keskiviikko 24. kesäkuuta 2015

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle asia 00414/15/2299

Tässä "salattu" 1879-sivun todistusaineisto rikoksista + kirjat

Korkein hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki

Valitus Oulun hallinto-oikeuden päätöksestä 3.6.2015 päätösnumero 15/0359/2 Diaarinumero 00414/15/2299

Valittaja:
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948
sähköposti: e.ahoky@kotinet.com

Vaadin, että koko päätös kumotaan kaikilta osin ja siirretään keskusrikospoliisin tutkintaan tai sille viranomaiselle jolle KHO katsoo sen kuuluvan. Vaadin, että KHO keskeyttää ulosottoni, mikä johtuu oikeuden vääristä päätöksistä, jotka on saatu aikaan rikollisen toiminnan avulla.

Tässä purkuperuste ulosoton keskeytykselle

Kalajoen kaupunginhallitukselle ei ole esitetty 9.3.2015 § 62 yhteydessä esittämääni valtuustoaloitetta. Tämä näkyy asiakirjasta, jonka pyysin ja sain Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kalajoen kaupunginhallitukselle ei ole monistettu tätä asiakirjaa, joka on käsittelyn pohja:

Kalajoen kaupunginhallitus ei lähettänyt minulle valitusosoitetta kaupunginhallituksen päätöksestä, mutta nyt valitusosoitus on liitetty kaupunginhallituksen päätäkseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on menetellyt virheellisesti siinä, ettei se ole pyytänyt asiassa lausuntoa Kalajoen kaupungingilta. Kalajoen kaupunginhan olisi pitänyt siirtää asia hallintolain mukaan sille viranomaiselle jolle asian käsittely kuuluu, mutta näin ei haluttu tehdä. Minä, Erkki Aho, olen halunnut käyttää asioiden eteenpäin viemiseen tätä tietä, koska poliisi-syyttäjä- oikeuslaitos-tie on jo käyty läpi kuten tästä ilmenee
Tässä lienee syy miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti


Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja

Katson, että Kalajoen kaupungin salailu asiassa on jatkoa salailu toiminnalle, jossa salattiin valtuutetuilta Kalajoen valtuuston pyytämä selvitys Erkki Aho nimikkeellä ”Rikollinen toiminta luottamustoimen ulkopuolella” Tein selvityksen, jossa oli aineistoa 1879 sivua sekä kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X. Minun oikeustajuni mukaan kysymys rikoslain 15 luvun mukaisesta rikollisesten suojelusta ja siksi katson, että näiden asioiden salailu on aiheuttanut minulle valtavia taloudellisia menetyksiä ja mittavia kärsimyksiä, joiden johdosta olen oikeutettu vahingonkorvauksiin.Lähetän erillisenä kirjeenä tähän valitukseen liittyen seuraavat asiakirjat:
  1. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 3.6.2015 päätösnumero 15/0359/2 Diaarinumero 00414/14/2299
  2. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa käsitelyn pohjana olleet asiakirjat, jotka olen saanyt pyytämällä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudesta
  3. Kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X ja siihen tekemäni yksityiskohtainen selostus asioista sekä todistusaineiston selostus. Todisteaineisto on kopioitu kirjani sivuille. Todistusaineistosta olen tehnyt vielä erillisen selvityksen, josta selviää, mitä milläkin todisteella todistetaan.

Haluan asiassa suullisen käsittelyn jotta asiat varmasti tulevat oikeudenmukaisesti käsiteltyä.

Olen valittanut asiasta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, koska sitä kautta minulla on mahdollisuus saada oikeus valittaa tarvittaessa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.

Kalajoella 24.06.2015

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

PS. Muistakaa avata sähköpostin linkit ja tulostaa ne asian käsittelyä varten.

Ei kommentteja: