torstai 13. syyskuuta 2012

Uudistettu kantelu oikeuskanslerilleFrom: E.Aho
Sent: Thursday, September 13, 2012 2:23 AM
Subject: kantelun uudistaminen


Oikeuskanslerinvirasto
Snellmaninkatu 1
PL 30
00230 Valtioneuvosto

Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Petri Martikaisen esittelystä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt päätöksen 11.09.2012 Dnro OKV/904/1/2012. Päätöksen mukaan kantelua ei ryhdytä tutkimaan.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että kanteluni on tulostettu väärin. Linkkejä ei ole viitsitty avattu. Todistusaineisto tulee näkyviin kun linkit avataan. Uudistan kanteluni oikeuskanslerinvirastolle ja lähetän kanteluni tiedoksi suoraan esittelijäneuvos Petri Matikaiselle ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaiselle jotta tunnistat virheensä ja tekevät sen pohjalta omat johtopäätöksensä. Lähetän kantelun tiedoksi myös eduskunnan perustuslakivaliokunnalle, joka valvoo oikeuskanslerinviraston toimintaa. Tässä uudistettu kantelu, jonka linkit on avattava ja jos lukemisen ymmärtäminen tuottaa vaikeuksia niin kantelu sisältää myös suullisen todistelun youtubevideoina.Suomalaiset eivät saa Suomessa oikeutta ja perustellusti voidaan sanoa, että Suomi ei ole oikeusvaltio, koska

Oikeuspoliittinen keskustelutilaisuus Linnassa 06.05.1992 kl 19.00

Salaisen kauppakirjan paljastava sisältö

Suomen suurin omaisuudenryöstö – yrityksiä kaadettiin massamuotoisesti

Velkakirjojen myynti Arsenal Oy:lle

Arsenal – Suomen suurin hautausmaa

Kalajoella 13.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: