keskiviikko 9. syyskuuta 2009

Tohtori Jussi Halla-aho ja uskonrauha


Tohtori Jussi Halla-aho tuomittiin Jussi Sipolan (Helsingin käräjäoikeus) 8.9.2009 päätöksellä uskonrauhan rikkomisesta 30 päiväsakkoon a 11 euroa eli yhteensä 330 euroa. Kysymys on rikoslain 17:10 § (24.7.1998/563) Uskonrauhan rikkominen. Joka

1. julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, tai
2. meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Toinen syyte kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoslain 11:8 § (24.7.1998/563) "Joka yleisön keskuuteen levittää lausuntoja tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."

Toinen esitetty syyte kiihottamista kansanryhmää vastaan hylättiin.

Oliko tuomio oikeuden - ja lainmukainen?

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan Halla-aho oli toimittanut yleisön saataville kirjoituksen, jossa islam ja sen pyhät intstituutiot yhdistettiin pedofiliaan. Halla-aholla oli käräjäoikeuden mukaan loukkaamistarkoitus. Käräjäoikeuden mukaan Halla-ahon tarkoituksena oli häpäistä kysymyksessä olevan uskonnon pyhiä arvoja.
Totuus on se, että pyhänä pidettyjen hadith-tekstien mukaan Muhammed yhtyi yhteen vaimoistaan alle 10-vuotiaana.
Asia on monelle uusi tieto, mutta valitettavasti totta. Onko totuuden kertominen rikos?

Somaliväitteen osalta Halla-aho esitti selvän vertailukohdan eli Kalevan pääkirjoituksen, jonka mukaan suomalaisten geneettiseen perimään kuuluu humalapäissä tappaminen. Kun viranomaiset eivät reagoineet sanottuun Kalevan väitteeseen eikä Julkisen sanan neuvosto ottanut Kalevan kirjoitusta edes asiallisesti tutkittavakseen niin vaikea silloin Halla-ahoa on tuomita vastaavasta asiasta, jos toiset jätetään tuomitsematta. Suomen perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä.

Tuomioprosessin analysointia

Syytevaatimuksen oli esittänyt apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske 27.3.2009. Syytteen kohteena oli perussuomalaisten listoilta lokakuun kunnallisvaaleissa Helsingin kaupunginvaltuustoon valittu tohtori Jussi Halla-aho ja hänen 3.6.2008 julkaistu kirjoitus ”Muutamia täkyjä Illmanin Mikalle”.
Poliisikuulustelu asiassa on tehty sähköpostitse, vaikka epäillyistä rikoksista vankeusrangaistus olisi vuosia. Syytteen mukaan Halla-ahon törkeiden loukkausten esittämistä ei voida perustella sananvapaudella. Syyttäjä on kuitenkin unohtanut lain mukaan hänelle kuuluvan objektiiviperiaatteen eli hän on kokonaan unohtanut Halla-ahon kiistämisen perusteet. Tämä viittaa selkeään tarkoitushakuisuuten ja poliittiseen ajojahtiin tohtori Halla-ahoa kohtaan.

Asia on ollut muutoinkin tarkoitus hoitaa pois päiväjärjestyksestä ilman suurempaa meteliä. Erikoista on myös se, että käräjäoikeus teki päätöksen ilman lautamiehiä vaikka kysymyksessä oli erittäin merkittävä asia, jossa rangaistuksena olisi voinut olla vuosien ehdottomat vankeusrangaistukset. Miksi vastaavissa asioissa toisissa oikeusistuimissa käytetään kolmea lautamiestä? Suomen perustuslain mukaan kaikki ovat yhdenvertaiset lain edessä. Tämäkin seikka näyttää viittaavan siihen, että kysymyksessä oli poliittinen ajojahti ja mahdollisesti päätökselle oli poliittinen tilaus. Minulla on kyllä selkeä kuva niistä henkilöistä, joilla on ollut tarvetta lyödä kapuloita rattaisiin tohtori Jussi Halla-ahon poliittisella uralla. Vanha poliittinen totuus on se, että pahimmat kilpailijat löytyvät omasta puolueesta.
Käräjätuomari Jussi Sipolan uran kannalta olisi ollut erittäin suuri haaste kävellä syyttämispäätöksen tehneen apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen yli. Siksi oli selvää, että Sipola joutui olosuhteiden pakosta tuomitsemaan Halla-ahon sakkoihin jotta Jorma Kalske ei menettäisi kasvojaan. Jorma Kalske saattaa menettää kasvonsa kuitenkin tässä jutussa

Kymmenen vuotta ehdotonta vankeutta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Jussi Halla-ahon jutun käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Ei kommentteja: