torstai 22. elokuuta 2013

Poliiisiylijohtaja Mikko Paatero

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, August 22, 2013 10:54 AM
Subject: kuka on tutkijana
 
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Olen jättänyt Teille rikostutkintapyynnön, koska korkein oikeus ei purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä vedoten siihen, että purkuhakemusta ei ollut tehnyt oikeudenkäymiskaaressa vaadittu lakimies. Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan purkuhakemuksen voi tehdä myös virkamies. Poliisi on juuri tällainen virkamies, jonka on tutkittava esitetyt rikokset jotta kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat tuomiot voidaan purkaa. Kysymyksessä on muun muassa neljä rikollisesti aikaan saatua konkurssia ja tuomio rikollisesti aikaansaadusta velallisen epärehellisyystuomiosta, jossa minut tuomittiin ehdottomaan 75 päivän vankeuteen. Tuomio muutettiin ehdonalaiseksi.
Pyydän nyt välittömästi ilmoittamaan kuka toimii tutkijana ko.rikostutkintapyynnössä. Vaadin, että koko rikosprosessi tutkitaan yli 18 vuoden ajalta ja on syytä epäillä, että kysymyksessä on valtiopetos, koska todistusaineisto on kiistaton. En ole saanut koskaan esteetöntä rikostutkintaa ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koko yli 18 vuotta kestäneen oikeustaisteluni aikana.

Kysymys on näistä asioistaPyydän Teitä myös valvomaan, että poliisijohtaja Sauli Kuha vastaa hänelle esitettyyn selvityspyyntööni lainmukaisesti, sillä nyt jo häntä on syytä epäillä turhasta viivyttelystä ja poliisilain vastaisesta menettelystä. Kysymys on tästä asiasta:


Pyydän, että hallintovaliokunnan puheenjohtaja, oikeusministeri ja poliisiministeri valvovat, että poliisiylijohtaja Mikko Paatero toimii virkavelvollisuuksiensa mukaisesti. En hyväksy sitä, että poliisihallituksessa joku tekee tutkimattajättämispäätöksen suojellakseen rikollisia. Nyt selvitetään poliisi- ja oikeusjärjestelmän mätäpaiseet perusteellisesti.

Kalajoella 21.08.2013

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh. 044-3025948

Ei kommentteja: