lauantai 27. kesäkuuta 2015

Kaksi totuutta

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Oikea totuus

Perustuslakivaliokunnan jäsenille

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti


Hätähuuto Suomesta

Nettikirja

Asiat on jätetty tutkimatta ja rikollisia on suojeltu

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:

106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10

2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609

POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:

2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus


Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla: 
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14 

Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi 

Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat 
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                
Konkurssituomio 3.1.1997/1 
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö) 
                
Konkurssituomio 7.9.1998/963 
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne) 
                
ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen 
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                
ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu 
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                
ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy 
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                
ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä 
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista 
Rikosasiat: 
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys 
                
ratkaisu 1.6.1998/144 
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
                
ratkaisu 26.8.1998/1 
                
ratkaisu 13.8.1998 
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta 
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola 
                
Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen 
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen 
                
Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen 
R 11/537        asianomisaja Markku Koski 
                
Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen 
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista 
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä 
                
Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo 
hallintosihteeri 


Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.


S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70 

Suppea luettelo

Toinen totuus

Oikeuskanslerin vuosikertomus 2014

Pyydän perustuslakivaliokuntaa käsittelemään oikeuskanslerinviraston rikolliseksi epäiltävän toiminnan ja olen valmis tuomaan todistusaineistot perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja esittelemään oikeuskanslerin ja muiden viranomaisten rikolliseksi epäiltävän toiminnan.

Kalajoella 27.06.2015

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI
044-3025948


Ei kommentteja: