torstai 26. maaliskuuta 2015

Suppea asialuettelo

Oikeuskanslerinviraston suppean asialistan ensimmäinen sivu

Olen tehnyt oikeuskanslerinvirastoon tästä rikosprosessista kanteluita, joita oikeuskanslerinviraston suppean asialistan mukaan on 9 A4-sivua. Yksikään kantelu ei ole aiheuttanut minkäänlaisia toimenpiteitä. Tässä allaolevassa rikosprosessissa, jossa törkeitä rikoksia on järkyttävä määrä, niin laillisuusvalvoja ei ole huomannut olevan niitä yhtään, ei edes mitään lainvastaista. Asia on ollut vireillä jo 20 vuotta. Mielestäni asia ei voi vanheta, koska se on ollut vireillä koko ajan.

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Lisäksi Ylivieskan poliisi ilmoitti, että allaolevissa tutkintapyynnöissä tutkinnanjohtatajana on ollut Raimo Ollila, joka on jokaisessa asiassa tehnyt päätöksen: ei rikosta.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on tehnyt asioissani seuraavat tuomiot, jotka kaikki ovat vääriä johtuen siitä, että en ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä – syyttäjä on ollut esteellinen tai tutkinnanjohtajana toiminut henkilö, joka laiminlyönyt virkavelvollisuutensa. Siis tietoista rikollista toimitaa.


Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus


Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla:
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14


Ystävällisesti,

Marja Sevón
kirjaaja

Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi 

Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat 
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1 
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö) 
                Konkurssituomio 7.9.1998/963 
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne) 
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen 
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu 
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy 
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä 
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista 
Rikosasiat: 
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys 
                ratkaisu 1.6.1998/144 
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
                ratkaisu 26.8.1998/1 
                ratkaisu 13.8.1998 
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta 
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola 
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen 
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen 
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen 
R 11/537        asianomisaja Markku Koski 
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen 
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista 
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä 
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo 
hallintosihteeri


Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.


S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70


Ystävällisin terveisin
Sanna Halvari, apulaiskirjaaja
Rovaniemen hovioikeus
PL 8210, 96101 Rovaniemi
Valtakatu 10-12, 96200 Rovaniemi

Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt avustamasta minua. Menettely on vastoin lakia.

Olen pyytänyt vastaavat luettelot KRP:ltä, valtakunnansyyttäjävirastolta, eduskunnan oikeusasiamieheltä ja Rovaniemen hovioikeudelta.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ilmoituksen mukaan olen tehnyt vain 47 kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asia on siis ollut koko ajan vireillä, joten mikään asia ei ole vanhentunut.

Herää kysymys, voiko rikos vanhentua, kun se on koko ajan vireillä (tutkittavana)? Miksi viranomaisille maksetaan palkkaa tällaisesta kelvottomasta työstä? Herää kysymys, että paljonko kanteluitani on tämän suppean listan ulkopuolella?

2 kommenttia:

ollitoivooalvi kirjoitti...

Lisää todistusaineistoa:
http://www.youtube.com/watch?v=3JBvztl-9Gg
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07...
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07...
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07...
http://pankkikriisi.blogspot.com/2009/07...

ollitoivooalvi kirjoitti...

Ääretöntä röyhkeyttä "hyvinvointioikeusvaltio-Suomessa"; "Tuollaiset jätkät hommataan kinnaan ja siihen kyllä löytyy keinot".

Mitään ei ole lopullisesti ratkaistu ennenkuin on oikein ratkaistua. Kärsicällisyyttä riittää. Totuutta ei pääse pakoon.