lauantai 29. syyskuuta 2012

U12/18724

Oulun käräjäoikeus, tiedoksi korkein oikeus

Asia U12/18724

Pyydän Oulun käräjäoikeudessa olevan asian U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja varatuomari Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi. Perusteena käräjätuoamri Heikkis Sneckin osalta esitän muun muassa oikeudenkäymiskaaren vastaisen menettely, törkeän virka-aseman väärinkäytön ja rikollisten suojelun. Varatuomari Pasi Leinosen osalta katson Leinosen muun muassa käyttäneen luottamusasemaansa törkeästi väärin ja suojelleen rikollisia. Teen yksilöidyn syytekirjelmän kahden viikon kuluessa. Vaadin Oulun käräjäoikeuteen vahvistettua kolmen tuomarin oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin videointia ja netin käyttöä oikeudessa. Vaatimukseni esitän sen takia, että aienistoa voidaan käyttää myös Helsingin käräjäoikeudessa vanhempien oikeuskanslerin sihteerien Outi Lehvän ja Pekka Liesvuoren oikeudenkäynneissä.

Tässä 9-tuntinen valtuustopuheeni selvitykseksi ja taustaksi asioille:


Tässä käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa:

From: E.Aho
Sent: Friday, September 21, 2012 3:43 AM
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus K11/1589
Oulun käräjäoikeus U12/18724
Korkein oikeus H2011/154, H2011/247
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunta perustuslakivaliokunta
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, tiedoksi: Oulun käräjäoikeus ja korkein oikeus, tasavallan presidentti sekä oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta.

Haastemies Rautaoja soitti minulle eilen keskiviikkona 20.09.2012, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus antaa ratkaisun asiassa K11/ 1589 syyskuun 26:na päivänä.

Katson edelleen, että käräjätuomari Heikki Sneck on esteellinen toimimaan asiassa käräjätuomarina ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole asiassa toimivaltainen. Näiden oikeudenkäyntiväittämien perustelut olen esittänyt jo aieimmin ja uudistan ne nyt tässä:


Asia koskee Suomen vaarallisimman rikollisen Mikko Kovalaisen toimintaa sekä hänen rikoskumppaneidensa Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan ja syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen rikollista toimintaa. Kovalainen näköjään saa vapaasti tehtailla uusia rikoksia laillisuusvalvonnan, poliisin ja oikeuslaitoksen erityissuojeluksessa. Katson kaikkien asioitani käsitelleiden poliisien ja syyttäjien syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon samoin kuin laillisuusvalvojat. Kaikki asioitani käsitelleet eri oikeusasteiden tuomarit ovat syyllistyneet törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn sekä rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon.

Todistaminen oikeudessa on kansalaisuusvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä. Jokainen on eräitä poikkeustilanteita lukuunottamatta velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Syytetyn lähiomaisen ei kuitenkaan tarvitse todistaa vastoin tahtoaan. Todistajaksi kutsutun on aina tultava oikeuteen, vaikka siellä sitten kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Olin haastanut oikeuteen todistajaksi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen, korkeimman oikeuden jäsen Kati Hidenin ja Rovaniemen hovioikeuden jäsenen Helinä Haatajan. Nämä eivät ilmestyneet oikeudenistuntoon eli oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska todistajat eivät tulleet paikalle.
Todistajalla on ehdoton velvollisuus puhua totta. Väärän lausunnon antanut tai jonkin tiedossaan olevan seikan salannutta todistajaa vastaan voidaan nostaa syyte perättömästä lausumasta. Mikäli hänet todetaan syylliseksi, ainoa mahdollinen seuraamus on yleensä vankeusrangaistus. Toisaalta, mikäli todistaja ei jotain asiaa varmuudella muista , hänen tulee tämä selvästi ilmoittaa.
asian osallisenkuuleminen k11/1589

käräjätuomari Heikki Sneckin toiminta

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

kärsimysnäytelmä oikeusvaltio Suomi

Rovaniemen hovioikeudelle

Tuomion purkuhakemus

Tutkintapyynnön täydennys

Puhelinkeskustelumme

Lehdistötiedote

Jos Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kaikesta tästä huolimatta jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa käräjätuomari Heikki Sneckin toimesta ja antaa ratkaisunsa asiassa 26.9.2012, niin pyydän Oulun käräjäoikeudessa vireillä olevan ulosoton U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja pesänhoitaja Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi, koska käräjätuomari Heikki Sneck on syyllistynyt oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn, virka-aseman törkeän väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Konkurssipesänhoitaja Pasi Leinonen on syyllistynyt luottamusaseman törkeään väärinkäyttöön sekä rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Kysymyksessä on myös erittäin suuret vahingonkorvausvaatimukset. Vaadin asialla Oulun käräjäoikeudessa kolmen tuomarin käsittelyä, videotallennusta ja tietokoneen mahdollistavaa oikeuskäsittelyä. Oikeudenistunto vaatii valmisteluistunnon. Perustuslain mukaan kansalaisen on saatava asiansa käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä.

Lähetän asian tiedoksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tasavallan presidentillä on oikeus pyytää selvitykset asiassa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeelta, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta, korkeimman oikeuden jäseneltä Kati Hideniltä sekä Rovaniemen hovioikeuden jäseneltä Helinä Haatajalta ja saada selvitys miksi he rikkoivat lakia.

Tämä on myös kantelu oikeuskanslerille käräjätuomari Heikki Sneck rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta ja konkurssipesänhoitaja Pasi Leinosen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta.

Kalajoella 20.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho
Sent: Wednesday, September 19, 2012 8:48 AM
Subject: Re: Purkuhakemuksenne H2011/154 ja H2011/247


Esittelijä Kristina Oinonen

Kiitän informaatiosta. Lähetän tässä pari linkkiä, jotka täyttävät kaikkien tuomioideni purkuperusteen. Linkit on nyt helposti avattavissa, koska tämä sähköposti tulee ”suorana” eikä tulostettuna.

Purkuperusteet: Asianajaja Asko Keränen on jättänyt valitukset ja purkuhakemukset tekemättä eli laiminlyönyt tehtävänsä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa. Tutkinnanjohtajana on toiminut tässä kuvassa olevassa (kuulustelukertomus) asiassa Raimo Ollila ja syyteharkinnan on tehnyt Sulo Heiskari. Raimo Ollila on toiminut myös tutkinnanjohtajana Mikko Kovalaisen asiassa. Siinä oikeudenkäynnissä en saanut kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Kolme henkilöä todistaa asian, josta olen lähettänyt KKO:hon todisteet. Syyttäjä Esa Mustonen, käräjätuomari Jyrki Määttä ja Mikko Kovalainen antoivat asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ja edelleen korkeimmalle oikeudelle. Asia voidaan todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauhalla, mikä on lähetetty KKO:een.

Totuus on tarua ihmeellisempää

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Kalajoella 19.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: