Rahkola toimi tuolloin Kalajoen Junkkareiden painonnostojaoston puheenjohtajana.
Kesken kuulustelujen kuulusteluhuoneeseen ilmestyi krapulainen syyttäjä Sulo Heiskari. Epäilen että kuulustelujen taustapiruna oli syyttäjä Sulo Heiskari, joka halusi vasrmistaa, että varatuomari Mikko Kovalainen ei joudu vastuuseen teoistaan. Samalla syyttäjä Sulo Heiskari peitteli omia tekojaan kun sai vesitettyä varatuomari Mikko Kovalaisen rikostutkinnat.

Kysysmys on siis näistä asioista

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konnkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Ensisijainen tutkinnan kohde on Raahen käräjäoikeuden kuulustelunauhojen hävittäminen.

Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.
Vaadin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta.

Kalajoella 19.09.2017

Erkki Aho

044-3025948

Kiitän vastauksestanne , arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja

Kiitän vastuksestanne , arvoisa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie.

Olen pyytänyt KRP:tä tutkimaann esittelijäneuvos Outi Kostaman toimet asiassa. Jos ja kun KRP toteaa esittelijäneuvoksen toimineen vastoin lakia niin se automaattisesti merkitsee sitä, että perustuslakivaliokunnan on tutkittava apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen toiminta asiassa. Näin yksinkertaista se on. Minä annan KRP:lle loppulausunnon asiassa.

Ystävällisesti ja lakeja noudattaen Erkki Aho
044-3025948

From: Lapintie Annika
Sent: Tuesday, September 19, 2017 12:49 PM
To: Erkki Aho
Cc: Perustuslakivaliokunta
Subject: VS: KIIREELLINEN


Hyvä Erkki Aho,
kiitokset viestistänne. Pyydätte perustuslakivaliokuntaa tutkimaan apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen toimintaa ja kuulemaan Teitä asiassa.
Perustuslakivaliokunnalla ei ole yleistä toimivaltaa valvoa virkatoimintaa maassamme. Valiokunta ei esimerkiksi ole muutoksenhakuaste ministerien ja ylimpien laillisuusvalvojien päätöksiin. Valiokunta voi kuitenkin poikkeuksellisesti arvioida jälkikäteen ministereiden sekä oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen virkatoimia perustuslain 114–117 §:n perusteella. Virkatoimien lainmukaisuuden tutkiminen voidaan panna vireille valiokunnassa oikeuskanslerin tai oikeusasiamiehen perustuslakivaliokunnalle tekemällä ilmoituksella, vähintään kymmenen kansanedustajan allekirjoittamalla muistutuksella, eduskunnan muun valiokunnan esittämällä tutkintapyynnöllä tai perustuslakivaliokunnan omasta aloitteesta.

Ohessa vuoden 2000 perustuslain perusteluja, joista käy ilmi, mihin tarkoitukseen erityisesti perustuslain 115 §:ssä ja 117 §:ssä mainittuja menettelyjä on tarkoitus käyttää. Perustuslakivaliokunnan mietinnössä PeVM 10/1998 vp todetaan 115 §:n osalta muun muassa seuraavaa:

”Pykälässä säilytetään perustuslakivaliokunnan oma-aloitteinen mahdollisuus tutkia ministerien virkatointen lainmukaisuutta, mikä voi perustelujen mukaan tulla esille esimerkiksi hallituksen kertomuksen käsittelyn yhteydessä. Valiokunta katsoo, että ministerivastuuasian esille ottaminen valiokunnassa sen omasta aloitteesta on lähinnä poikkeukselliseksi tarkoitettu vireilletulomuoto. Tätä tarkoittava päätös on 114 §:n 2 momentin johdosta tehtävä täysilukuisessa valiokunnassa, esimerkiksi sen jälkeen, kun valiokunta on tavanomaisessa menettelyssä hankkinut selvitystä asiasta 47 §:n 2 momentin perusteella.

Valiokunnalla ei ole käytännössä mahdollisuuksia itse ryhtyä ministereiden virkatointen laillisuuskysymysten arviointiin kuin enintään valiokunnassa muutoin vireillä olevien asioiden käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei esimerkiksi yleisön keskuudessa synny erheellisesti kuvaa valiokunnasta eräänlaisena ylimääräisenä ja viimekätisenä ministerien toimia koskevien oikeusriitojen ratkaisijana, mistä sinänsä on jo ollut merkkejä näkyvissä.”

Edelleen samassa mietinnössä rinnastetaan perustuslain 117 §:n ylimpiä laillisuusvalvojia koskeva sääntely tältä osin 115 §:n ministerivastuusääntelyyn ja sen perusteluihin seuraavalla tavalla:

”Valiokunnan oma-aloitteisen toiminnan osalta oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen vastuunalaisuuskysymyksissä viitataan siihen, mitä edellä 115 §:n kohdalla on todettu.”

Asian vireille tulosta eduskunnassa säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Yksityisen henkilön pyynnön perusteella asia ei tule eduskunnassa vireille eikä myöskään perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi. Viestinne merkitään kuitenkin valiokunnalle tuylleiden kansalaisyhteydenottojen listaukseen.

Ystävällisin terveisin,
Annika Lapintie
Kansanedustaja (vas)
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja


Lähettäjä: Erkki Aho [e.ahoky@kotinet.com]Lähetetty: 17. syyskuuta 2017 18:37Vastaanottaja: Lapintie Annika; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fiKopio: PerustuslakivaliokuntaAihe: Re: KIIREELLINEN
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie

Perustuslakivaliokunnan tehtäväksi jää apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakosen toiminnan tutkiminen. KRP:lle ja mahdollisesti rikospoliisi Erkki Rossille jää asian tutkiminen esittelijäneuvos Outi Kostamon toiminnan osalta. Vaadin, että KRP:n tutkinnan osalta saan antaa loppulausunnon asiassa. Haluan, että eduskunnan perustuslakivaliokunta kuulee minua asiassa.
Huomenna olen yhteydessä työntekijöiden eläkevakuutusyhtiöihin, koska työntekijöitä pyydetään tarkistamaan omat palkkansa. Kaikki palkat vuodesta 2007 lähtien on laskettu väärin, ylityöt on maksamatta, sunnuntaikorvaukset ja pekkaspäiväkorvaukset on väärin laskettu. Palkankorotukset TES:n mukaisesti on tekemättä. Palkkataso alunperin on määritelty vastoin TES:ä vaikka työsopimuksessa on sovittu, että TES:ä noudatetaan. Lisäksi eläkevakuutusyhtiölle on ilmoitettu virheellisiä tietoja ja verotilitykset ovat luonnollisesti väärin koska palkat on väärin laskettu. Kysymys on kymmenien tuhansien eurojen virheistä. Kaiken huipuksi toinen työntekijöistä on laittomasti irtisanottu.
Järkyttävintä asiassa on se, että paikallinen poliisi ei ole ymmärtänyt tutkittavasta asiasta juuri mitään. Siksi rikostutkinnat on tehty päin mäntyä. Ne kestivätkin yli kaksi vuotta. Poliisi ei antanut minun antaa loppulausuntoa asiassa.  Paikallinen syyttäjä ei ymmärtänyt asiasta juuri mitään. Täysin ammattitaidotonta toimintaa. Valtakunnansyyttäjä määräsi uudet rikostutkinnat. Lapin syyttäjä mielestäni teki tahallisesti väärän päätöksen tai sitten hänkään ei ymmärtänyt asiasta yhtään mitään. Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari toimi esteellisenä asiassa eikä ottanut todistusaineistoa vastaan eikä kuullut todistajia. Käräjäoikeus ei siis käsitellyt asiaa ollenkaan. Rovaniemen hovioikeus hyväksyi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden virheellisen menettelyn. Rovaniemen hovioikeuden tuomari toimi esteellisenä oikeuskäsittelyssä. Laillisuusvalvojat siunasivat viranomaisten virheellisen ja rikolliseksi epäiltävän toiminnan.
Minä vaadin, että maahan palautetaan järjestys ja vastuulliset saatetaan oikeudellisen ja taloudellisen vastuuseen teoistaan sekä vaadin kaikkiin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta.Erkki Aho
www.erkkiaho.com
e.ahoky@kotinet.com
044-3025948From: Erkki Aho
Sent: Saturday, September 16, 2017 4:54 PM
To: pev@eduskunta.fi
Cc: annikka.lapintie@eduskunta.fi ; Tölli Tapani ; maria.guzenina@eduskunta.fi ; anna-maja.henriksson@eduskunta.fi ; ilkka.kantola@eduskunta.fi ; kimmo.kivela@eduskunta.fi ; antti.kuronen@eduskunta.fi ; jaana.laitinen-pesola@eduskunta.fi ; markus.lohi@eduskunta.fi ; leena.meri@eduskunta.fi ; outi.makela@eduskunta.fi ; ville.niinisto@eduskunta.fi ; juha.rehula@eduskunta.fi ; wille.rydman@eduskunta.fi ; ville.skinnari@eduskunta.fi ; matti.torvinen@eduskunta.fi ; hannu.hoskonen@eduskunta.fi

Subject: KIIREELLINENPyydän perustuslakivaliokuntaa käsittelemään seuraavan asian kiireellisenä
Mikä laillisuusvalvojan päätöksessä 08.09.2017 Dnro OKV/1477/1/2017 on moitittavaa?
 Kalajoella 16.09.2017
Erkki Aho
044-3025948
Tiedoksi korkein oikeus