tiistai 26. kesäkuuta 2018

Kihlakunnan syyttöjä Heikki Stenius


From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:48 AM
To: kirjaamo.oulu@poliisi.fi
Subject: Re: rikoksesta epäilty on tunnustanut tekonsa joten päätös on väärä

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:47 AM
To: jukka.haataja@oikeus.fi
Subject: Re: rikoksesta epäilty on tunnustanut tekonsa joten päätös on väärä

From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, June 26, 2018 9:46 AM
To: heikki.stenius@oikeus.fi
Subject: rikoksesta epäilty on tunnustanut tekonsa joten päätös on väärä

Kihlakunnansyyttäjä Heikki Stenius

Olette tehneet 19.06.2018 rikoskomisario Simo Alankoa koskevan päätöksen 18/481 asian numero R18/435. Valitettavasti päätöksenne on minun oikeustajuni mukaan väärä, sillä rikoksesta epäilty ulosottomies Terttu Korte on myöntänyt virheensä ( rikoksensa). Hän on toiminut ulosottokaaren vastaisesti. Kysymyksessähän on myös kidutusrikos, jollaisesta EIT on tehnyt juuri kuin tilauksesta päätöksen. Kidutuksen tunnusmerkistö täytyy kiistattomasti kuten olen valituksessani Rovaniemen hovioikeudelle todistanut.
Valitus Rovaniemen hovioikeudelle
Olen tuonut esille käräjäoikeudelle ja poliisille sen, että kidutukseni on kestänyt yli 23 vuotta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi 31.5.2018 tuomion jutussa Abu Zubaydah v. Lithuania, jossa Liettuan katsottiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen EIS 3 artiklaa (kidutuksen vastainen artikla).
Valtiolla on velvoite aktiivisesti selvittää mahdollinen kidutuksenomainen toiminta alueellaan, kun uskottava väite siitä esitetään.
Kidutusartiklan vastainen toiminta ei tarkoita yksin fyysistä kivun aiheuttamista, vaan se voi täyttyä myös henkisen kärsimyksen perusteella. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa valtio toimii tavalla, jolla murretaan henkilön psyyke tavalla tai toisella.
Edellä kuvatulla menettelyllä on liityntä myös Suomen valtion toimintaan tapauksessa, joka on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa. Kyse on erään yksityishenkilön vaatimuksesta valtiota kohtaan liittyen omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalin toimintaan.
Eurooppalaista kidutusta
PS. Minulla on 11 banaanilaatikollista todistusaineistoa oikeustaistelustani ja oikeustoimi ja poliisiblogi http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/ , mitkä ovat todistusaineistona valtion kidutuksesta.

Kalajoella 26.06.2018
Erkki Aho
Merenojantie 9 B 16
85100 Kalajoki
044-3025948

Tiedoksi ja toimenpiteitä varten Oulun poliisilaitos Antti Räsänen, Lapin syyttäjälaitos Jukka Haataja ja Oulun poliisilaitos ja KRP. Tiedoksi myös rikoskomisario Simo Alanko

Ei kommentteja: