sunnuntai 1. syyskuuta 2013

Virastapidättämisvaatimus rikostutkinnan ajaksiRikostutkintapyyntö

Vaadin, että Raahenseudun ulosottoviraston kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen pidätetään virastaan välittömästi rikostutkintojen ajaksi.

Perustelut: Raahenseudun kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen on ilmoittanut ulosmittauspäiväksi 05.09.2013 klo 11.00. Ulosmittausnumero on 36636113. Ulosmittauksen kohteeksi on ilmoitettu rikoksella aikaansaatuja saatavia, jotka ovat riidanalaisia ja poliisitutkinnassa sekä sellaisia Mikko Kovalaisen saatavia, jotka on maksettu siitä huolimatta, että ne on saatu aikaan rikosten avulla.

Mikko Kovalaisen vahingonkorvaus kunnianloukkauksesta 18.06.2000 suomma 2.000 euroa ja okeudenkäyntikulut 06.10.2000 on maksettu käräjätuomari Timo Tammikedon ja asianajaja Pirkko Braxin kiristyksen jälkeen. Käräjätuomari Timo Tammiketo kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa asiassa. Asian voi todistaa ja ovat todistaneetkin kirjallisesti paikalla olleet henkilöt.

Alunperin rikostutkinnat Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiassa tehtiin esitutkintalain vastaisesti. Rikostutkijana oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola, joka ilmoitti minulle kuulusteluun mennessäni, että taas kunnianloukkaus. Hän syyllisti minut ennen kuulustelua, mikä on Suomen lain ja Euroopan ihmisoikeusopimusten ja YK:n ihmisoikeusjulistuksen vastainen menettely. Harri Rahkola kieltäytyi vastaanottomasta todistusaineistoa ja otti minulta sormenjäljet ja kuvasi minut poliisikameralla monelta kantilta. Menettely on järjetön.
Tutkinnanjohtajana asiassa oli Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka oli esteellinen tutkinnanjohtaja, koska oli jättänyt kaikki rikokset PR-talojen konkurssivyyhdessä, Naturassa ja Kalajoen kaupungin syrjinnässä tutkimatta. Samoin kuin poliisi Harri Rahkola, joka ilmoitti minulle, että tutkintapyyntö Kalajoen kaupungin harjoittamasta syrjinnästä on hänen työpytänsä alimmassa laatikossa. Sinne se myös jäi eikä asiassa tehty koskaan minkäänlaista päätöstä. Olen joutunut kärsimään Kalajoen kaupungin syrjinnästä yli 30 vuotta.
Syyttäjänä asiassa oli Esa Mustonen, joka nosti syytteet kevyin perustein. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun edes esittää oikeudessa vastaus syytöksiin ja keskeytti puheenvuoroni. Käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista puhelinkuulustelussa,mikä on Suomen lain, EU:n ihmisoikeussopimuksen ja EIT:n päätösten vastainen menettely. Asian voi todistaa ja ovat kirjallisesti todistaneet kolme paikalla ollutta henkilöä. Myös puhelinauha Kalervo Savolaisen todistuksesta todistaa asian. Asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle antoivat käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen. Rovaniemen hovioikeus samoinkuin Korkein oikeuskaan ei ole nähtävästi kuunnellut puhelintodistusnauhoja, koska niistä ei ole päätöksisä mitään mainintaa, vaikka ne ovat asian tärkein todistuskappale ja ne on toimitettu molempiin oikeusasteisiin. Siis kaikki varatuomari Mikko Kovalaisen esittämät laskut ovat saatu aikaan rikosten avulla.

Toinen ulosotossa oleva saatava on Markku Kosken kunnianloukkakseen liittyvä vahingonkorvaus. Tässä asiassa tehtiin rikostutkinnat esitutkintalain vastaisesti. Tutkijana asiassa oli Ylivieskan poliisi Jyrki Rajaniemi ja tutkinnanjohtajana Haapajärven poliisi Jonny Paananen. Kumpikaan ei ottanut todistusaineistoa vastaan. Kun Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa niin lähetin todistusaineisto sähköpostitse tutkinnanjohtaja Jonnu Paanaselle, syyttäjä Esa Mustoselle sekä suoraan Ylivieskan-Raahen käräjäoikeuteen käräjätuomari Heikki Sneckille. Syyttäjä Esa Mustonen määräsi minut tekemään selvityksen rikosseuraamusvirastolle tulevan vankeustuomion takia. Hän oli nähtävästi antanut asiasta tiedot tiedotusvälineille, koska ne uutisoivat asiasta. Tein selvityksen rikosseuraamusvirastolle asiassa ja laiton sinnekin todistusaineistot asiassa. Oikeudenkäyntiin syytteentehnyt Esa Mustonen ei tullut todistajaksi, koska olin tehnyt hänen toiminnastaan käräjäoikeudelle myös esteellisyysilmoituksen, minkä käräjätuomari Heikki Sneck jätti oikeudenkäyntiasiakirjoista pois. Käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Minä en siis saanut esittää todistusaineistoa, vaan oikeudenkäynti keskeytettiin hetkeksi jona aikana käräjätuomari katsoi, mitä aineistoa hän voi ottaa vastaan, jotta jo mahdollisesti etukäteen päätetty oikeudenpäätös voitiin toteuttaa.
Markku Koskea on syytä epäillä oikeudenharhauttamisesta ja myös muista mahdollisista rikoksista. Hänellä oli asianajaja Timo Hautamäki, joka toimi minulla aikaisemmin asianajajana, mutta hänellä ei silloin vielä ollut asiajajakelpoisuutta ja Mikko Kovalainen jäävästi hänen asianajotoimintansa tällä perustella.
Timo Hautamäki oli perehtynyt Markku Kosken toimintaa tarkasti ja oli tietoinen PR-talon konkurssivyyhden asioista niin kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa sisällön ja todistusaineiston kautta sekä blogini kautta, jossa oli tarkat todisteet Markku Kosken toimista. Siis Timo Hautamäki oli tietoinen kaikista muistakin rikoksista asiassa ja toimi näin Suomen Asianajajaliiton ohjeiden vastaisesti ja rikoslain 15 luvun vastaisesti.
Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.
Todistusaineistot on toimitettu poliisylijohtajalle ja poliisihallitukselle jo monta kuukautta sitten. Asia on siellä selvityksen alla, minkä myös rikostarkastaja Juha Henttala heikolla suomenkielellä ilmoitti:

Sent: Tuesday, August 27, 2013 2:58 PM
Subject: Kirjoituksenne Poliisihallitukselle

Tervehdys

Poliisihallitus on vastaanottanut kirjoituksenne liitteineen. Poliisihallitus on tutustuu materiaaliin ja käsittelee asianne mahdollisimman pian.


Juha Henttala
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus
Tämä on osoittaa selvästi, että saatavat ovat riidanalaisia ja siksi perintäkelvottomia. Olen valmis tulemaan poliisihallitukseen maanantaina 9.9.2013 ja selvittämään asiat. Vieraillessani poliisiyliohtaja Mikko Paateron luona Paatero varmasti saattoi tunnin keskustelun aikana vakuuttua ammattitaidostani. Pyydän ilmoittamaan minulle välittömästi kuka on tutkijana asiassani ja sopiiko 9.9.2013 tapaamispäiväksi poliisiyliohtaja Mikko Paaterolle tai tämän määrämälle tutkijalle. Olen vaatinut kaikkien tuomioideni purkua. Poliisin on suoritettava rikostutkinta asiassa, vaikka rikokset olisivat vanhentuneet eli siis rikostutkinta 18 vuoden ajalta. Tulen ”johtamaan” rikostutkintaa, koska olen perehtynyt asioihin hyvin (poliisiylijohtaja Mikko Paatero voi todistaa asian). Vaadin tutkinnan videointia ja kaikkien tutkinta- ja oikeudenpäätösten läpikäymistä 18 vuoden ajalta tuomioiden kaikkien tuomioiden purkamiseksi korkeinta oikeutta varten.

Erkki Aho
Kalajoentie 25 B 5
85100 Kalajoki

044-3025948

Ei kommentteja: