perjantai 6. maaliskuuta 2015

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko MattilaKansanedustaja Pirkko Mattila tulee huomenna 7.3.2015 Kalajoelle Tapion Tuvalle klo 10.30 ja Kalajoen TB:lle klo 12.00. Lähetin Pirkko Mattilalle seuraavan sähköpostin ja lauantaina voimme katsoa onko hän vieläkään saanut mitään aikaan tässä asiassa. Odotamme näyttöä kansanedustaja Pirkko Mattilalla. Jos hän ei ole reagoinut asiaan tuloksellisesti niin silloin äänestäjät voivat tehdä oikeat johtopäätökset asiassa. Tervetuloa kuulemaan miten kansanedustaja Pirkko Mattila on asiassa toiminut.

From: Erkki Aho
Sent: Friday, March 6, 2015 8:48 AM
Subject: hallintovaliokunnan puheenjohtaja

Kansanedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, tiedoksi Timo Soini ja Juha Sipilä
Olen tehnyt tutkintapyynnön Kalajoen poliisille ja kahden poliisin kanssa käynyt rikokset ja todistusaineistot läpi ja totesimme rikokset tapahtuneiksi. Heidän oli lähetettävä aineistot Ylivieskan poliisille Ilkka Piispaselle, joka torppasi rikostutkinnat,vaikka todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Tutkintapyyntö oikeusvaltio Suomi

Tässä on luettelo Jokilaaksojen poliisille tekemieni tutkintapyyntöjen määrästä ja numeroista, joissa tutkinnanjohtajana on ollut Raimo Ollila. On täysin kiistatonta, että poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, kun ei ole tutkinut asioita, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja muu todistusaineisto on kiistatonta. Tämä on yksi tuomioideni purkuperuste korkeimmassa oikeudessa. Asia on ollut koko ajan vireille joten se ei voi olla vanhentunut.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Ylivieskan poliisi Jonny Paananen yritti estää näiden tutkintapyyntöjen numeroiden saamisen.
Kysymys on näiden tuomioiden purkamisesta
Nämä tuomiot on purettava poliisi Raimo Ollilan virkavelvollisuuksien laiminlyömisen johdosta sekä syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen esteellisyyden takia.
 
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen

Konkurssiasiat

K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1

K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963

K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen


K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu

K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy

K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä

ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista


Rikosasiat:

R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144

R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998

RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta

R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen

R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen

R 11/537        asianomisaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen

Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista

Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista

S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain


Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri

Ylivieskan oikeusaputoimisto on kieltäytynyt lainvastaisesti antamasta minulle oikeusapua

Olen tehnyt ulosotossa olevista saatavista jatkuvasti valituksia ulosottovirastoon, mutta ulosottovirasto ei ole reagoinut asioihin oikealla tavalla

Olen kääntynyt oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin puoleen asiassa

Minä tarvitsen vain oikeudenkäymiskaaressa hyväksytyn lakimiehen tekemään tuomiopurun korkeimmalle oikeudelle niin silloin asian ratkaisulle ei olisi mitään esteitä korkeimmassa oikeudessa.
Hallintovaliokunnan puheenjohtajan on selvitettävä miksi poliisi on toiminut rikollisesti ja hallintovaliokunnan puheenjohtajan, joka on kansanedustaja Pirkko Mattila on selvitettävä miksi kansalaisilta evätään oikeusaputoiminta lain vastaisesti.

Terv. Erkki Aho


Ei kommentteja: