sunnuntai 7. kesäkuuta 2015

Eduskunnan juristikansanedustajat

Juristikansanedustaja Kauko Juhantalo
juristikansanedustaja Anna-Maja Henriksson
juristikansanedustaja Annika Lapintie

Käännyn Teidän puoleenne jotta saisin oikeutta Suomessa. Olen joutunut kärsimään neljä aiheetonta konkurssia ja minut on tuomittu ehdottomaan 75 päivän vankeuteen velkasaatavan perusteella jota ei ole ollut edes olemassa.
Keskeinen syy on se, että syyttäjänä on toiminut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Hän kärsi myös alkoholiongelmista, mutta poliisi ja oikeuslaitos katsoi menoa läpi sormien. Pitkäaikeisen lautamiehen mukaan syyttäjä Heiskari esiintyi oikeudessa lukuisia kertoja pöhnässä. Minulle asiasta valittivat kansalaiset, jotka virka-aikana menivät asioille nimismiehen kansliaan, mutta nimismies ei ollut paikkalla ja henkilökunta sanoi nimismiehen olevan asiakaskäynnillä. Asiakas löysi kuitenkin nimismiehen virka-aikana tien toiselta puolelta nauttimassa miestä väkevämpää. Kun itse kävin Oulun lääninhallituksen poliisiosastolla keskustelemassa Rahjan saariston Natura-Lifehakemuksesta ja sen käsittelystä

Menettikö Kallan karit itsehallintonsa?

Silloin Oulun lääninpoliisiosastolla poliisi kysyi minulta, että ” Eikö se Heiskari ole jo vähentänyt ryyppäämistään?” Olin aika hämmästänyt tällaisesta kysymyksestä.
Tässä selvitys siitä miksi syyttäjä Heiskari on ollut esteellinen ja miksi rikoskomisario Raimo Ollila laiminlyönyt tehtävänsä rikostutkinnassa.

Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys
Kalajoen nimismies Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi 11.05.1995 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kauppasopimuksissa.

Liite CD
  1. kiinteistöjen kauppasopimus
  2. koneiden ja laitteiden sekä osakkeiden kauppasopimus
  3. tuoteoikeuksien kauppasopimus
Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei kuitenkaan ole ollut itse paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa. Kauppakirjan toinen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaksi merkittyä Sulo Heiskaria.

Liite E Kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistus siitä, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaksi merkittyä Kalajoen piirin nimismiestä Sulo Heiskaria.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto.
Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lain vastaisesti toisen kiinteään omaisuutta omanaan ilman valtakirjoja. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset

Liite H 48 miljoonan markan salatut pantatut kiinnitykset

Kaupanvahvistajan olisi tullut tarkistaa luovutettava kiinteistö sekä myyjä ja ostaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupanvahvistajan olisi pitänyt tarkistaa se, että onko myyjällä valtakirjat myydä toisen omaisuutta ja onko ostajalla yhtiön valtakirjat tehdä kauppa. Lisäksi olisi tullut tarkistaa rasitteet. Nyt kaupanvahvistaja ei ole niitä tarkistanut. Myyjä on salannut 48 miljoonan markan kiinnitykset. Kysymys on tärkeästä petoksesta. Kaupanvahvistaja ole ollut paikalla kun kauppasopimukset on allekirjoitettu eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ole ollut paikalla.
Menettely on ollut maakaaren ja kaupanvahvistaja-asetuksen vastainen ja täyttä törkeän petoksen tunnusmerkistön.
Lisäksi törkeää petosta lisää se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n entinen talouspäällikkö oli mukana uudessa yrityksessä. Hän valmisteli kauppoja ja neuvotteli muun muassa Kera Oy:n edustajien kanssa ja teki Kera Oy:n kanssa sopimuksen muiden osakkaiden tietämättä. Jouni Remeksen tekemän sopimuksen mukaan uuden yhtiön rahoitusjärjestelyt eivät edelytä Kera Oy:n mukaan tuloa rahoittajana. Jos osakkaat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin kukaan ei olisi lähtenyt perustettuun yritykseen eli PR-Teollisuus Oy:hyn.
Liite IJ
 1. Jouni Remeksen sopimus Kera Oy:n kanssa
 2. PR-Teollisuus Oy:n osakkaan Pauli Kiimamaan lausunto asiassa, jossa hän todistaa joutuneensa törkeän petoksen kohteeksi
 3. PR-Teollisuus OY:n osakkaan Timo Viitamaan lausunto asiassa, jossa hän todistaa joutuneensa törkeän petoksen kohteeksi
 4. PR-Teollisuus Oy:n osakas ( Tapani Käännän bulvaani) Kari Konu todistaa, ettei ole ollut tietoinen kiinteistöihin kohdistuneista panttauksista
 5. PR-Teollisuus Oy:n osakas Reijo Nahkalan lausunto asiassa, jossa hän todistaa joutuneensa törkeän petoksen kohteeksi
Myöskään meillä muilla osakkailla ei ollut tietoa 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksistä, jotka rasittivat kauppaa ja jotka salattiin ostajalta.
Kauppojen rikollisuutta lisää se, että Jouni Remes, joka oli valittu Kera Oy:n suosituksesta konkurssiin menneen Alavieskan Puurakenne Oy:n talouspäälliköksi valmisteli uuden yrityksen perustamista. Hän hankki pöytälaatikkofirman nimeltään Euronio Oy. Pöytäkirjan mukaan Euronio Oy:n toimitiloissa Helsingissä on pidetty Euronio Oy:n hallituksen kokous. Pöytäkirja on väärennetty, koska Euronio Oy:llä ei ole Helsingissä toimitiloja ja hallituksen jäseniksi merkityt Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho eivät ole olleet 8.5.1995 Helsingissä. Pöytäkirja on siis väärennetty ja ilmoitettu pidetyksi olemattomissa tiloissa. Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet Jouni Remes ja Markku Koski. Väärennetyillä pöytäkirjoilla on suoritettu yrityksen rekisteröinti ja syytä epäillä rekisterimerkintärikosta.

Liite K
 1. väärennetty Euronio Oy.n hallituksen pöytäkirja
 2. hallituksen jäsenen Heino Virran todistus ettei hän ole ollut tuossa kokouksessa
 3. hallituksen jäsenen Kari Konun todistus ettei hän ole ollut tuossa kokouksessa
 4. hallituksen jäsenen Erkki Ahon todistus ettei hän ole ollut tuossa kokouksessa
 5. ylimääräisen yhtiökokouksen väärennetty pöytäkirja olemattomissa tiloissa
 6. kaupparekisteriote, joka on saatu aikaan väärennetyillä papereilla
Neuvottelin (Erkki Aho) Alavieskan kunnan kanssa 950 000 mk:n investointiavustuksen. Siitä kunnanhallitus pääti kokouksessaan 10.5.1995
Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa kauppasopimukseen liittyvissä oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei kuitenkaan ole ollut itse paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa. Kauppakirjan toinen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaksi merkittyä Sulo Heiskaria. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto.
Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lain vastaisesti toisen kiinteään omaisuutta omanaan ilman valtakirjoja. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset.
Näissä asioissa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ja oikeusasiamiehensihteeri Kristain Holman ei näe mitään rikollista tai laitonta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut asianajajani sekä oikeustieteen tohtori ovat todenneet, että juridisessa argumentoinnissa ei ole virheitä ja todistusaineisto on kiistaton. Siksi minun on vaikea ymmärtää, miksi laillisuusvalvojat voivat toimia niin etteivät huomaa rikoksia ja suojelevat rikollisia.

Kantelun täydennys

Siitä huolimatta apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja tekee tällaisen päätöksen
Toimiiko apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ja esittelijä Kristian Holma tietoisen rikollisesti?

Olen lisäksi kääntynyt tuntemieni kansanedustajien puoleen jotta saisin oikeutta Suomessa eli vaadin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja esteetöntä rikostutkintaa.
Kansanedustajan pitää noudattaa lakia

Olen kääntynyt myös perustuslakivaliokunnna puheenjohtajan puoleen jotta minun oikeustajuni mukaan rikollisesti toimivat laillisuusvalvojat saadaan valtakunnanoikeuteen.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie

Olen kääntynyt myös poliisiministeri Petteri Orpon puoleen, mutta hän vaikenee kuin muuri.
Poliisiministeri Petteri Orpo

Minusta olisi tärkeää selvittää mikä on tämä nökymätön käsi, joka ohjaa Suomen oikeusjärjestelmää tekemään vääriä päätöksiä. Olen pitänyt asioita koko 20 vuoden aikana vireillä joten ne eivät voi olla vanhentuneita.
Näkymätön käsi

Odotan toimenpiteitä asiassani, sillä myös juristikansanedustajan pitää noudattaa Suomen perustuslain mukaan lakia.

Kalajoella 07.06.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s kausiEi kommentteja: