torstai 5. maaliskuuta 2015

Oikeusministeri Anna-Maja HenrikssonOlen lähettänyt allaolevan sähköposti kansliapäällikkö Tiina Astolalle, koska oikeusavustajien valvonta kuuluu oikeusministeriölle. Olen ollut tyytymätön Ylivieskan oikeusaputoimiston toimintaan, koska se kieltäytyy avustamasta minua tuomioiden purkuhakemuksissa korkeimmalle oikeudelle. Julkisen oikeusavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikissa toimeksiannoissaan noudattaa hyvää asianajotapaa. Yhden kerran oikeusavustaja Kari Peippo otti hoidettavakseen tuomionpurut mutta jätti tehtävänsä kesken. Nyt Ylivieskan toinen oikeusavustaja Ari Huumonen kieltäytyy avustamasta minua. Oikeusministeriö on siis myös taloudellisessa vastuussa asioissa. Lisäksi oikeusministeriö vastaa ulosottotoiminnasta. Myös ulosottovirasto on toiminut virheellisesti asiossa, koska olen vastustanut ulosottoja koko ajan, mutta ulosottovirasto eli ulosottomies Vesa Heikkinen ei ole reagoinut asioihin mitenkään.

Olen tehnyt myös poliisille rikostutkintapyyntöjä, mutta poliisi kieltäytyy tutkimasta asioita.

Tässä on luettelo Jokilaaksojen poliisille tekemieni tutkintapyyntöjen määrästä ja numeroista, joissa tutkinanjohtajana on ollut Raimo Ollila. On täysin kiistatonta, että poliisi Raimo Ollila on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa, kun ei ole tutkinut asioita, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa ja muu todistusaineisto on kiistatonta. Tämä on yksi tuomioideni purkuperuste korkeimmassa oikeudessa. Asia on ollut koko ajan vireille joten se ei voi olla vanhentunut.

6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Olen selvittänyt asiat kansliapäällikkö Astolalle

Nämä tuomiot on purettava poliisi Raimo Ollilan virkavelvollisuuksien laiminlyömisen johdosta sekä syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen esteellisyyden takia.

Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat 

K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne ) 
                Konkurssituomio 3.1.1997/1 

K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö) 
                Konkurssituomio 7.9.1998/963 

K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne) 
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen 


K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu 

K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy 

K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen) 
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä 

ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista 


Rikosasiat: 

R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys 
                ratkaisu 1.6.1998/144 

R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
                ratkaisu 26.8.1998/1 
                ratkaisu 13.8.1998 

RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta 

R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola 
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen 

R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen 
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen 

R 11/537        asianomisaja Markku Koski 
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen 

Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista 

Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista

S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä 
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain 


Katriina Rantinsalo 
hallintosihteeri

Pyydän oikeusministeriä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin jotta saan oikeusavustajan ja täysimääräiset korvaukset korkoineen taloudellisistaa vahingoista ja henkisistä kärsimyksistä korkoineen.

Kalajoella 05.03.2015

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s. kausi

Ei kommentteja: