maanantai 2. maaliskuuta 2015

Kansliapäällikkö Tiina AstolaFrom: Erkki Aho
Sent: Monday, March 2, 2015 2:52 AM
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola

Ulosottotoiminta kuuluu oikeusministeriön vastuualueeseen. Mikään laki ei kiellä Teitä oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola kysymästä Raahenseudun ulosottovirastolta, että miksi Raahenseudun ulosottovirasto perii Erkki Aholta vuodesta toiseen saatavia, jotka tietää rikollisesti aikaansaaduksi. Miksi Raahenseudun ulosottovirasto ja kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkinen suojele rikollisia ja syyllistyy rikoslain 40 luvun vastaiseen toimintaan aiheuttaen Erkki Aholle valtavia taloudellisia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä?

Kihlakunnanvouti Juha Vähäsantanen

Oikeusaputoiminta kuuluu oikeusministeriön vastuualueeseen. Mikään laki ei kiellä Teitä oikeusministeriön kansliapäällikö Tiina Astola kysymystä Ylivieskan oikeusaputoimistolta, että miksi Ylivieskan oikeusaputomisto kieltäytyy avustamasta lain vastaisesti Erkki Ahoa ja miksi Ylivieskan oikeusaputoimisto esti Erkki Ahoa käyttämästä ruotsalaista asianajajaa, jolla on Suomessa asianajo-oikeudet? Ylivieskan oikeusaputoimisto on toiminut lain vastaisesti aiheuttaen Erkki Aholle valtavia taloudellisia tappioita ja mittavia henkisiä kärsimyksiä.

Ylivieskan oikeusaputoimisto

Laillisuusvalvonta kuuluu oikeusministeriön vastuualueeseen. Mikään laki ei kiellä Teitä oikeusministeriön kansliapäällikö Tiina Astola kysymästä oikeuskansleri Jaakko Jonkalta, että miksi oikeuskanslerinvirasto ei ole löytänyt tästä laajasta rikosprosessista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Miksi oikeuskanslerinvirastolle tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle? Onko oikeuskanslerinviraston toiminta verovarojen väärinkäyttöä? Miksi oikeuskanslerin virasto on aiheuttanut Erkki Aholle toiminnallaan valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä?

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Laillisuusvalvonta kuuluu oikeusministeriön vastuualueeseen, Mikään laki ei kiellä Teitä oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola kysymystä eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä, että miksi että miksi eduskunnan oikeusasiamiehen virasto ei ole löytänyt tästä laajasta rikosprosessista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Miksi eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle? Onko eduskunnan oikeusasiamiehen toiminta verovarojen väärinkäyttöä? Miksi eduskunnan oikeusasiamiehen virasto on aiheuttanut Erkki Aholle toiminnallaan valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä?

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Syyttäjälaitos kuuluu oikeusministeriön vastuualueeseen. Mikään laki ei kiellä Teitä oikeusministeriön kansliapäällikkö kysymystä valtakunnansyyttäjävirastolta, että miksi valtakunnansyyttjävirasto ei ole löytänyt tästä laajasta rikosprosessista mitään rikosta? Miksi toimittaja Mikko Niskasaarella on syytä epäillä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta korruption isäksi?

Jorma Kalske – korruptio isä

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Kansanedustajien pitää toiminnassaan noudattaa lakia. Oikeusministeriön kansliakansliapäällikkönä Teitä ei ole kielletty kysymystä kansanedustajilta, että miksi he eivät noudata lakia laillisuusvalvojien toiminnan valvonnassa. Kysymyksen voi osoittaa esimerkiksi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle Johannes Koskiselle ja samalla kysyä miksi Johannes Koskinen oikeusministerinä ollessaan maksoi salaisella sopimukselle eräälle kokkolalaiselle yrittäjälle vahingonkorvauksia mittavan summan oikeusministeriön varoista ja edellytti että henkilö ei nosta syytteitä rikoksia tehneitä vastaan.
Kansanedustajan pitää toiminnassaan noudattaa lakia, Oikeusministeriön kansliapäällikköä ei kielletty kysymästä hallintovaliokunnan puheenjohtajalta kansanedustaja Pirkko Mattilalta, että miksi hallintovaliokunta ei ole puuttunut poliisin rikolliseen toimintaan?

Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa

Tutkintapyyntö – oikeusvaltio Suomi

Oikeuslaitoksen toiminta kuuluu oikeusministeriön vastuualueeseen. Oikeusministeriön kansliapäällikkönä Teitä Tiina Astola ei ole kielletty kysymästä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden laamannilta, että miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei noudateta oikeudenmukaista oikeudenkäyntitapaa ja miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei oteta todistusaineistoa vastaan ja miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa todistajia ei kuulla. Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei saa kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä Euroopan ihmisoikeussopimusten vastainen teko. Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari antaa vääriä lausuntoja Rovaniemen hovioikeudelle? Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toiminta on olllut tietoisen rikollista? Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on syyllistynyt ihmisoikeusrikoksiin? Miksi Erkki Aho ei ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa? Miksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on aiheuttanut Erkki Aholle valtavia taloudellisia vahinkoja ja mittavia henkisiä kärsimyksiä?

Hovioikeudet kuuluvat oikeusministeriön vastuualueeseen. Oikeusministeriön kansliapäällikkönä Teillä Tiina Astola on oikeus kysyä miksi Rovaniemen hovioikeus ei ota todistusaineistoa vastaan, miksi Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut Erkki Aholle suullista käsittelyä? Miksi Rovaniemen hovioikeus ei ole antanut Erkki Aholle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä? Miksi Rovaniemen hovioikeus on tehnyt tietoisesti vääriä päätöksiä ja aiheuttanut Erkki Aholle valtavia taloudellisia tappioita ja mittavia henkisiä kärsimyksiä.

Kalajoella 02.03.2015

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
044-3025948


Ei kommentteja: