maanantai 12. elokuuta 2013

Natura ym. rikokset tutkintaanFrom: Erkki Aho
Sent: Monday, August 12, 2013 10:31 AM
Subject: natura ym. rikokset tutkintaan
 
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Natura-asioissa hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila on juhlapuheessaan Kalajoen Rahjan kalajuhlilla todennut seuraavaa:
Natura 2000-suojeluohjelma kosketti voimakkaasti juuri tätä rannikkoa ja saaristoa. Koko Natura 2000-ohjelma toteutettiin EU-direktiivinvastaisesti ja monta kertaa suurempana kuin EU:n esittämä tavoite oli. Direktiivi edellytti, että uhanalaisten lajien ja luontotyyppien kesken suoritettaisiin suhteellisuusvertailu. Se jätettiin Suomessa kokonaan tekemättä.
Holkerin hallitus toteutti Keski-Pohjanmaalla rantojensuojeluohjelman. Kuinkas ollakaan - rantojensuojelualueet täyttivät Natura 2000-suojeluohjelmaan asetetut kriteerit.
Natura 2000 –ohjelmaa varten laadittiin uhanalaisluettelot. Niihin päätyi mm. Suomen yleisin lintu: paju- eli uunilintu sekä Perämerellä erittäin runsaslukuinen norppa ja alati paisuva harmaahyljekanta.

Puhe kokonaisuuden löytyy täältä:

Koska kansanedustaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila toteaa juhlapuheessaan Naturan direktiivin ja lainvastaisuudet, niin ne on tutkittava myös tekemäni rikostutkintapyynnön perusteella. Aineisto, jonka olen toimittanut Teille löytyy myös täältä:

Koska Naturarikokset ovat kiistattomat ja Jokilaaksojen poliisi ja Kokkolan poliisi ja Oulun läänin poliisiosasto ovat jättäneet rikokset tutkimatta sekä koko poliisiorganisaatio vaikka näytöt ovat kiistattomat niin ei voida välttyä valtiopetosepäilyltä. Korkein oikeus on tehnyt n. 700 väärää päätöstä Naturassa. Asia on minulle tärkeä, koska se on myös tuomoiden purkuasiassa yksi tärkeä osa kokonaisuutta. Olen pyytänyt Teiltä rikostutkintaa tuomioiden purkuuni liittyvissä asioissa, koska korkein oikeus edellyttää, että viranomaiset tekevät asiassa rikostutkinnat.

Muut rikokset todistusaineisto on jo toimitettu Teille kirjallisesti ja ne löytyvät myös tästä

Muistutan Teitä vielä siitä, että Teidän on valvottava, että nämä poliisit vastaavat minulle tekemisistään ja tekemättä jättämisistään. Aineisto löytyy tästä

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen.

Kalajoella 12.08.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7.s kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
gsm 044-3025948

Ei kommentteja: