keskiviikko 1. elokuuta 2012

Rikoslaki 15 luku 11 § ja ministerinvala sekä virkavala


Mielestäni tässä on kiistaton todistus ministereiden ja muiden viranomaisten rikollisten suojelusta, ministerinvalan ja tuomarivalan rikkomisesta, koska he eivät ole ryhtyneet asian vaatimiin toimenpiteisiin. Katso keiden on syytä epäillä rikkoneen lakia, kun eivät ole ryhtyneet toimenpiteisiin, vaikka rikokset ovat kiistattomat.

Vastaus johtavalle kihlakunnanvoudille Jorma Niinivirralle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/01/vastaus-johtavalle-kihlakunnanvoudille.html

Rikoslaissa on säädetty rikollisen suojelusta:
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Virkavala tai -vakuutus on lupaus, jonka tietyt valtion korkeimpaan johtoon, oikeuslaitokseen tai voimankäyttöorganisaatioon kuuluvat virkamiehet ovat velvollisia antamaan

Virkavala, jonka esimerkiksi ministerit vannovat:

"Minä Päivi Räsänen lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi."

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit vannovat tuomarinvalan sekä virkavalan tai antavat vastaavat vakuutukset.

Tuomarinvala

Tuomarinvalan kaava on säilynyt muuttamuttomana vuodesta 1734.
"Minä N. N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen pyhän evankeliuminsa kautta (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä parhaan ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa tuomioissa tahdon tehdä ja teen oikeutta niin köyhälle kuin rikkaallekin ja tuomitsen Jumalan ja [Ruotsin] lain ja laillisten sääntöjen mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia, enkä syytöntä syylliseksi taikka syyllistä syyttömäksi tee. Minä en myöskään ennen tuomion julistamista enkä sen jälestä ilmaise oikeutta käyville enkä muille niitä neuvotteluita, joita Oikeus suljettujen ovien takana pitää. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä ja totisena tuomarina, ilman kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua auttakoon ruumiin ja hengen puolesta."

Tällä hetkellä virkavalan vannovat (tai vakuutuksen antavat)

  1. Valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri
  2. tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkö, valtioneuvoston kanslian ja ministeriön kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri ja osastopäällikkö sekä oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö ja osastopäällikkö
  3. keskusviraston pääjohtaja
  4. ulkoasiainhallinnosta annetun lain (1129/77) 3 §:ssä tarkoitetun diplomaattisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston päällikön tehtävään määrätty ulkoasiainhallinnon virkamies
  5. puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilasvirassa tai sotilaallisessa tehtävässä palveleva virkamies
  6. vankilan johtaja

Tuomioistuinten jäsenet, hovioikeuden auskultantit sekä ne, jotka yksin tai kollegiaalisessa menettelyssä ratkaisevat hallintolainkäyttöön kuuluvia asioita (esimerkiksi Kutsunta-asian keskuslautakunnan jäsenet) vannovat tuomarinvalan tai antavat tuomarinvakuutuksen. Käräjäoikeuden kansliahenkilöstö vannoo tuomarinvalaa vastaavan valan tai antaa vakuutuksen ennen kuin alkaa suorittaa lainkäyttötehtäviä käräjäoikeudessa.

Valtioneuvoston jäsenet eli ministerit vannovat tuomarinvalan sekä virkavalan tai antavat vastaavat vakuutukset.

Ulosottomiehet, avustavat ulosottomiehet, poliisimiehet sekä vankeinhoidon laitoshallinnon muut virkamiehet antavat kirjallisen vakuutuksen.1 kommentti:

Loan Offer. kirjoitti...

Hei,

Meillä on lupa tarjota seuraavan tyyppisiä lainoja tai minkä tahansa tyyppistä rahoitusta: Yksityinen laina? Yrityslainat? Laina velan vakauttamiseksi? Paranna kotiasi? Sijoituslaina? Krediittejä saatavilla? Henkilökohtaiset lainat? kaupalliset lainat? Yhdistetty laina? Konsolidointilainat? Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: (richardcosmos5@gmail.com)

Kiireellinen lainatarjous.