torstai 5. heinäkuuta 2012

Poliisitarkataja Niina Uskalin törkeä virkarikos 3.7.2012 2020/2012/2599From: E.Aho

Sent: Thursday, June 14, 2012 6:21 PM


Subject: rovaniemen hovioikeudelle

Rovaniemen hovioikeudelle, tiedoksi ja toimenpiteitä varten Oulun aluehallintovirasto ja Oulun syyttäjälaitos
Olen valittanut Rovaniemen hovioikeudelle Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöksestä 12/2588 antopäivä 16.4.2012 K11/1589. Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut valituksen vastaanottamisen sähköpostitse. Pyydän ilmoittamaan minulle, kuka on tuon jutun esittelijä Rovaniemen hovioikeudessa. Olen myös pyytänyt asiaan liittyvät asiakirjat nähtäväkseni ennen päätöksentekoa jotta voin tarkistaa onko Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähettänyt oikeat asiakirjat Rovaniemen hovioikeuden päätöksen tekoa varten. Markku Kosken kunnianloukkausjutussahan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei lähettänyt oikeita asiakirjoja Rovaniemen hovioikeuden käsittelyyn, mikäselvisi kun sain nähtäväksi sinne lähetetyt asiakirjat. Silloinkin käräjätuomarina oli Heikki Sneck, joka käsitteli silloin samoja asioita jo toiseen kertaan eikä suostunut vastaanottamaan todistusaineistoa asiassa. Jostain syystä en ole vieläkään saanut jutun 12/2588 asiakirjoja tarkistettavakseni ja siksi kiirehdin niiden lähettämistä.

Valituksessani toin selkeästi esille käräjätuomari Heikki Sneckin esteellisen toiminnan asiassa, koska hän käsitteli asiaa jo kolmanteen kertaan ja lisäksi hän kiletäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Menettely oli oikeudenkäymiskaaren vastainen menettely ja menettelyä on syytä epäillä rikoslain vastaiseksi, koska jo toimitettu todistusmateriaali sisälsi sellaista todistusaineistoa, mikä kiistattomasti osoitti konkurssin saadun aikaan rikollisesti.

Valituksessani todistin myös konkurssipesänhoitajaksi ryhtyneen varatuomari Pasi Markus Leinosen rikolliseksi epäiltävän toiminnan, koska hän tunnisti oikeudessa saaneen tietoonsa aineiston, mikä todistaa rikollisen menettelyn asiassa. Konkurssi oli siis saatu vuoren varmasti rikollisesti aikaan ja konkurssipesänhoitaja tietoisena tästä asiasta jätti velvoitteensa hoitamatta.

Olin haastanut oikeudenistuntoon todistajiksi neljä varsin tunnettua ja asian kassa keskeisesti toiminutta henkilöä, mutta kukaan heistä ei saapunut oikeudenistuntoon. Edellytän, että Rovaniemen hovioikeus velvoittaa nämä henkilöt tulemaan oikeuden istuntoon todistamaan jotta oikeus toteutuu ja perusteet konkurssin purkamiselle ovat kiistattomat.

Kysymys on todella laajasta rikosprosessista, joissa on syytä epäillä näitä henkilöitä

1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Maskonen on tehnyt jo oman ratkaisunsa asioissa. Ehkä hän ei kestänyt julkista häpeää totuuden ja rikosten paljastumista. Maskosen toiminnasta löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Sulo Heiskari toimi esteellisenä syyttäjä lukuisissa oikeudenkäynneissä. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut vääriä lausumia oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä asiasta löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille. Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hän hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa. Veli Päivikön toiminta oli muutenkin niin törkeää, että minun oikeustajuni mukaan häneltä on otettava pois asianajo-oikeudet.

9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa. Antti Kejo esitti oikeudelle tietoisesti väärin laaditun konkurssipesän pesänluettelon.

10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti Asko Keränen, joka antoi oikeudelle asiasssa väärän lausuman.

11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Juuri hän on syyttäjä Sulo Heiskarin ohella kaikkein pahin toimija asioissa.

12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa ja KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

13. Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani samoin kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Lisäksi hän on esitellyt asiat maaherra Eino Siuruaiselle niin, että on saanut maaherrankin allekirjoituksen rikoksia peittelevään asiakirjaan.

17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Paateron sihteeri on jopa kieltänyt laittamasta sähköpostia Paaterolle.

18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta. Näytöt Kalskeen rikollisten suojelusta ovat kiistattomat.

19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko. Määttä on antanut asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.

20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä myös vähintäänkin kiristyksestä.

21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita. Raittilan toiminta on yksi törkeimmistä oikeudenloukkauksista mitä tiedän.

22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa. Mustonen on antanut väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle asiassa.

23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt. Olen samaa mieltä Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen kanssa. Tasanto ei ole rikostutkija vaan hallintopoliisi.

24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen. Asko Keränen on toiminut törkeästi päämiestensä etujen vastaisesti useammassa asiassa.

25. Käräjätuomari Heikki Sneck ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja toiminut esteellisenä käräjätuomarina useammassa oikeudenkäynnissä. Käräjätuomari ei ole antanut edes todistaa oikeuskäsittelyssä rikoksia. Olen tehnyt Heikki Sneckin toiminnasta useampia rikostutkintapyyntöjä.

26. Varatuomari Mikko Kovalainen on yksi Suomen törkeimmistä tekijöistä, joka on toiminut yhteistyössä viranomaisten kanssa tehden järkyttävää jälkeä usean vuosikymmenen ajan. Olen tehnyt Mikko Kovalaisen toiminnasta useita tutkintapyytnöjä

27. Sievin kunnanjohtaja Markku Koskea on syytä epäillä osallisuudesta törkeään petokseen ja kiristykseen. Asian voi todistaa useampi henkilö, mutta poliisi ja syyttäjä suojelevat Markku Kosken toimia.

28. Varatuomari Timo Hautamäki toimi ensin avustajanani, mutta sitten hän vaihtoi vastapuolelle. Hautamäki oli tietoinen PR-talojen konkurssivyyhden rikoksista ja myös Markku Kosken roolista niissä. Siksi onkin käsittämätöntä miksi Hautamäki lähti avustamaan Koskea tietoisena Kosken toimista.

29. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on keskeinen suojelija rikoksissa. Katson, että hän tunnusti asian, koska ei tullut todistamaan siihen liittyvässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Todistajan ei tarvitse todistaa itseään vastaan.

30. Varatuomari Pasi Markus Leinonen tunnusti kuuluvansa liigaan omalla toiminnallaan. Siitä on kiistattomat näytöt Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istunnossa ja istunnon asiakirjoissa. Lisäksi muu toiminta, mikä on nähtävissä blogissani osoittaa Leinosen kiistattoman toiminnan asiassa.

Vaadin asioissa suullista käsittelyä. Lähetän tämän sähköpostin tiedoksi Oulun Avi:n johtajalle ja Oulun syyttäjävirastolle. Vaadin asioihin esteetöntä ja puolueetonta rikostutkinaa. Olen tehnyt valtuustoaloitteen Kalajoen kaupunginvaltuustolle, jotta hallintoasetuksen mukainen valvonta suoritetaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen toiminnassa kutsumalla poliisin neuvottelukunta hätäistuntoon poliisin rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta.


VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN


Olen kiirehtinyt korkeinta oikeutta purkamaan kaikki alioikeuksien minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset mukaan luettuna Rovaniemen hovioikeuden päätökset

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?Kalajoella 14.06.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto siirtää Erkki Ahon saapuneet kirjeet 13.6.2012 ja 14.6.2012 hallintolain 21§:n mukaisesti Poliisihallituksen käsiteltäväksi.

Ystävällisin terveisin

Avi Kirjaamo Pohjois-Suomi

Lähettäjä: Väisänen Etta Puolesta Savolainen TerttuLähetetty: 15. kesäkuuta 2012 9:05Vastaanottaja: AVI Kirjaamo Pohjois-SuomiAihe: VL: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon

Lähettäjä: E.Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 13. kesäkuuta 2012 10:21Vastaanottaja: Savolainen Terttu; oulu.sy@oikeus.fiAihe: Fw: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon

Jokilaaksojen poliisin toiminta

From: E.Aho

Sent: Monday, June 11, 2012 5:12 AM


Subject: poliisiasiain neuvottelukunta hätäistuntoon

Valtuustoaloite ja yhteiskunnallinen valvonta

Vaadin Jokilaaksojen poliisiasian neuvottelukuntaa hätäistuntoon poliisin joko ammattitaidottoman tai tietoisen rikolliseksi epäiltävän toiminnan johdosta. Olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja kuudennen kauden valtuutettu sekä useissa vaaleissa ylivoimainen ääniharava. Poliisin toiminnan valvonta kuuluu yhteiskunnallisille päättäjille. Olen tehnyt asiasta valtuustoaloitteen. Vaadin kiireellistä kokousta asiassa.


From: E.Aho

Sent: Monday, June 04, 2012 10:44 AM


Subject: turha konkurssi ja tuhoisat vaikutukset

Pankinjohtajan, verottajan, konkurssipesänhoitajan ja poliisien toiminnasta

tiedoksi ja toimenpiteitä varten Johtaja Reijo Karhinen OP-Pohjola, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, poliisiministeri Päivi Räsänen

Olin neuvotellut kuorma-autoilija Heino Yli-Torven puolesta verottajan ja Himangan Osuuspankin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen kanssa neuvotteluratkaisun, jolla kuorma-autoilijan yrityksen ongelmat olisi hoidettu yhteisesti sovitulla tavalla ja niin, että se olisi ollut kaikkien etu. Silloin sovittiin myös kuorma-autoilijan vaimon takauksen osalta asia. Jostain syystä verottaja perui sovitun sopimuksen todennäköisesti Himangan Osuuspankin johtajan Kalevi Humalajoen pyynnöstä. Kuorma-autoilijan yritys haettiin konkurssiin. Konkurssipesänhoitajaksi määrättiin todennäköisesti pankin tahdosta varatuomari Kari Autio Kokkolasta.

Varatuomari Kari Autio teki rikostutkintapyynnön kuorma-autoilija Heino Yli-Torvesta ja tämän pojasta Jaakko Yli-Torvesta. Käännyin tuolloin pankinjohtaja Kalevi Humalajoen puoleen ja kerroin hänelle, että jos rikostutkinta aloitetaan ja se johtaa oikeuskäsittelyyn, niin pankki tulee häviämään jutun. Pankinjohtaja Kalevi Humalajoki ymmärsi asian ja sanoi, että jatkossa he eivät sitten käytä varatuomari Kari Aution palveluksia.

Otin yhteyttä varatuomari Kari Autioon ja kerroin hänelle totuuden asioissa eli sen, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Autio ei pysytynyt vastaamaan minulle mitään asiallista. Menin Kokkolaan ja todistin tutkinnanjohtajalle ja silloin vielä nimeämättömälle tutkijalle, että Heino Yli-Torvi ja Jaakko Yli-Torvi eivät ole syyllistyneet rikoksiin. Tästä huolimatta tutkija ja tutkinnanjohtaja lähtivät viemään asiaa eteenpäin syyttäjälle asti, todennäköisesti varatuomari Kari Aution toiminnan johdosta.

Ylivieskan käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Prosessi oli kuitenkin aiheuttanut sen, että Heino ja Sirkka Yli-Torvelle tuli avioero. Lisäksi Jaakko Yli-Torven yrityksen omaisuus oli laitettu hukkaamiskieltoon n. 1,5 vuodeksi ja aiheutettu yrittäjälle erittäin suurta ja korvaamatonta vahinkoa. Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi tutkimasta asiasta.

Minulle on selvinnyt myös se, että Himangan Osuuspankinjohtaja on tehnyt Sirkka Yli-Torven kanssa ennen oikeudenkäyntejä ja rikostutkintoja salaamissopimuksen, jolla Sirkka Yli-Torvi kieltäytyy antamasta tietoja Heino Yli-Torven yrityksen asioista. Minulle on selvinnyt myös se, että pankinjohtaja Kalevi Humalajoki on ”kieltänyt ”asianomaisia työskentelemästä Erkki Ahon kanssa.

Oikeudenkäynnissä pankinjohtaja Kalevi Humalajoki joutui kertomaan tosiasiat ja siksi kaikki syytteet hylättiin. On myös huomattava se, että todistusaineistot löytyvät myös tutkinta-aineistosta ja siksi ihmettelen konkurssipesänhoitaja Kari Aution, poliisien ja syyttäjän toimintaa.

Mielestäni Osuuspankkien Keskuspankin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Poliisiministeri Päivi Räsäsen on ryhdyttävä asian vaatimiin toimenpiteisiin. Mielestäni kysymys on tarpeettomasta konkurssista ja kiistattomasta vahingonteosta. Kaiken alku ja juuri on pankin toiminnan johdosta terminoimatta jäänyt valuuttavelka.


Kalajoella 04.06.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

gsm 044-3025948

Jokilaaksojen poliisin tutkimattajättämispäätöksiin on lisättävä vielä Taisto Heikki Verrosen järkyttävä kohtelu, jossa tutkijana on ollut poliisi Harri Rahkola. Poliisi Markus Kiiskinen on tehnyt asiassa tutkimattajättämispäätöksen, vaikka vahingonkorvausasia on kiistaton.

Pyydän aluehallintovirastoa pikaisiin toimenpiteisiin Jokilaaksojen poliisin toiminnasta. Yli-Torvien asiassa kaksi varatuomaria käynnisti jo Jaakko Yli-Torven osalta vahingonkorvausmenettelyn. Poliisi Ilkka Piispanen ei nähnyt asiassa mitään rikosta. Järkyttävää toimintaa.

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?


Kalajoella

13.06.2012

Erkki Aho

Kalajoen valtuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: