sunnuntai 21. kesäkuuta 2015

Perustuslakivaliokunnan jäsenille 21.6.2015Todistan näillä muutamilla asiakirjoilla eduskunnan oikeusasiamiehen epäillyn rikoksen, Petri Jääskeläinen 5.3.2003 Dnro 2047/4/2002, tapahtuneeksi tosiasiaksi ja tämä vaatii perustusvaliokunnan toimenpiteitä. Samalla todistan apulaisoikeusasiamiesten Maija Sakslinin epäillyn rikoksen dnro 4742/13 ja Jussi Pajuojan epäillyn rikoksen 22.5.2015 ratkaisin Dnro 2315/4/15 tapahtuneeksi. Myös apulaisoikeusasiamiesten Maija Sakslinin ja Jussi Pajuojan toiminta vatii toimenpiteitä eli valtakunnanoikeuden käsittelyä.

Kysymys on tästä asiasta


Konkurssipesänhoitajien ja kaupanvahvistajan rikolliseksi epäiltävä toiminta

Todiste 1


Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat eivät saa konkurssisäännön mukaan myydä kiinteää omaisuutta. Asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen olivat väliaikaisia pesänhoitajia. Heidän päämiehinään olivat Arsenal Oy ja Kera Oy.


Todiste 2

Väliaikaiset konkkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen salasivat kaupanteon yhtyedessä 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä on rikoslain mukaan törkeä petos. Kuvassa 1 sivu salatuista pantatuista kiinnityksistä.
Todiste 3
Kaupanvahvistajaksi on merkitty kauppakirjoissa ( 3 kpl) Kalajoen nimismies Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä. Toinen kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaa.

Todiste 4


Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu.
Kalajoen nimismies Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa ko. kauppakirjoista käydyissä ja niistä johtuvista oikeudenkäynneissä. Syyttäjä Sulo Heiskari on ollut varmasti esteellinen näissä asioissa.

Kauppakirjat perustuvat törkeään petokseen, koska Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella yrityskuvioihin mukaan tullut ”saattohoitaja” Jouni Remes tunnustaa asian. Hän oli tehnyt muitten osakkaitten tietämättä sopimuksen Kera Oy:n kanssa, ettei Kera OY:tä käytetä rahoittajana tässä tapauksessa.

Todiste 5 Jouni Remeksen kuulustelukertomus


Todiste 6 Jouni Remeksen tekemä sopimus muiden osakkaiden tietämättäTodiste 7 Jouni Remes ja silloinen kansanedustaja Markku Koski, joka oli yhtiön hallituksen puheenjohtaja, väärensivät yrityksen hallituksen pöytäkirjat ja hakivat perustettavan yrityksen rekisteröinnin väärennetyillä asiakirjoilla.


Todiste 8


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä , pesänhoitajina asianajaja Antti Latola ja Hannu Maskonen purkivat tehdyt kaupat 18.3.1996 ja 19.4.1996.

Todiste 9

Kaupat purettaessa takaukset raukeavat, sillä pääsopimus purettaessa takaukset eivät voi jäädä voimaan. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton. Todiste 10 
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä hak yrityksen konkurssiin vaikka kaupat oli purettu ja takaukset rauenneet. Konkurssihakemus oli tehty väärillä tiedoilla. Todisteena konkurssihakemuksen perustelut, jotka ovat väärät. 
Todiste 11
Konkurssihakemuksen perustelut olivat väärät myös senkin vuoksi, että PR-Teollisuus oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 1.641 444,45 mk.
Todiste 12
Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman konkurssiasiassa ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja ja todennut, että kanne on oikea.Todiste 13


Oulun KRP:lle antamassaan lausunnossa varatuomari Paavo M. Petäjä toteaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Todiste 14


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä pesänhoitajina Antti Latola ja Hannu Maskonen tunnustavat, että kaupat oli purettu. Konkurssi oli siis laiton.
Todiste 15


Koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli laiton pyysi asianajaja Asko Keränen valtakirjan asian hoitamista varten Erkki Aholta ja Heino Virralta. Hänen tehtävänä oli valituksen tekeminen konkurssiasiassa ylempään oikeusasteeseen.
Todiste 16
Silloinen asianajaja, nykyään varatuomari Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Näin PR-Teollisuuden osakkaat eivät ole voineet käyttää lainsuomia oikeuksiaan väärän tuomion purkamiseksi eikä korkein oikeus ole purkanut vääriä päätöksiä.

Todiste 17
Ylivieskan poliisi Raimo Ollila toimi tutkinnanjohtajana asiassa ja hän teki päätöksen, että jätetään esitutkinta suorittamatta.
On täysin selvää, että poliisi Raimo Ollila on ollut esteellinen toimimaan tutkinnajohtajana asioissani, koska hän on syyllistynyt törkeisiin virkavirheisiin PR-talojen konkurssivyyhdessä.

Todiste 18


Asianajaja Hannu Maskonen pyysi minua lopettamaan asioiden penkomisen ja maksamaan hänelle 10 000 mk niin hän ei hae minua henklökohtaiseen konkurssiin. Minä totesin, että asiat selvitetään perinpojin. Siksi Hannu Maskosen haki minut henkilökohtaiseen konkurssiin ja saipa hän minulle 75 päivän ehdottoman vankeustuomion saatavan perusteella jota ei ollut olemassakaan. Sitten häntä asiat vaivaan sen verran, että hän päätti tehdä oman ratkaisunsa.

Kalajoella 21.6.2015
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s. kausi
www.erkkiaho.com 

Ei kommentteja: