torstai 14. kesäkuuta 2018

Kiitos tiedosta, poliisilakimies, varatuomari Tommi Reen


From: Erkki Aho
Sent: Thursday, June 14, 2018 1:47 AM
To: POL_VP_KRP_kirjaamo
Cc: juha.sipila@eduskunta.fi ; mot@yle.fi
Subject: Fw: Keskusrikospoliisin vastaus ja tiedustelu

Kiitos tiedosta, poliisilakimies , varatuomari Tommi Reen
1990-luvun pankkikriisissä 500 000 ihmistä jäi työttömäksi ja yli 280 000 ylivelkaantui. 48 000 yritystä poistettiin markkinoilta kyseenalaisin jopa rikollisin keinoin ja 11 500 yrittäjää teki itsemurhan vuoden 1997 loppuun mennessä. Voidaan puhua kansanmurhasta. Todelliset syylliset ovat edelleenkin vapaalla jalalla eikä heitä ole saatettu oikeudelliseen eikä taloudelliseen vastuuseen teoistaan. Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten monissa muissa maissa.
Perustuslakituomioistuin

 Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain 0,6 promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonnassa on mielestäni kysymys verovarojen väärinkäytöstä, Koska laillisuusvalvonta ei toimi niin valtakunnansyyttäjä ja poliisi voivat toimia rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan, koska myöskään poliisin laillisuusvalvonta ei toimi. Korkein oikeus ei perustele tekemiään kielteisiä päätöksiä, koska se ei voi perustella niitä lainmukaisin keinoin. Kysymys on perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisesta menettelystä. Käräjätuomarit ja hovioikeuden tuomarit voivat toimia vapaasti ja rikollisesti pelkäämättä joutumatta vastuuseen teoistaan. Suomessa kansanedustajat eivät noudata lakia eikä ministerit ministerinvalaa. Suomessa perustuslakivaliokunta korvaa perustuslakituomioistuimen ja on kiistattomasti todistettu, että perustuslakivaliokunnan jäsenet eivät noudata Suomen lakia. Suomi ei siis ole oikeusvaltio ja kansalaiset Suomessa eivät saa oikeutta, vaikka Suomen perustuslaki 21 § sitä edellyttää ja perustuslain mukaan jos tavallinen laki ja perustuslaki ovat ristiririidassa niin perustuslaki voittaa, mutta Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta, joka valvoisi perustuslain ja ihmisoikeussopimusten noudattamista.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

  PR-talojen konkurssivyyhti 3

 Rikoskomisario Erkki Rossi ei ole löytänyt näistä asioista mitään rikosta, vaikka kauppasopimuksissa on kysymyksessä 63 miljoonan markan törkeästä petoksesta ja konkurssiasiassa on törkeä prosessipetos, jossa haettiin yritys väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli purettu. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut oikeudelle väärän lausuman ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Hän on tunnustanut tekonsa. Silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen on jättänyt valituksen tekemättä asiassa, vaikka hänellä on ollut valtakirjat asiossa. Asko Keränen on tunnustanut tekonsa. Kaikissa asiaa koskevissa oikeudenkäynneissä on ollut esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.
Olen kärsinyt valtion rikollisen toiminnan johdosta neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja 7 kunnianloukkaustuomiota, jotka kaikki on saatu rikoksilla aikaan.
Olen tehnyt rikostutkintapyynnön käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta. Asialle on määrätty tutkinnanjohtaja – paikallispoliisi. Koska paikallispoliisi ei voi tutkia valtiopetosta niin valtiopetos jää KRP:n tutkittavaksi. Katson, että ei ole järkevää käsitellä rikoskomisario Erkki Rossia koskevaa asiaa kanteluna eikä rikosilmotuksena vaan KRP:n on keskityttävä valtiopetoksen tutkintaan. Todistusaineisto on Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa valmiina, Nyt odotan tietoa KRP:ltä kuka on tutkinnanjohtaja valtiopetosasiassa? Pyydän ilmoittamaan minulle mahdollisimman pian milloin minua kuulustellaan asiassa.

Rikostutkintapyyntö käräjätuomari Susanna Ervastin toiminnasta

 Miksi tiedotusvälineet vaikenevat totuudesta ?

 1990-luvun pankkikriisi on selvitettävä, syylliset on saatava vastuuseen ja aiheutetut vahingot on korvattava

asia 2017/688

 Olen sitä mieltä, ettei rikoskomisario Erkki Rossi ole yksin syyllinen, vaan koko järjestelmässämme on vikaa niin kauan kun salaiseksi julistettu ns. Koiviston konklaavin paperit, 100 vuodeksi salaiseksi julistettu SSP-sopimus ja 25 vuodeksi salaiseksi julistettu Aktiva Hansa-kaupat asiakirjat on käsitelty oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä ja sitä ennen KRP on tutkinut ne.
Kalajoella 14.06.2018
Erkki Aho
044-3025948

From: POL_VP_KRP_kirjaamo
Sent: Tuesday, June 12, 2018 1:58 PM
To: Erkki Aho (e.ahoky@kotinet.com)
Subject: Keskusrikospoliisin vastaus ja tiedustelu

Hyvä Erkki Aho,

Olitte lähettänyt alla olevan sähköpostiviestin rikostarkastaja Erkki Rossille. Viestissänne kerrotte, ettei rikoskomisario Erkki Rossi tutki rikoksia ja vaaditte Rossin pidättämistä ja vangitsemista oikeudenkäyntiä varten.

Jotta voimme käsitellä asiaanne, tiedustelen Teiltä, onko tarkoituksenne tehdä rikosilmoitus Rossin toiminnasta eli katsotteko Rossin syyllistyneen tutkinnanjohtajana johonkin rikokseen vai onko tarkoituksenne kannella Rossin toiminnasta / tekemästä päätöksestä. Tällöin asia käsitellään hallintokanteluna Keskusrikospoliisissa ja asian ratkaisee Keskusrikospoliisin päällikkö. Vai oliko tarkoituksenne vain saattaa mm. ministereille ja toimittajille lähettämänne viesti Keskusrikospoliisin tietoon? 

Ystävällisin terveisin

Tommi Reen
-----------------------------------------------------------------------------
Tommi Reen
Poliisilakimies, varatuomari
Police Lawyer, Master of Laws trained on the bench
Keskusrikospoliisi / National Bureau of Investigation
Oikeusyksikkö / Legal Services
Jokiniemenkuja 4
PL 285 / PO Box 285
01301 VANTAA / FI-01301 VANTAA


Ei kommentteja: