maanantai 29. heinäkuuta 2013

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta (täydennys)Poliisiylijohtaja Mikko Paatero, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, poliisiministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, pääministeri Jyrki Katainen, suojelupoliisi, eduskunta, tiedotusvälineet

Olen toimittanut poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle aineistot rikostutkintaa varten, jonka perusteella voidaan kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan aikaansaadut eri oikeisasteiden väärät päätökset purkaa korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus jätti väärät päätökset purkamalla tekemällä esteellisten tuomareiden voimin tulkitsemalla takautuvasti oikeudenkäymiskaaren muutosta. Menettely oli törkeää virka-aseman väärinkäyttöä ja vahvistaa entisestään valtiopetosepäilyjä. Nyt poliisin on suoritetta rikostutkinta asiassa jotta  kaikki päätökset minua ja yritystoimintaani koskevat voidaan purkaa. Maineeni on puhdistettava, todelliset rikolliset on saatava taloudelliseen ja oikeudelliseen vastuuseen.  Keskeiset tuomionpurkuperusteet ovat tässä


Koska tutkintapyynnöt on tehty ajoissa, mutta poliisi, syyttäjät, oikeuslaitos ja laillisuusvalvojat ovat tietoisesti ja tarkoituksellisesti vanhentaneet rikokset on syytä epäillä valtiopetosta ja silloin mikään rikos ei ole vanhentunut.

Valtiopetos – kantelu oikeuskanslerille

Pankkikriisin karmea totuus julki

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Mikko Kovalainen ja Vesa Juntunen

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Eduskuntakysely

Todistusaineisto löytyy pankkikriisiblogistani

sekä
nettikirjastani

sekä
naturablogistani

sekä oikeuslaitos ja poliisiblogistani

Koska kysymyksessä on valtiopetos, johon myös korkein oikeus on todistusaineiston mukaan sekaantunut samoin kuin laillisuusvalvonta ja valtakunnansyyttäjävirasto poliisin lisäksi, niin valtipetoksen tutkinta kuuluu suojelupoliisille. Pyydän poliisiylijohtja Mikko Paateroa käynnistämään rikostutkinnat jo toimitetun aineiston perusteella. Vaadin, että kaikki pankkikriisin rikokset ja Naturan direktiivien ja Ey-tuomioistuimen vastaiset ratkaisut korvataan täysimääräisesti rikosten uhreille. Vaadin rikollisille Suomen lain mukaista rangaistusta valtiopetoksesta. Vaadin keskeisten henkilöiden välitöntä pidättämistä ja vastuuseen saattamista niin taloudellisesti kuin juridisestikin.

sisältävät aineistot viittauksineen. Pyydän ilmoittamaan kuka toimii asiassa tutkijana. Koska on kysymys poliisin rikoksista, niin tutkinnanjohtajana pitäisi olla syyttäjä, mutta se ei ole mahdollista, koska syyttäjälaitos on valtiopetokseksessa keskeinen tekijä. Maahan on määrättävä uudet eduskuntavaalit valtiopetosrikostutkinnan johdosta ja maan poliisi-, syyttäjälaitos sekä laillisuusvalvonta että oikeuslaitos on uudistettava pikaisesti ja puhdistettava valtiopetokseen osallistuneista rikollista.
Tämä tutkintapyyntö on tehty siksi poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle ettei se häpyisi kuin pieru Saharaan, vaan vastuuhenkilö on koko kansan tiedossa samoin kuin vastuulliset päättäjät tässä asiassa. Lisäksi tutkintapyyntö on lähetetty tiedoksi ja toimenpiteitä varten vastuullisille henkilöille jotta voidaan varmistaa, että tiedetään että kenet päät kuvaannollisesti ilmaistuna putoavat jos rikostutkintaa ei suoriteta.

Kalajoella 29.07.2013

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

Ei kommentteja: