tiistai 9. kesäkuuta 2015

Vastaus perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 9, 2015 9:15 AM

Subject: Kansanedustajana pitää noudattaa lakia

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie
Kiitos viestistänne
Kirjoitatte, että pyydän olemaan yhteydessä eduskunnan oikeusasiamieheen, sillä perustuslakivaliokunta ei ole paikka tällaisten asioiden hoitamiseksi. Perustuslakivaliokunnassa asioita ei tule vireille yksittäisen kansalaisen toivomuksen perusteella.
Valitettavasti Te kirjoitatte muunnettua totuutta, sillä eduskunnan sivuilla on ilmoitettu, että oikeusasiamies luovutti kertomuksensa 2014 eduskunnan puhemiehelle. Perustuslakivaliokunta joutuu antamaan lausuntonsa tästä kertomuksesta ja eduskunta käsittelee asian tämän jälkeen. Perustuslakivaliokunta on juuri oikea paikka tällaisten asioiden käsittelemiseen.
Perustuslain mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Kysymys ei ole siitä, että onko yksittäisellä kansalaisella mahdollisuus saada asioita vireille perustuslakivaliokunnassa, vaan kysymys on siitä, noudattaako perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Suomen lakia. Muistutan Teitä rikoslain 15 luvun 11 § (24.7.1998/563)

Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Olette varmasti tietoinen asioista, koska olen ne teille sähköpostitse lähettänyt

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie


Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2014 eduskunnan puhemiehelle

Nyt voidaan kiistattomasta osoittaa laillisuusvalvojien syyllistyneen rikolliseksi epäiltävään toimintaan. Tässä on kiistaton todistusaineisto apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan toiminnasta

eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on jättänyt asiat selvittämättä

Tällaiselle toiminnalle nauravat jo aidanseipäätkin

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksen käsittely

Tässä on totuus ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Miksi poliisi, syyttäjä ja laillisuusvalvojat eivät huomaa laittomuuksia rikoksista puhumattakaan?
Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain muutama promille antaa aihetta huomautukseen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonta on kansalaisen näkökulmasta verovarojen väärinkäyttöä ja kansalaisen oikeusturvan halventamista ja kansalaisten pettämistä.
Jos kieltäydytte viemästä asioita perustuslakivaliokunnan käsittelyyn, niin turha on silloin odottaa kansalaisiltakaan lainmukaista käyttäytymistä. Minä voin tulla esittelemään perustuslakivaliokunnalle asiat yli 20 vuoden kokemuksella ja niin, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut asianajaja ja oikeustieteen tohtori ovat tarkistaneet asioiden oikeellisuuden.

Kansanedustajan pitää noudattaa lakia

Eduskunnan juristikansanedustajat

Kalajoella 09.07.2015
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi


Ei kommentteja: