perjantai 12. kesäkuuta 2015

Oulun hallinto-oikeudelleOulun hallinto-oikeus on tehnyt 3.6.2015 päätösnumero 15/0359/2 Diaarinumero 00414/15/2299 ratkaisun,jossa se on jäätnyt valituksen, kantelun ja vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta. Kaupunginvaltuutettu Erkki Aho on valittanut Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksestä 9.3.2015 § 62. Hallinto-oieus on todennut, että hallintokäyttölain 29 §:n mukaan valitus on ilmeisestä erehdyseksesta tai tietämättömyydestä pantu vireille viranomaisessa, jonka toimivaltaan sen käsittely ei kuulu, viranomainen voi siirtää valituksen toimivaltaiselle viranomaiselle. Hallinto-oikeus toteaa, että Aho ei ole ilmeisessä erehdyksessä tai tietämättömyydessä pannut vireille asiaa väärässä viranomaisessa. Tämän vuoksi hallinto-oikeus hylkää aisan siirtämistä koskevan vaatimuksen.
Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehtä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Tämän vuoksi hallinto-oikeus ei voi ottaa Ahon valitusta tutkittavakseen.
Asian ovat ratkaissett hallinto-oikeuden jäsenet Pirkko Wesslin-Nenonen, Aila Kovala ja Riitta Arjas.

Pyydän Oulun hallinto-oikeutta toimittamaan minulle kaiken sen materiaalin minulle minkä perusteella ko. päätös on tehty. Pyydän toimittamaan materiaalin ensi tilassa ( kiireellinen) osoitteella Erkki Aho Lankilantie 25 B 5 85100 Kalajoki. Pyydän KRP:n päällikköä Robin Lardotilta virka-apua asian hoitamiseen.

Perustelut asialle. Asia on mahdollisuus saada hallinto-oikeuden kautta Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Jokilaaksojen poliisi ja myöhemmin Oulun poliisi sekä syyttäjälaitos ovat kieltäytyneet tutkimasta asiaa vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Siksi asia on viety hallinto-oikeuden käsittelyyn, jonka tehtävänä on tutkia asia ja ohjata asian tutkiminen sellaiselle viranomaiselle jolle kuuluu.

Kysymys on tästä asiasta.
Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella 19.Kalajoen kaupunginvaltuusto pyysi minulta selvitystä Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksestä, mikä olen ehdoton 75 päivän vankeustuomio. Minä tein selvityksen asiasta, mikä oli 1897 sivua + lisäaineisto. Silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti minua esittämästä valtuustolle sen pyytämään selvitystä. Tässä valokuva selvityksestä.

Kysymys oli oikeudenkäynnistä, jossa oli esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari syyttäjänä ja virkavelvollisuutensa laiminlyönyt poliisi Raimo Ollila tutkinnanjohtajana. Syytteen oli laatinut silloinen syyttäjä Petri Oulasmaa. Minua ja vaimoa syytettiin velallisen epärehllisyydestä. Syyte oli nostettu Meritapankinjohtaja Mauri Ylitalon tietämättä Meritapankin nimissä ja syytteen pohjana oli sellainen saatava jota ei ollut olemassa, koska kaupat oli purettu niin takaukset olivat raunneet.

Syyttäjän esteellisyys ja tutkinanjohtajan virkavelvollisuuden laiminlyönti selviävät tästä

PR-talojen konkurssivyyhti selviää tästä

Tässä on suullinen todistus asioista

Tässä varatuomari Paavo M. Petäjän todistus, ettei hänellä ollut valtakirjoja hoitaa asiaa. Siitä huolimatta hän on antanut väärän todistuksen oikeudelle ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja.

Varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus. Hän tunnustaa, että hänellä ei ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Hän on kuitenkin antanut väärä todistuksen asiassa ilman toimeksiantoja ja valtakirjoja.
Paavo M. Petäjän toiminta

Asianajaja Asko Keränen tunnustaa rikoksensa
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle

Olen selvittänyt asiat myös kansanedustajille

Olen tehnyt selvityksen Kalajoen kaupunginvaltuutetuille

Koska nyt on kysymys vakavista rikoksista, joiden tähden minä olen joutunut kärsimään valtavat taloudelliset menetykset sekä mittavat henkiset käsimykset ja olen joutunut vakavien ihmisoikeusrikosten kohteeksi


Koska kysymys todella vakavista rikoksista jotka poliisi on jättänyt tutkimatta, syyttäjä syyttämättä ja laillisuusvalvojat tutkimatta, niin asia on saatava hallinto-oikeuden kautta oikeanviranomaisen käsittelyyn. Katson, että henkilöt, jotka kieltäytyvät viemästä asiaa oikean viranomaisen käsittelyyn syyllistyvät rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaiseen tekoon eli rikollisen suojeluun.

Pyydän hallinto-oikeutta itse oikaisemaan oman väärän päätöksensä. Jos hallinto-oikeus ei itse oikaise omaa väärää päätöstään, niin vaadin KRP:n johtajaa Robin Lardotin ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.
Katson, että Oulun hallinto-oikeus ei ole noudattaut oikeudenmukaista oikeudenkäynti, koska se ei ole pyytänyt Kalajoen kaupunginhallitukselta vastinetta asiassa eikä ole antanut valtuutettu Erkki Aholle mahdollisuutta antaa vastinetta Kalajoen kaupunginhallituksen päätökseen. Koska tarkoituksenani on viedä tarvittaessa asia Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn, niin KRP:n päällikön on käynnistettävä tutkimus aineistoni perusteella, jonka olen toimittanut Kalajoen kaupungille joulukuussa 2005 ja katson, että Kalajoen kaupunkin johto on suojellut rikollisia tuosta päivästä tähän päivään ja kysymyksessä on jatkettu rikos, josta Kalajoen kaupunki on korvausvelvollinen valtuutettu Erkki Aholle.

Kalajoella 12.06.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s kausi


Ei kommentteja: