torstai 22. marraskuuta 2012

Oliko kysymyksessä palkkamurha?


Suomessa asianajajat ovat olleet oikeuskanslerin erityissuojeluksessa ja Suomen Asianajajaliiton oma valvonta laiminlyö jäsentensä valvonnan. Asianajajien härski laskutus ja asiakkaiden törkeä kusetus on nyt saanut  selkeän huomionosoituksen. Kyllä nyt pitää oikeuskanslerin ottaa vastuuta asioista. Minä olen ilmoittanut oikeuskanslerille ja Suomen Asianajaliittoon lukuisten asianajajien rikollisesta toiminnasta, mutta molemmat tahot tekevät ei anna aihetta-päätöksiä, vaikka asianajajat ja varatuomarit itse tunnustavat rikoksensa. Näyttää siltä, että kansalaiset ovat ottamassa oikeuden omiin käsiinsä. Minä ihmettelen miksi Suomen Asianajajaliitto tai oikeuskansleri ei ole ryhtynyt toimiin seuraavien asianajajien, konkurssipesänhoitajien, poliisien sekä syyttäjien rikollisen toiminnan johdosta:

 1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa Suomen Asianajajaliitolle.

  2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa Suomen Asianajajaliitolle

  3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa Suomen Asianajajaliitolle.

  4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa Suomen Asianajajaliitolle.

  5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut väärän lausuman käräjäoikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa Suomen Asianajajaliitolle. Paavo M. Petäjä on tunnustanut KRP:lle ettei hänellä ollut valtakirjoja asiassa.

  6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

  7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

  10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen syyttäjän ollessaan minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankinjohtajan tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo todistaa kirjallisesti, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen ja varatuomari Vesa Laukkanen, jotka ei perehtyneet asiaan juuri lainkaan.

  11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Hän toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajan kymmeniä vuosia.

  12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa.

  13.Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa Suomen Asianajajaliitolle.

  14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa ollut liipaisimella.

  15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

  16. Nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, vaikka todistusaineisto on ollut kiistaton.

  17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Hän ei ole viitsinyt edes vastata sähköposteihini.

  18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta, vaikka on vuoren varamasti tietoinen poliisien ja syyttäjien rikollisesta toiminnasta. Kalske kieläytyi tulemasta toidstajaksi oikeuteen, mikä on vastoin Suomen lakia.

  19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Käräjätuomari Määttä antoi myös väärän todistuksen asiassa Rovaniemen hovioikeudelle. Asia voidaan todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauhoilla.

  20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä. Hän kielätytyi ottamasta todistusaineistoa asiassa vastaan. Minä jätin todistusaineiston siitä huolimatta Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Tammiketo toimitti aineiston Rovaniemen hovioikeudelle vasta pitkän viivyttelyn jälkeen.

  21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittila kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan eikä hyväksynyt asiassa myöskään todistajien kuulemista.

  22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen antoi asiassa myös väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

  23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Tasanto ilmoitti hävittäneensä lähettämäni todistusaineiston ja siitä huolimatta hän toimi esteellisenö tutkinnanjohtajana asiassa

  24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, mutta oikeuskansleri yrittää kiemurella tunnustuksen edessä samoin kuin korkein oikeus.

  25. Käräjätuomari Heikki Sneckin toiminta on ollut kaikkein törkeintä. Hän kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan. Hän teki tietoisesti väärät päätökset ja toimi esteellisenä käräjätuomarina oikeudenkäymmiskaaren vastaisesti ja käytti törkeästi virka-asemaansa väärin ja teki tietoisesti vääriä päätöksiä. Hän lähetti Rovaniemen hovioikeudelle väärät asiakirjat, jotta Rovaniemen hovioikeuden olisi helpompi tehdä väärä päätös.

  26. Varatuomari Pasi Markus Leinonen oli vuoren varmasti tietoinen poliisien, syyttäjien, asianajajien ja varatuomareiden rikollisesta toiminnasta ja tunnustikin asiassa oikeudessa. Siitä huolimatta hän jatkoi rikollisia suojelevaa toimintaa, mikä on rikolain 15 luvun 11 § mukaista rikollista toimintaa.

  27. Jokilaaksojen poliiseista Ilkka Piispanen, Jonny Paananen, Hannu Mensonen, Antero Aulakoski, Jyrki Rajaniemi ja muutama muukin ovat tarkasti tietoisia rikoksista, mutta ovat jättäneet kaikki rikokset tutkimatta ja suojelleet rikollista toimintaa.

  28. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen vaarallisimmista tekijöistä, jonka rikokset ovat kiistattomat, mutta poliisi kieltäytyy tutkimasta asioist ja syyttäjät syyttämästä sekä oikeusistuimet kieltäytyvät ottamasta vastaan todistusaineistoa.

  29. Varatuomari Vesa Juntunen on yksi pahimmista tekijöistä, jota poliisi suojelee ja jonka rikokset poliisi jättää tutkimatta. Juntunen toimii nykyisin ulkomailla ja viestit toiminnasta ovat entisenlaisia.

  30. Kaikki käräjäoikeuden tuomarit, Rovaniemen hovoikeuden tuomarit ja korkeimman oikeuden tuomarit ja laillisuusvalvojat, jotka ovat käsitelleet asioitani ovat syyllistyneet rikollisten suojeluun, virka-aseman törkeään väärinkäyttöön sekä tuomarit myös oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn.
  Kaikki tuomioni ovat nyt korkeimmassa oikeudessa purkuasioina. Päätös on luvattu tämän vuoden loppuun mennessä.  En ymmärrä miksi korkeimman oikeuden pitää viivytellä päätöksenteossa. Olen vaatinut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja suullista käsittelyä asiolle, mutta en ole sitä vielä saanut. Toivon, että päätös on Suomen lain ja Euroopan Ihmisoikeussopimuksen mukainen.

  Koska Suomi ei ole oikeusvaltio, eikä vastuulliset ministerit ole kiinnostuneet oikeusvaltion asioista niiden vaatimalla tavalla,  niin ei voi välttyä vaikutelmalta, että yhä useampi poliisi, syyttäjä, laillisuusvalvoja ja oikeuden tuomari tulee kokemaan ”Skytän kohtalon”. Olen todella huolestunut tilanteen kehityksestä.  Hevosmiesten tietotoimiston mukaan palkkamurhan hinta on nykyisin 5000 euroa.

Ei kommentteja: