keskiviikko 22. elokuuta 2012

OP-Pohjolan yrityskuva ja pääjohtajan toiminta


Heino Yli-Torven ulosoton keskeytys ja tuomionpurkuasia


Oulun käräjäoikeudelle, Raahenseudun ulosottovirasto, Korkein oikeus, oikeuskansleri, OP-Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen, oikeusministeri, poliisiministeri


Olen pyytänyt Heino Yli-Torven ulosoton keskeytystä sen takia, että konkurssi on saatu aikaan minun oikeustajuni ja kokemukseni mukaan rikolliseksi epäiltävällä tavalla ja yrittäjää ja hänen sukuansa on pyritty määrätietoisin rikollisiksi epäiltävin keinoin osoittamaan rikollisiksi. Valitettavasti Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen suojelee tapansa mukaan rikollisia, eikä rikostutkintoja ole saatu aikaan. Poliisihallitus luonnollisesti suojelee rikollisesti toimivia poliiseja.Laillisuusvalvonta Suomessa tekee pääasiassa ei anna aihetta päätöksiä eikä voi välttyä ajatukselta, että laillisuusvalvonta toimii näin rikollisten suojelijoina. Tässä asiassa on tehty laillisuusvalvojalle kantelu asiassa, mutta vaikka laillisuusvalvoja sivuillaan kertoo, että kantelija saa kantelustaan tiedon kuka asiaa käsittelee jne. niin tiedotus ei vastaa totuutta. Minulle ei ole tullut selvitystä kuka tutkii kantelua ja mikä on kantelun numero.


Koska ulosoton keskeytyksen käsittelee Oulun käräjäoikeus ja konkurssiasiassa on lainvoimainen päätös, mikä kuitenkin on saatu aikaan rikolliseksi epäiltävällä tavalla, niin katson, että Oulun käräjäoikeuden on keskeytettävä ulosotto jo senkin perusteella, että lähetän tämän sähköpostiviestin tiedoksi ja tuomionpuruksi Korkeimmalle oikeudelle koskien Heino Yli-Torven konkurssiasiaa. Katson, että Oulun käräjäoikeuden on keskeytettävä uloskotto, koska asia on korkeimmassa oikeudessa tuomion purkuasiana. Korkeimman oikeuden on toimittava niin, että oikeus toteutuu.

Perusteena asialle on Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomio 12/422 30.3.2012 asia R11/1094. Tämä tuomio paljastaa Himangan Osuuspankin johtajan valehtelun. Käräjäoikeus hylkäsi kaikki raskaat syytteet Heino Yli-Torvea ja tämän poikaa Jaakko Yli-Torvea kohtaan.

Mielestäni asia on palautettava puolueettomaan ja ammattimaiseen rikostutkintaan ja uudelleen käräjäoikeuden päätettäväksi. Minun oikeustajuni mukaan Oulun käräjäoikeuskin voi tehdä päätöksen uuden rikostutkinnan aloittamisesta johtuen siitä, että asia on purettavana korkeimmassa oikeudessa ja tuomion purkua varten on tehtävä ammattitaitoinen rikostutkinta. Minä lähetän tämän sähköpostiviestin tiedoksi ja toimenpiteitä varten OP-Pohjolan toimistusjohtaja Reijo Karhiselle jotta Osuuspankkijärjestö tuntisi vastuunsa asiassa ja keskeyttäisi ulosottotoimet Himangan Osuuspankin osuuspankeille sopimattoman toiminnan johdosta. Nyt on kysymys myös osuuspankkijärjestön yrityskuvasta. Voin väittää, että tällainen toiminta ( tahalliset konkurssit) eivät ole tavanomaista toimintaa nykypäivänä osuuspankkijärjestössä, koska keskustelin osuuspankkijohtajan kanssa asiasta. Hän oli sitä mieltä, että hän ei olisi vienyt autoilijaa konkurssiin näin pienten asioiden takia. Pankinohtaja pyysi ettei heidän nimeään tuoda julki tämän asian yhteydessä. Katson, että Oulun käräjäoikeuden on keskeytettävä Heino Ylitorven ulosotto johtuen pankin kiistattomasti rikolliseksi epäiltävästä toimista. Peruusteena rikosepäilyille on Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lainvoimainen päätös ja perusteellinen perehtymiseni asiaan. Rikolliseksi epäiltävää toimintaa vahvistaa Himangan Osuuspankin ja Sirkka Yli-Torven tekemä salainen laiton sopimus.

Tässä sähköpostiviestitoimintaa asian tiimoilta:


From: E.Aho

Sent: Monday, June 04, 2012 10:44 AM


Subject: turha konkurssi ja tuhoisat vaikutukset

Pankinjohtajan, verottajan, konkurssipesänhoitajan ja poliisien toiminnasta

tiedoksi ja toimenpiteitä varten Johtaja Reijo Karhinen OP-Pohjola, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Päivi Räsänen

Olin neuvotellut kuorma-autoilija Heino Yli-Torven puolesta verottajan ja Himangan Osuuspankin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa neuvotteluratkaisun, jolla kuorma-autoilijan yrityksen ongelmat olisi hoidettu yhteisesti sovitulla tavalla ja niin, että se olisi ollut kaikkien etu. Silloin sovittiin myös kuorma-autoilijan vaimon takauksen osalta asia. Jostain syystä verottaja perui sovitun sopimuksen todennäköisesti Himangan Osuuspankin johtajan Kalevi Humalajoen pyynnöstä. Kuorma-autoilijan yritys haettiin konkurssiin. Konkurssipesänhoitajaksi määrättiin todennäköisesti pankin tahdosta varatuomari Kari Autio Kokkolasta.

Varatuomari Kari Autio teki rikostutkintapyynnön kuorma-autoilija Heino Yli-Torvesta ja tämän pojasta Jaakko Yli-Torvesta. Käännyin tuolloin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puoleen ja kerroin hänelle, että jos rikostutkinta aloitetaan ja se johtaa oikeuskäsittelyyn, niin pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ymmärsi asian ja sanoi, että jatkossa he eivät sitten käytä varatuomari Kari Aution palveluksia.

Otin yhteyttä varatuomari Kari Autioon ja kerroin hänelle totuuden asioissa eli sen, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Autio ei pysytynyt vastaamaan minulle mitään asiallista. Menin Kokkolaan ja todistin tutkinnanjohtajalle ja silloin vielä nimeämättömälle tutkijalle, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tästä huolimatta tutkija ja tutkinnanjohtaja lähtivät viemään asiaa eteenpäin syyttäjälle asti, todennäköisesti varatuomari Kari Aution toiminnan johdosta.

Ylivieskan käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Prosessi oli kuitenkin aiheuttanut sen, että Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Lisäksi Jaakko Yli-Torven yrityksen omaisuus oli laitettu hukkaamiskieltoon n. 1,5 vuodeksi ja aiheutettu yrittäjälle erittäin suurta ja korvaamatonta vahinkoa. Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi tutkimasta asiasta.

Minulle on selvinnyt myös se, että Himangan Osuuspankinjohtaja on tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa ennen oikeudenkäyntejä ja rikostutkintoja salaamissopimuksen, jolla Sirkka Yli-Torvi kieltäytyy antamasta tietoja Heino Yli-Torven yrityksen asioista. Minulle on selvinnyt myös se, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on ”kieltänyt ”asianomaisia työskentelemästä Erkki Ahon kanssa.

Oikeudenkäynnissä pankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui kertomaan tosiasiat ja siksi kaikki syytteet hylättiin. On myös huomattava se, että todistusaineistot löytyvät myös tutkinta-aineistosta ja siksi ihmettelen konkurssipesänhoitaja Kari Aution, poliisien ja syyttäjän toimintaa.


Mielestäni Osuuspankkien Keskuspankin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Poliisiministeri Päivi Räsäsen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Mielestäni kysymys on tarpeettomasta konkurssista ja kiistattomasta vahingonteosta. Kaiken alku ja juuri on pankin toiminnan johdosta terminoimatta jäänyt valuuttavelka.


Kalajoella 04.06.2012


Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
gsm 044-3025948


From: E.Aho

Sent: Monday, May 07, 2012 11:58 AM


Subject: Himangan Osuuspankin toiminta


Pääjohtaja Reijo Karhinen

Kysymys on Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomiosta 12/422 30.3.2012 asia R11/1094. Himangan Osuuspankki hävisi oikeudenkäynnin. Oikeustoimet kuitenkin jatkuvat edelleen, koska pankki ei ollut valmis sopimaan asioita, vaikka on lainvoimainen oikeuden päätös asioista. Kysymys on kuorma-autoilijan konkurssiasia.

Kysymyksessä on minun mielestäni ja minun näkemykseni mukaan tahallinen konkurssi, jonka takana on Himangan Osuuspankki. Kaiken lähtökohtana on valuuttalaina, jonka pankki kieltäytyi aikanaan terminoimasta. Syntyi velkakierre. Asiat sovittiin ehdottamallani tavalla, mutta jostain syystä vastapuoli perui sopimuksen ja haki yrityksen konkurssiin. Konkurssi ei ollut kenenkään etujen mukainen ja mielestäni tahallinen konkurssi aiheutti todella suurta taloudellista vahinkoa monille tahoille sekä mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä lukuisille henkilöille. Kaiken lisäksi yrittäjistä ja hänen sukulaisistaan yritettiin tehdä rikollisia, mutta onneksi Suomi on oikeusvaltio ja pankin edustama taho hävisi oikeudessa.

Kun tarkastelee asioita laajemminkin, niin mielestäni Himangan Osuuspankin toiminta ei ansaitse kovin suurta luottamusta. Katso Korkeimman oikeuden päätös toisessa asiassa http://www.kko.fi/33941.htm
Mielestäni OP-Pohjolan ja Himangan Osuuspankin hallituksen on otettava nyt lusikka kauniiseen käteensä ja ryhdyttävä tarkoin selvittämään Himangan Osuuspankin toimintaperiaatteita. Mielestäni pankin on nyt tehtävä sellaiset ratkaisut, jotka turvaavat pankin asiakkaiden toiminnan jatkossakin. Kuka uskaltaa tulla pankin asiakkaaksi, kun pankin toimintaperiaatteet ovat esitetyn kaltaisia. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Himangan Osuuspankki on liian usein oikeussalissa. Mielestäni kysymys on erittäin taitamattomasta toiminnasta. Noudatetaanko pankissa näitä periaatteita, joita nettisivuilla mainostetaan: Hyvä hallinnointi OP-Pohjola-ryhmässä
https://www.op.fi/op/op-pohjola-ryhma/op-pohjola-ryhma/hallinnointi?id=80113&srcpl=8

Mielestäni Himangan Osuuspankin toiminta vaatii perusteellisen uudelleen tarkastelun ja mielestäni fuusiointi Kalajoen Osuuspankkiin on otettava vakavasti harkintaan samalla kun Himangan Osuuspankin johtajien tilanne arvioidaan jatkoa ajatellen.

Kalajoella 07.05.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho

Sent: Monday, May 14, 2012 2:11 PM


Subject: Heino Yli-Torven asia

Jokilaaksojen poliisilaitokselle

Rikostutkintapyyntö laadittu Heino Yli-Torven puolesta. Pyynnön laatija Erkki Aho.

Selvitys ja asioiden tausta:

Heino Ylitorvea on syytetty törkeästä velallisen petoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä, avunannosta törkeään velallisen epärehellisyyteen. Rikostutkinta on käynnistetty konkurssiasiassa, jossa päämiehenä on ollut Himangan Osuuspankki ja pesänhoitajana asianajaja Kari Autio ja tutkijana Erkki Keski-Rahkonen ja tutkinnanjohtajana Markus Simpanen, syyttäjänä Sari Törmi. Tutkintapyyntö on nro 8270/R/1967/09. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet tuomiolla 12/422 30.03.2012 Asiano: R11/1094. Oikeudessa todistajana ollut Himangan Osuuspankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui tunnustamaan totuuden. Siksi kaikki raskaat syytteet hylättiin.

Vaadin tutkimaan onko asiassa syytä epäillä rikosta ja jos joku on syyllistynyt rikokseen, niin vaadin hänelle Suomen lain mukaista rangaistusta ja vaadin vahingonkorvauksia perättömästä ilmiannosta, henkisistä kärsimyksistä ja taloudellista vahingoista. Korvausvaatimuksen tulen esittämään tutkinnan myöhäisemmässä vaiheessa. Katson, että asioiden tutkiminen on suoritettava kiireellisesti.

Heino Yli-Torven puolesta

Erkki Aho

Erkki Aho selvitys asioista

Heino Ylitorvi pyysi minulta apua vaikeuksiinsa. Neuvottelin verottajan ja pankinjohtajan kanssa sopimuksen, jonka sitten verottaja perui. Miksi? Kenen toimeksiannosta? Minä epäilen, että toimeksianto tuli pankinjohtaja Kalevi Humalajoelta. Tässä kertomus toiminnastani asiassa, minkä löytyy blogistani allaolevasta osoitteesta:

Kansainvälinen pankkikriisi ulottaa lonkeronsa myös Suomeen. Valtio on taannut suomalaispankkien luotonottoa 50 miljardin arvosta. Valtio on valmis tekemään suoria pääomasijoituksia neljän miljardin euron arvosta. Kaikki merkittävät suomalaiset pankit ovat kuitenkin arvioineet, etteivät ne tarvitse valtion tukea. Kansalaisia ihmetyttääkin, miksi pankkitukea pitää maksaa näin valtava määrä, jos pankit eivät sitä tarvitse.
Pankeilla on ollut mahdollisuus käyttää pankkitukea yritysten pelastamiseen. Näin ei ole kuitenkaan aina tehty. Yhdessä verottajan kanssa pankit ovat suorittaneet yritysten tappamisia. Siitä minulla on konkreettista näyttöä.

Kuorma-autoilijan yrityksen tappaminen
Eräs kuorma-autoilija pyysi apuani asioissaan. Huomasin, että avunpyyntö tuli todella myöhään, mutta lupasin tehdä voitavani. Kuorma-autoilijan yrityksellä oli mittava määrä veroja maksamatta. Verottaja oli laiminlyönyt verojen perinnän. Verottaja ei ollut vaatinut kuorma-autolijalta suunnitelmia erääntyneiden verojen maksamiseen. En voinut ymmärtää verottajan toimintaa, koska se mahdollisti kuormautoilijan yrityksen verojen maksujen laiminlyönnin.
Ryhdyin neuvottelemaan verottajan ja pankin kanssa tilanteen selvittämiseksi. Neuvottelut sujuivat asiallisesti ja hyvin. Pankin ja verottajan kanssa päästiin sopimukseen lainojen ja verojen maksamisesta. Ainoastaan maksuaikataulusta verottajan kanssa jouduttiin vääntämään kättä. Suunnitelmani oli yritystoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdoksella. Kuorma-autoilijan poika oli valmis jatkamaan isänsä yritystoimintaa. Kuorma-autolijan yritys näytti pelastuvan konkurssilta, mutta toisin kävi. Verottaja jätti konkurssihakemuksen, koska emme päässeet sopimukseen maksamattomien verojen 18 411 euron maksuaikataulusta. Koska tiesin taantuman syvyyden, niin en voinut tehdä epärealistista maksuaikataulua. Siksi aikataulu 18 411 euron verojen maksulle oli todelliset resurssit huomioonottava eli 400 euroa kuukaudessa. Verottaja jätti konkurssihakemuksen ja sen jälkeen asioiden hoitaminen tuli ylivoimaisen vaikeaksi. Minun mielestäni verottaja toiminnallaan tahallaan tappoi kuorma-autolijan yrityksen omien virheidensä peittelemiseksi.       
Lainaus muistiinpanoistani

Tapaus autoilija Heino Yli-Torvi
Verottaja on puolittanut saatavansa kuten sovittiin. Erkki Aho on esittänyt summalle maksusuunnitelman. Verottaja ei vastustanut asiaa, vaan edellytti, että X:n Osuuspankki puolittaa saatavansa. Neuvottelun tuloksena pankki on puolittanut saatavansa. Yllätyksekseni verottaja Seppo Roiko-Jokela ei hyväksynytkään ratkaisua vaan vaatii verorästien maksamista kerralla.
Kun ajatellaan, että yritys on haettu konkurssiin, niin ajatus verorästien maksamisesta kerralla ei ole realistinen. Jos asia on realistinen, niin pyydän verottaja Seppo Roiko-Jokelaa ilmoittamaan minulle sen keinon, millä konkurssitilassa oleva yrittäjä saa pankista lainaa 36 823 euroa. Minä en vielä sellaista keinoa ole löytänyt, vaikka olen toiminut yrittäjänä ja yrityskouluttajana kymmeniä vuosia.
Mielestäni realistinen vaihtoehto tässä tilanteessa on se, että verorästeistä puolet maksetaan nyt ja toinen puoli esittämäni maksusuunnitelman mukaan eli 400 euroa kuukaudessa. Käsitykseni mukaan pankinjohtajalla on mahdollisuus antaa pienempiä lainoja omalla riskillä. Pankinjohtaja ottaisi silloin oman riskinsä ja verottaja oman riskinsä. Riskit olisi näin puolitettu. Käsitykseni mukaan tämä on se ratkaisu miten ongelma voidaan ratkaista. Konkurssihakemus on vedettävä pois välittömästi jotta vältytään suuremmilta vahingoilta. Jo nyt vahingot ovat lähes korvaamattomat.

Pankki lähetti kuolleelle kirjeitä

Aikanaan pankki oli jättänyt kuorma-autoilijan ulkomaiset lainat terminoimatta. Tästä johtui pitkälle kuorma-autoilijan suurehko lainamäärä. Siis jäljet johtavat pankkikriisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin, joiden vaikutusta ei vieläkään oltu pysty eliminoimaan. Valuuttalainojen hoitaminen oli keskeinen syy konkurssiin johtaneessa kehityksessä. Pankin lainan takaajana oli myös kuorma-autoilijan isä. Isä oli kuollut jo monta vuotta sitten, mutta pankki on lähestynyt kuollutta useita kertoja kirjeellä ja pyytänyt tältä vastausta erääntyneiden lainojen hoitamisesta, joista kuollut oli takaajana. Pankki on ilmoittanut vainajalle, että edellä mainitun luoton, jonka maksamisesta olette sitoutunut takaukseen, erääntyneet maksut ovat myöhässä. Jos haluatte asiasta lisätietoja, pyydämme ottamaan yhteyttä pankkiin, puhelinnumero 06-8788400. Kuollut ei kuitenkaan ollut vastannut pankille, mutta kuolleelle osoitetut kirjeet oli avattu ja toimitettu sen jälkeen omaisille. Menettely on aika erikoista toimintaa. Kuolleelta voidaan eduskunnan päätöksellä periä saatavia, mutta ne tulee osoittaa kuolinpesälle eikä vainajalle.

Yritys konkurssiin ja yrittäjästä rikollinen

Ylivoimaisten esteiden ylittämiseen kaatuneen yrittäjän mustamaalaamiseen kuuluu yrittäjän rikolliseksi tekeminen. Siihen konkurssipesienhoitajat ovat erikoistuneet maan tavan mukaisesti. Niinpä tässäkin tapauksessa konkurssipesänhoitaja on tehnyt kaikkensa jotta yrittäjästä voidaan tehdä rikollinen. Tämä tapahtuu siten, että pyritään asiapapereita salaamalla yrittäjästä tekemään epärehellinen velallinen. Pankinjohtaja kieltäytyi antamasta tarvittavia asiapapereita, mutta ne saatiin pankista ilman pankinjohtajaakin. Nyt odotellaan konkurssipesänhoitajan aloittamien rikostutkintojen alkua. Varsinainen konkurssipäätös on vielä tekemättä, koska yrittäjän mainetta ei ole vielä rikostutkinnalla pystytty mustaamaan.
Jos asian hoitamisessa olisi käytetty järkeä, niin verottaja olisi saanut saatavansa ja yritys olisi jatkanut toimintaansa sukupolvenvaihdoksen kautta. Konkurssilta olisi vältytty.Myöskin pankki olisi turvannut saatavansa paremmin. Henkiset kärsimykset konkurssitilanteessa ovat mittaamattomat, varsinkin silloin, kun joutuu tietoisen toiminnan kohteeksi. Verottajan järkevämpi toiminta ja pankin oikea resurssien käyttö valtion mahdollistamalla menettelyllä olisi pelastanut yrityksen konkurssilta. Mikä on verottajan vastuu? Nyt verottaja ei saa euroakaan yrityksen järjettömän tappamisen johdosta.


Pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa käytyjen neuvottelun tuloksena Heino Ylitorven vaimolle saatiin aikaan ratkaisu, jolla hänet, Sirkka Yli-Torvi käytännössä vapautettiin takausvastuista. Myöhemmin minulle kerrottiin, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki oli tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa salassapitosopimuksen, jolla kiellettiin Sirkka Yli-Torvea puhumasta yrityksen asioista. Tämä oli minulle yllätys, koska en nähnyt sellaiseen toimenpiteeseen mitään järkevää syytä. Minulle kerrottiin myös, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki oli sanonut Yli-Torville, että näissä asioissa ei saa käyttää Erkki Ahon apua. Nähtävästi pankinjohtaja Kalevi Humalajoki pelkäsi Erkki Ahon asiantuntemusta. On myös otettava huomioon, että konkurssiprosessin seurauksena Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Neuvottelussa Erkki Aho kertoi pankinjohtaja Kalevi Humalajoelle, että jos konkurssipesä aloittaa rikostutkinnat asioissa, niin pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on itse syytettyjen penkillä, koska pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki totesi, ettei Himangan Osuuspankki käytä jatkossa asianajaja Kari Aution palveluksia.

Konkurssipesä aloitti kuitenkin rikostutkinnat. Erkki Aho oli yhteydessä konkurssipesänhoitaja Kari Autioon ja kertoi tälle, että asiassa ei ole tehty rikoksia ja perusteli asiat. Konkurssipesänhoitaja Kari Autio tiesi totuuden asioissa aloittaessaan rikostutkinnat.

Erkki Aho kävi rikostutkintojen alettua Kokkolassa kertomassa poliisille ja tutkinnanjohtajalle, jotka molemmat olivat sattumalta yhtä aikaa paikalla, että asioissa ei ole syytä epäillä rikoksia. Erkki Aho oli perehtynyt asioihin ja tiesi tarkalleen asioiden todellisen tilan.

Kaikesta huolimatta poliisi aloitti rikostutkinnat ja teki väärät johtopäätökset. Erikoista on se, että jo tutkinta-aineistosta näkyy totuus. Onko poliisi tietoisesti vai tyhmyyttään toiminut tutkintakertomuksesta näkyvällä tavalla. Mikä on ollut pankinjohtaja Kalevi Humalajoen osuus asiaan? Mikä on ollut Himangan Osuuspankin lakimiehen Kari Haanmäen osuus asiaan?

Koko konkurssivyyhti on seurausta siitä, että Himangan Osuuspankki ja pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ei suostunut terminoimaan valuuttalainaa, minkä seurauksen kuorma-autoilijan yritys joutui taloudelliseen vaikeuksiin ja sitä kautta lopulta konkurssiin. Mielenkiintoista on myös tietää se, että onko pankinjohtaja Kalevi Humalajoki neuvottelut Aimo Ojan kanssa ennen Heino Yli-Torven yrityksen konkurssia Heino Yli-Torven tilan myymisestä Aimo Ojalle. Minä yrityskonsulttina katson, että Heino Yli-Torven yritys ajettiin Himangan Osuuspankin toimesta tahallisesti konkurssiin. En luota pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puheisiin. Tiukan paikan tulleen Humalajoki joutui Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa tunnustamaan valheensa. Minun käsitykseni mukaan nyt on tilanne sama.


Kalajoella 14.05.2012

Erkki Aho


From:E.Aho


Sent:Thursday, June 14, 2012 6:21 PM
Subject:rovaniemen hovioikeudelle


Rovaniemen hovioikeudelle, tiedoksi ja toimenpiteitä varten Oulun aluehallintovirasto ja Oulun syyttäjälaitos

Olen valittanut Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 12/2588 antopäivä 16.4.2012 K11/1589. Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut valituksen vastaanottamisen sähköpostitse. Pyydän ilmoittamaan minulle, kuka on tuon jutun esittelijä Rovaniemen hovioikeudessa. Olen myös pyytänyt asiaan liittyvät asiakirjat nähtäväkseni ennen päätöksentekoa jotta voin tarkistaa onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt oikeat asiakirjat Rovaniemen hovioikeuden päätöksen tekoa varten. Markku Kosken kunnianloukkausjutussahan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei lähettänyt oikeita asiakirjoja Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, mikäselvisi kun sain nähtäväksi sinne lähetetyt asiakirjat. Silloinkin käräjätuomarina oli Heikki Sneck, joka käsitteli silloin samoja asioita jo toiseen kertaan eikä suostunut vastaanottamaan todistusaineistoa asiassa. Jostain syystä en ole vieläkään saanut jutun 12/2588 asiakirjoja tarkistettavakseni ja siksi kiirehdin niiden lähettämistä.
Valituksessani toin selkeästi esille käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisen toiminnan asiassa, koska hän käsitteli asiaa jo kolmanteen kertaan ja lisäksi hän kiletäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Menettely oli oikeudenkäymiskaaren vastainen menettely ja menettelyä on syytä epäillä rikoslain vastaiseksi, koska jo toimitettu todistusmateriaali sisälsi sellaista todistusaineistoa, mikä kiistattomasti osoitti konkurssin saadun aikaan rikollisesti.


Valituksessani todistin myös konkurssipesänhoitajaksi ryhtyneen varatuomari Pasi Markus Leinosen rikolliseksi epäiltävän toiminnan, koska hän tunnisti oikeudessa saaneen tietoonsa aineiston, mikä todistaa rikollisen menettelyn asiassa. Konkurssi oli siis saatu vuoren varmasti rikollisesti aikaan ja konkurssipesänhoitaja tietoisena tästä asiasta jätti velvoitteensa hoitamatta.

Olin haastanut oikeudenistuntoon todistajiksi neljä varsin tunnettua ja asian kassa keskeisesti toiminutta henkilöä, mutta kukaan heistä ei saapunut oikeudenistuntoon. Edellytän, että Rovaniemen hovioikeus velvoittaa nämä henkilöt tulemaan oikeuden istuntoon todistamaan jotta oikeus toteutuu ja perusteet konkurssin purkamiselle ovat kiistattomat.

Kysymys on todella laajasta rikosprosessista, joissa on syytä epäillä näitä henkilöitä

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä myös vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

Vaadin asioissa suullista käsittelyä. Lähetän tämän sähköpostin tiedoksi Oulun Avi:n johtajalle ja Oulun syyttäjävirastolle. Vaadin asioihin esteetöntä ja puolueetonta rikostutkinaa. Olen tehnyt valtuustoaloitteen Kalajoen kaupunginvaltuustolle, jotta hallintoasetuksen mukainen valvonta suoritetaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen toiminnassa kutsumalla poliisin neuvottelukunta hätäistuntoon poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta.


VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN
    

Olen kiirehtinyt korkeinta oikeutta purkamaan kaikki alioikeuksien minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset mukaan luettuna Rovaniemen hovioikeuden päätökset

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?


Kalajoella 14.06.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto siirtää Erkki Ahon saapuneet kirjeet 13.6.2012 ja 14.6.2012 hallintolain 21§:n mukaisesti Poliisihallituksen käsiteltäväksi.

Ystävällisin terveisin

Avi Kirjaamo Pohjois-Suomi

Lähettäjä:Väisänen Etta PuolestaSavolainen TerttuLähetetty:15. kesäkuuta 2012 9:05Vastaanottaja:AVI Kirjaamo Pohjois-SuomiAihe:VL: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon


Lähettäjä:E.Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]Lähetetty:13. kesäkuuta 2012 10:21Vastaanottaja:Savolainen Terttu; oulu.sy@oikeus.fiAihe:Fw: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon


Jokilaaksojen poliisin toiminta

From:E.Aho

Sent:Monday, June 11, 2012 5:12 AM


Subject:poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon


Valtuustoaloite ja yhteiskunnallinen valvonta

Vaadin Jokilaaksojen poliisiasian neuvottelukuntaa hätäistuntoon poliisin joko ammattitaidottoman tai tietoisen rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja kuudennen kauden valtuutettu sekä useissa vaaleissa ylivoimainen ääniharava. Poliisin toiminnan valvonta kuuluu yhteiskunnallisille päättäjille. Olen tehnyt asiasta valtuustoaloitteen. Vaadin kiireellistä kokousta asiassa.


From:E.Aho


Sent:Monday, June 04, 2012 10:44 AM
Subject:turha konkurssi ja tuhoisat vaikutukset


Pankinjohtajan, verottajan, konkurssipesänhoitajan ja poliisien toiminnasta


tiedoksi ja toimenpiteitä varten Johtaja Reijo Karhinen OP-Pohjola, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Päivi Räsänen

Olin neuvotellut kuorma-autoilija Heino Yli-Torven puolesta verottajan ja Himangan Osuuspankin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa neuvotteluratkaisun, jolla kuorma-autoilijan yrityksen ongelmat olisi hoidettu yhteisesti sovitulla tavalla ja niin, että se olisi ollut kaikkien etu. Silloin sovittiin myös kuorma-autoilijan vaimon takauksen osalta asia. Jostain syystä verottaja perui sovitun sopimuksen todennäköisesti Himangan Osuuspankin johtajan Kalevi Humalajoen pyynnöstä. Kuorma-autoilijan yritys haettiin konkurssiin. Konkurssipesänhoitajaksi määrättiin todennäköisesti pankin tahdosta varatuomari Kari Autio Kokkolasta.

Varatuomari Kari Autio teki rikostutkintapyynnön kuorma-autoilija Heino Yli-Torvesta ja tämän pojasta Jaakko Yli-Torvesta. Käännyin tuolloin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puoleen ja kerroin hänelle, että jos rikostutkinta aloitetaan ja se johtaa oikeuskäsittelyyn, niin pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ymmärsi asian ja sanoi, että jatkossa he eivät sitten käytä varatuomari Kari Aution palveluksia.

Otin yhteyttä varatuomari Kari Autioon ja kerroin hänelle totuuden asioissa eli sen, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Autio ei pysytynyt vastaamaan minulle mitään asiallista. Menin Kokkolaan ja todistin tutkinnanjohtajalle ja silloin vielä nimeämättömälle tutkijalle, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tästä huolimatta tutkija ja tutkinnanjohtaja lähtivät viemään asiaa eteenpäin syyttäjälle asti, todennäköisesti varatuomari Kari Aution toiminnan johdosta.

Ylivieskan käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Prosessi oli kuitenkin aiheuttanut sen, että Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Lisäksi Jaakko Yli-Torven yrityksen omaisuus oli laitettu hukkaamiskieltoon n. 1,5 vuodeksi ja aiheutettu yrittäjälle erittäin suurta ja korvaamatonta vahinkoa. Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi tutkimasta asiasta.

Minulle on selvinnyt myös se, että Himangan Osuuspankinjohtaja on tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa ennen oikeudenkäyntejä ja rikostutkintoja salaamissopimuksen, jolla Sirkka Yli-Torvi kieltäytyy antamasta tietoja Heino Yli-Torven yrityksen asioista. Minulle on selvinnyt myös se, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on ”kieltänyt”asianomaisia työskentelemästä Erkki Ahon kanssa.

Oikeudenkäynnissä pankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui kertomaan tosiasiat ja siksi kaikki syytteet hylättiin. On myös huomattava se, että todistusaineistot löytyvät myös tutkinta-aineistosta ja siksi ihmettelen konkurssipesänhoitaja Kari Aution, poliisien ja syyttäjän toimintaa.

Mielestäni Osuuspankkien Keskuspankin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Poliisiministeri Päivi Räsäsen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Mielestäni kysymys on tarpeettomasta konkurssista ja kiistattomasta vahingonteosta. Kaiken alku ja juuri on pankin toiminnan johdosta terminoimatta jäänyt valuuttavelka.


Kalajoella 04.06.2012


Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

gsm 044-3025948


Jokilaaksojen poliisin tutkimattajättämispäätöksiin on lisättävä vielä Taisto Heikki Verrosen järkyttävä kohtelu, jossa tutkijana on ollut poliisi Harri Rahkola. Poliisi Markus Kiiskinen on tehnyt asiassa tutkimattajättämispäätöksen, vaikka vahingonkorvausasia on kiistaton.


Pyydän aluehallintovirastoa pikaisiin toimenpiteisiin Jokilaaksojen poliisin toiminnasta. Yli-Torvien asiassa kaksi varatuomaria käynnisti jo Jaakko Yli-Torven osalta vahingonkorvausmenettelyn. Poliisi Ilkka Piispanen ei nähnyt asiassa mitään rikosta. Järkyttävää toimintaa.


Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?Kalajoella


13.06.2012


Erkki Aho
Kalajoen valtuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: