tiistai 20. elokuuta 2013

Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja HenrikssonFrom: Erkki Aho
Sent: Tuesday, August 20, 2013 7:38 AM
Subject: arvoisa oikeusministeri
 
Arvoisa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,
tiedoksi ja toimenpiteitä varten poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, tiedoksi Rovaniemen hovioikeuden presidentti

Sanomalehtitiedon mukaan olette ollut syvästi pettynyt siihen, että Helsingin hovioikeudessa on esiintynyt asiatonta kielenkäyttöä, rasismia ja jopa seksuaalista häirintää. MTV3:n osittain haltuunsa saaman raportin mukaan hovioikeuden jäsenet saattavat käyttää tauoilla ja päätösneuvotteluissa halventavia ilmaisuja kuten neekeri tai ryssä. Lisäksi eräät miespuoliset tuomarit ovat häirinneet naispuolisia esittelijöitä esimerkiksi erilaisissa juhlatilanteissa. Rasistisia vitsejä lauotaan sekä erilaisina vähemmistöjä koskevaa alentavaa kielenkäyttöä esiintyy selvityksen mukaan istuntojen tauoilla ja päätösneuvotteluissa sekä muissa työntekoon liittyvissä tilanteissa. Epäasiallista kielenkäyttöä esiintyy selvityksen mukaan ”varsin laajasti” hovioikeudessa, mutta eri osastojen välillä on eroja. Kyse ei siis ole vain yksittäistapauksista. Tuomarit arvostelevat tauoilla avustajia, asianosaisia ja tulkkeja halventavasti. Kommentteja esitetään ulkonäöstä ja naisista saatetaan puhua ”femakkoina”. Selvityksen mukaan seksuaalirikoksista puhutaan vähättelevästi kuten myös niiden uhreista ja prostituoiduista. Järkytyksestä toivuttuaan Helsingin hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä on ryhtynyt totuttuun tapaan vähättelemään koko ongelmaa. Könkkölän mukaan tuomareiden asiaton käytös ei ole ollut "kovin laajaa". Hän vakuuttaa, että asiattomuudet eivät ole vaikuttaneet hovioikeuden päätöksentekoon. Miten hovioikeuden presidentti Könkkolä voi sanoa näin, koska asiaa ei ole mitenkään tutkittu.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että hovioikeuden tuomareiden päätöksiin vaikuttavat heidän asenteensa. Esimerkkinä mainittakoon Itä-Suomen hovioikeuden äskettäin antama tuomio, jolla hovioikeus lievensi pienten siskosten päälle kohtalokkain seurauksin ajaneen rattijuopon vankeusrangaistusta. Hovioikeuden tuomiossa mainittuja rangaistuksen lieventämisperusteita voidaan pitää teolla aiheutettuihin seurauksiin nähden outoina ja osin suorastaan käsittämättöminä. Autoa peräti 2,58 promillen humalassa kuljettanut 54-vuotias nainen - ammatiltaan maanviljelijä - törmäsi toukokuussa 2012 Lapinlahdella maantiellä pyöräilemässä olleiden siskosten päälle sillä seurauksena, että 11-vuotias Matleena kuoli saamiinsa vammoihin ja hänen 16-vuotias siskonsa vammautui. Käräjäoikeus tuomitsi syytetyn törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä vammantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta kahdeksi vuodeksi seitsemäksi kuukaudeksi vankeuteen. Hovioikeus perusteli rangaistuksen alentamista ensinnäkin sillä, että naisen ajomatka oli ollut "lyhyehkö", eli kymmenisen kilometriä, ja tapahtunut "ilta-aikaan", jolloin oli kuitenkin vielä "päivänvaloa." Näillä seikoilla ei pitäisi olla mitään merkitystä rangaistuksen mittaamisessa. Olipa naisen ajomatka lyhyt tai pitkä - 10 km:n matka ei ole humalaisen ajamana suinkaan lyhyt - tai oliko ajo tapahtunut iltasella ja päivänvalossa tai pimeän aikana ja yöllä taikka keskellä päivää ja kirkkaassa valaistuksessa, niin kyseisillä seikoilla ei pitäisi järkevästi ajatellen olla minkäänlaista rangaistusta lieventävää painoarvoa.
Hovioikeus otti rangaistusta alentavina seikkoina huomioon myös sen, ettei naisen ollut selvitetty ajaneen ylinopeutta ja ettei hänen ollut näytetty ennen kohtalokasta törmäystä syylllistyneen muuhun liikennesääntöjen vastaiseen ajoon kuin törmäykseen ajoradan reunakiveykseen. Mutta nämäkään seikat eivät ole sellaisia perusteita, jotka olisivat oikeuttaneet käräjäoikeuden tuomitseman jo sinänsä varsin lievän rangaistuksen alentamiseen.
Hovioikeus katsoi vielä, että syytetyn käräjäoikeudessa saama rangaistus oli "liian ankara ottaen huomioon KKO:n linjaama rangaistuskäytäntö ja naisen syyllisyys".
Todellisuudessa syytetyn syyllisyys huomioon ottaen käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus oli mieluummin liian lievä kuin liian ankara. Syytetty oli lähtenyt ajamaan autollaan yli 2,5 promillen humalassa vilkkaasti liikennöityä tietä, törmännyt tien reunassa pyöräilemässä olleisiin lapsiin ja aiheuttanut törkeällä teollaan toisen lapsen kuoleman. Pelkästään törkeästä kuolemantuottamuksesta voidaan lain mukaan tuomita vankeutta aina kuuteen (6) vuoteen saakka, ja, kuten sanottu, mainituista neljästä törkeästä rikoksesta, joihin tekijä oli syyllistynyt, voidaan lain mukaan tuomita yhdeksän (9) vuoden vankeusrangaistus. Miten ihmeessä silloin voidaan sanoa, että naiselle käräjäoikeudessa tuomittu 2 vuoden 7 kuukauden vankeusrangaistus olisi liian ankara?

Otan toisen esimerkin Rovaniemen hovioikeuden ratkaisusta. Hovioikeus päätti lieventää Kemin käräjäoikeuden 1 vuoden 6 kuukauden raiskauksesta saadun ehdottoman vankeusrangaistuksesta saadun ehdottoman vankeusrangaistuksen 1 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeutta ja muutti tuomion ehdolliseksi. Perusteluissa tuotiin lieventävänä asiana aktin lyhyys.

Omasta puolestani voin todeta ja todistaa, että jokainen Rovaniemen hovioikeuden tekemä päätös asioissani on tehty päin helvettiä. Syyttömästä on tehty syyllinen ja rikollisista sankareita. Kertaakaan en ole saanut suullista käsittelyä Rovaniemen hovioikeudessa lukuisista pyynnöistäni huolimatta. Kysymys on näistä asioista:

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

Koska Rovaniemen hovioikeuden toiminta on ollut minua ja yritystoimintaani koskevissa asioissa mielestäni tietoisen rikollisista ja niissä on mielestäni tietoisesti ja tarkoituksesllisesti tehty vääriä päätöksiä ja oikeudenkäyntimaksutkin on ”vedetty hatusta”, siis ilman minkäänlaista laillista perustetta, niin aikooko oikeusministeri anoa Suomen Valkoisen Ruusun suurristiä ketjuineen Rovaniemen hovioikeuden presidentille Esko Oikariselle näin loistavasta saavutuksesta, jolla loukataan kansalaisen ihmisarvoa hovioikeuden väärillä päätöksillä mittaamattomasti ja aiheutetaan valtavaa taloudellista vahinkoa vai tutkitaanko Rovaniemen hovioikeuden ratkaisut perusteellisesti ja saatetaan ao. henkilöt juridiseen ja taloudelliseen vastuuseen teoistaan. Minä haluan, että jokainen minua ja yritystoimintaa koskeva päätökseni tutkitaan rikostutkinnassa niin, että minä esittelen asian ja jokainen Rovaniemen hovioikeuden tuomari vastaa henkilökohtaisesti silmästä silmiin minulle miksi on tehnyt väärän päätöksen. Vaadin, että nämä tilaisuudet nauhoitetaan ja voidaan esittää vaikka suorana lähetyksenä televisiossa jos YLE siihen suostuu. Näin voidaan osoittaa Rovaniemen hovioikeuden tietoinen rikollinen toiminta. Samanlainen menettely koskee myös Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareita ja vaadin, että menettely toteutetaan.
Entinen Vaasan hovioikeuden presidentti Erkki Rintala totesi sanomalehtihaastattelussa, että Suomi on oikeusvaltioiden takarivissä. Käräjätuomari Jussi Nilsson kirjoitti Lakimies-lehdessä, että tuomioistuimet on alistettu poliittisen vallan alaisuuteen.
Entinen korkeimman jäsen Jukka Kemppinen kirjoittaa kirjassaan ”Taistelu Oikeudesta” sivulla 15: ”Korkein Oikeus on tällä hetkellä todellisessa ahdingossa ja luottamus tuomioistuimiin on rapautunut niin pahasti, että menetetyn maineen korjaamiseen voi mennä kolmekymmentä vuotta. Monet kansalaiset eivät enää käytä sanoja ”korkein oikeus” naureskelematta, ja varmaan joku oikeusneuvos on ammattia kysyttäessä häpeissään valehdellut soittavansa pianoa pornobaarissa, koska se kuulostaa kunniallisemmalta kuin jäsenyys Korkeimmassa Oikeudessa.”
Erikoista korkeimman oikeuden toiminnassa on se, että valituslupa annetaan vain 10 %:lle ja 90 % saa tyytyä mahdolliseen vääryyteen. Menettely on perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Lisäksi korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään ja menettely on oikeudenkäymiskaaren, perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Korkein oikeuden tuomareiden toiminnalle esitän samaa ratkaisua kuin Rovaniemen hovioikeuden tuomareille.

Korkein oikeutta on syytä epäillä valtiopetoksesta. Katso ns. Koiviston konklaavi
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että korkein oikeus tekee tietoisesti lainvastaisia päätöksiä. Lisäksi suomalaisilta on estetty oikeudensaanti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa valitsemalla sinne valtion syyttäjä Päivi Hirvelä edustamaan Suomea Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT) heinäkuussa 2006. Kansalaisaktivistin jättämien tutkintapyyntöjen mukaan Hirvelän hakemuksessa EIT:lle oli vääristeltyä tietoa koskien aikaa, jonka Hirvelä ilmoitti toimineensa tuomarina.
EIT:n hakemuksessa Hirvelä kertoi työskennelleensä yhdeksän vuotta tuomarina. Kansalaisaktivistin mukaan tiedot poikkeavat valtakunnansyyttäjän virastosta löytyvistä tiedoista, joiden mukaan Hirvelän tuomarin ura käsittäisi vain yhteensä päälle kaksi vuotta tuomarin työtä lyhyissä jaksoissa. On syytä epäillä, että Hirvelä valittiin estämään suomalaisten oikeudensaanti EIT:ssä.
Lisäksi on otettava huomioon, että vain muutama promille laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomatuksen tulevaisuuden varalle. Laillisuusvalvonta on kiistatta kansalaisten pettämistä verovaroilla ja virkavastuulla. Laillisuusvalvojien toimintakertomus on kuvaus siitä mitä laillisuusvalvonnan pitäisi olla. Toiminta on kokonaan toisenlaista ”ei anna aihetta” päätösten tekemistä. Kansalaisten luottamus laillisuusvalvojien toimintaa voitaisiin mitata tyytyväisyysmittauksella. Jos kansalaiset ovat tyytyväisiä laillisuusvalvonnan tekemiin päätöksiin, niin silloin laillisuusvalvonta on tarpeellista. Tutkimus on tehtävä laillisuusvalvonnan palveluja käyttäneiden keskuudessa. Laillisuusvalvojille esitän samanlaista kohtelua kuin Rovaniemen hovioikeuden tuomareille ja korkeimman oikeuden tuomareille.
Minulla on yli 18 vuoden kokemus poliisin, syyttäjälaitoksen, laillisuusvalvonnan ja oikeuslaitoksen toiminnasta. Olen tehnyt rikostutkintapyynnön valtiopetoksesta
ja vaadin, että asia tutkitaan asiallisesti ja se on samalla poliisille tekemäni tutkintapyyntö tuomioideni purkamiseksi korkeimmalle oikeudelle. Rikostutkinta tulee videonauhoittaa ja samalla paljastuu karu totuus poliisi- ja oikeuslaitoksen toiminnasta.
Minulla on jo ehdotus mitä muutoksia tulee tehdä.
 1. Laillisuusvalvonta lopetetaan nykyisessä muodossaan.
 2. Korkeimman oikeuden toiminta lopetetaan.
 3. Perustetaan perustuslakituomioistuin
 4. Hallinto-oikeudet lakkautetaan
 5. Syyttäjälaitos organisoidaan kokonaan uudelleen ja rikolliset poistetaan syyttäjälaitoksen organisaatiosta
 6. Poliisin toiminta organisoidaan uudelleen. Poliisin koulutusta lisätään varsinkin talousrikostutkinnassa. Poliisin pätevyysvaatimuksia kiristetään ja koulutusta uudistetaan merkittävästi.
 7. Suomen Asianajajaliiton toiminta lopetetaan rikollisjärjestönä.
 8. Kansalaisten oikeusapujärjestelmä uudistetaan palvelemaan kansalaisia heidän tarpeiden mukaisesti
 9. Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta tutkitaan asiallisesti ja aloitetaan korkeimman oikeuden presidentistä, korkeimman oikeuden tuomareista, apulaisvaltakunnansyyttäjästä, laillissuuvalvojista ja poliisiorganisaation huipulta.
 10. Kaikki Rovaniemen hovioikeuden tuomarit ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomarit, jotka ovat käsitelleet asioitani, asetetaan erityistutkintaan. Olen valmis kaksintaisteluun ja kaksintaistelut videoidaan. Osoitan käräjä - ja hovioikeuden tuomareiden tietoisen rikollisen toiminnan kaksintaistelussa.
 11. Jokilaaksojen poliisin toiminta on ollut tietoisen rikollista samoinkuin syyttäjälaitoksen toiminta. Vaadin,että näiden laitosten henkilöiden rikokset tutkitaan asiallisesti ja heidät saatetaan vastuuseen teoistaan. Olen valmis kaksintaisteluun videokameroiden kuvatessa taistelun. Olin aika hämmästynyt kuinka poliisijohtaja Mikko Paatero puolusti rikollisten poliisien toimintaa ja niiden suojelua aamu-televisiossa 20.08.2013. Juuri poliisien toiminnan osaamattomuus on syynä kansalaisten oikeusturvan puutteisiin ja oikeuden vääriin päätöksiin. Pyydän poliisijohtaja Mikko Paateroa ilmoittamaan kuka on tutkijana tekemissäni rikostutkintapyynnöissä. Valtiopetoksen tutkinta kuuluu suojelupoliisille. Pyydä poliisiylijohtaja ilmoittamaan minulla tutkijan nimen ensi tilassa.
Kalajoella 20.08.2013
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
Lankilantie 25 B5
85100 Kalajoki
gsm 044-3025948

Ei kommentteja: