keskiviikko 15. elokuuta 2012

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja Timo Soini ovat avainasemassa


From: E.Aho
Sent: Wednesday, August 15, 2012 6:06 AM
Subject: KIIREHTIMISPYYNTO


Oikeuskanslerinvirasto
Snellmaninkatu 1
PL 21
00230 Valtioneuvosto
Helsinki


Tämä on kiirehtimispyyntö. Pyydän oikeuskansleri Jaakko Jonkkaa valvomaan, että korkein oikeus noudattaa Suomen lakia ja purkaa kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat eri oikeusasteiden väärät päätökset. Pyydän oikeuskansleria toimimaan niin, että kaikki rikoksiin syyllistyneet saatetaan oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen tekemistään rikoksista. Mikäli katsotaan, että joidenkin kohdalta rikokset ovat vanhentuneet niin taloudelliset vahingot on kuitenkin korvattava. Vahingonkorvausvaatimukseni on 214 miljoonaa euroa ja käsitykseni mukaan noin 300 henkilöä on tuomittava ehdottomaan vankeusrangaistukseen rikoslain 15 luvun perusteella.
Tiedoksi perustuslakivaliokunta ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, joiden tehtävänä on valvoa oikeuskanslerin toimintaa.


Korkeimmalle oikeudelle
Pohjoisesplanadi 3
PL 301
00171 HELSINKI


Pyydän korkeinta oikeutta kiirehtimään kaikkien tuomioideni purkamista oikeudenkäymiskaaren 31 luvun perusteella. Tässä vielä selostukset ja todistukset sekä juridinen argumentointi asioista. Keskeiset tekijät ovat poliisien ja syyttäjien ja muiden asianosaisten lainvastainen ja rikollinen toiminta. Vaadin suullista käsittelyä asiassa jotta oikeus varmasti toteutuu.


Kiirehtimispyyntö
Tämä kaikki oli todistusaineistona niin poliisilla, syyttäjällä kuin oikeusistuimilla

PR-talojen konkurssivyyhti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html

Tässä suullinen todistus asioista


Valtuustoaloite Poliisiasiainneuvottelukunnan hätäkokouksen koollekutsumiseksi


Natura-asiat
Valitus ja purkuhakemus
Kalajoella 15.08.2012
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: