sunnuntai 4. lokakuuta 2015

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi 30.05.1996 klo 9.00

PR-talojen markkinoilta poistaminen on ollut yksi Suomen historian törkeimmistä rikoksista. 
Laajempi ja yksityiskohtainen selvitys asioista on kirjassani Olet Mamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X sivuilla 108- 230 ja siellä on myös kopioituna suuri osa todistusaineistoa sivuilla 230-234 ja 272-376, 523-529.
Asioista selostus löytyy myös netistä osoitteesta 
PR-talojen markkinoilta poistaminen

ja laajempi selostus oikeustaistelustani blogistani
Oikeuslaitos ja poliisi


Keskityn nyt konkurssipäätöksen virheelliisyyksiin ja siihen johtaneeseen kehitykseen.
Kirjani sivuilla 328-329 Ylivieskan käräjäoikeudelle Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän tekemä konkurssihakemus, jonka ovat allekirjoittaneet konkurssipesän toimitsijamiehet Antti Latola ja Hannu Maskonen.
Konkurssihakemuksessa todetaan, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä on PR-Teollisuus Oy:ltä erääntynyttä kauppahintasaataaa vaihto-omaisuudesta ja tuoteoikeuksista 1.130.000,00 markkaa 13 prosentin vuotuistne korkoineen 17.6.1995 lukien sekä käyttöomaisuudesta 1.350.000,00 markkaa 13 prosentin vuotuisine korkoineen 250.000,00 markalle 30.7.1995 lukien, 250.000,00 markalle 30.8.1995 lukien, 250.000,00 markalle 30.10.1995 lukien, 200.000,00 markalle 30.11.1995 lukien ja 200,00,00 30.12.1995 lukien.

Konkurssihakemus on tehty väärillä tiedoilla, sillä PR-Teollisuus oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 19.05.95 401.444,45 markkaa. Tästä todistusaineisto ja valokopio kirjani sivuilla 302. Lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 28.03.1996 500.000,00 markkaa. Tästä todistusaineisto ja valokopio kirjani sivuilla 303. Lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 05.06.1996 100.000.00 markkaa. Tästä todistusaneisto ja valokopio kirjani sivuilla 304. Kaikkiin näihin maksusuorituksiin oli merktty maksun osoitteeksi TUOTEOIKEUDET. Lain mukaan kun velallisella on useampia saatavia, niin hän voi osoittaa maksusuorituksensa siihen velkaan johon hän haluaa sen kohdistuvan. PR-Teollisuus halusi kohdistaa velkasuorituksensa tuoteoikeuksiin, koska niissä oli 1.530.000,00 markan takaus. Nyt tästä takausta oli maksettu 1.001.444,45 markkaa. Alavieskan Puurakenne Oy:n Ylivieskan käräjäoikeudelle ilmoittama saatava PR-Teollisuus Oy:ltä on siis väärä.


Lisäksi on huomattava se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ei ilmoita saatavakseen kiinteistöjen osuutta, koska kiinteistöt olivat pantattuja ja se salattiin kaupanteon yhteydessä. Tämä käy ilmi kiinteistöjen kauppakirjasta Alavieskan Puurakenne Oy:n kkonkurssipesä ja Euronio Oy:n välillä. Todistusaineisto ja kopio kauppakirjasta kirjani sivuilla 282-284. Kauppakirjastahan käy myös ilmi, että myyjinä kauppakirjassa esiintyy konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat Hannu Maskonen ja Antti Latola. Konkurssisäännön mukaan väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi väliaikaiset pesänhoitajat myivät toisen omaisuutta omanaan, koska heillä ei ollut päämiesten Arsenal Oy:n ja Kera Oy:n valtakirjoja omaisuuden myymiseen.
Kauppakirjasta käy myös ilmi, että julkisena kaupanvahvistajana on toiminut Kalajoen piirin nimismies Sulo Heiskari ja kaupanvahvistajan kutsumana todistajana on toiminut Arto Ranta-Ylitalo.
Kirjani sivuilla 294 on todistusaineisto ja kopio kauppakirjan allekirjoittajan todistuksessa, jossa Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan henkilökohtaisesti tavannut Kalajoen piirin nimismiestä Sulo Heiskaria.

Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat on allekirjoitettu.Takaussaatavaa ei ollut myöskään sen takia, koska kaupat oli purettu. Kiinteistöjen kaupat oli purettu 19.4.1996. Tästä todistusaineisto ja kopio kirjani sivulla 305 ja vaihto-omaisuuden ja tuoteoikeuksien kaupat oli purettu 19.03.1996. Siitä todistusaineisto ja kopio kirjani sivuilla 306-308. Myyjän purkuilmoitus on peruuttamaton, ks. mm. Telaranta: Sopimuoikeus, Helsinki 1990 s. 39. Kun ko. kauppa on purettu, ovat myös takaussitoumukset rauenneet. Takaussitous on liitännäinen pääsitoumukseen, joten missään tapauksessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa.
Takaukset olivat siis purkautuneet kauppojen purkujen yhteydessä. Siksi konkurssihakems on väärä koska takaussaatavaa ei ollut. Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä todistaa konkurssivalvonnassa, että kaupat oli purettu. Asia oli myös KRP:n tiedossa, koska varatuomari Jorma Herttuainen teki rikosilmoituksen asiasta Oulun KRP:lle 5.5.1998.


Miten takaukset tulivat voimaan?

Varatuomari Paavo M. Petäjä antoi Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman, että Alavieskan Puurakenne Oy:n kanne on oikea.Kirjani sivuilla 514 todistusaineisto ja kopio siitä, että varatuomari Paavo M. Petäjä ilmoittaa, että hänellä ei ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.
Lisäksi Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä ilmoittaa PR-Teollisuus Oy:n eli konkurssiinhaettavan puolesta, että kanne on oikea. Tästä todistusaineisto ja kopio kirjani sivuilla 330-331. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän toimitsijamies asianajaja Antti Latola antaa väärän todistuksen Ylivieskan käräjäoikeudelle, koska Alavieskan Puurakenne Oy ei ollut mitään sopimusta PR-Teollisuus Oy:n kanssa asiasta.

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä ja tunnustaa asian

Velkojain kuulustelussa 11.7.1996 asianajaja Asko Keränen oli valvomassa Päivi Rautiaisen ( 91.) saatavaa ( raviohjastaja Jorma Kontion avopuoliso) sekä Kalle Tuohimaan ( 110.) saatavaa. Tilaisuuden jälkeen asianajaja Asko Keränen pyysi minut kahville ja totesi, että konkurssihan on laiton, koska minä oli velkojain kokouksessa todistanut, että kaupat oli purettu ja konkurssi on laiton. Paikalla oli kärärjätuomarin lisäksi myös syyttäjä Sulo Heiskari. Asianajaja Asko Keränen pyysi minulta ( Erkki Aho) ja Heino Virta avoimet valtakirjat asian hoitamiseksi eli valituksen tekemiseksi Vaasan hovioikeudelle.

Raviohjastaja Jorma Kontio

Avoin valtakirja


Asianajaja Asko Keräsen tunnustus


PR-Teollisuus Oy ei voinut valittaa asiasta Vaasan hovioikeuteen, koska asianajaja Asko Keränen oli jättänyt valituksen tekemättä ja näin ollen PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätös sai lainvoiman. Nyt ainoa keino oikeuden saamiseksi on se, että korkein oikein purkaa PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätöksen ja siitä johtuvat kaikki muut Erkki Ahoon ja tämän liiketoimintaan kohdistuneet päätökset, koska syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä ja poliisi Raimo Ollila on jättänyt virkavelvollisuutensa suorittamatta.


Syyttäjä Sulo Heiskari, joka toimi kaupanvahvistajana ja toimi esteellisenä syyttäjänä.
Tutkinnanjohtaja, poliiisi Raimo Ollila, joka jätti kaikki rikokset selvittämättä.

Tämän johdosta minä olen joutunut kärsimään neljä konkurssia ja saanut 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä lukuisia muita tuomioita. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi ja menettänyt maineeni, omaisuuteni ja ihmisarvoni sekä kärsinyt valtavat satojen miljoonien eurojen taloudelliset tappiot.

Törkeät ihmisoikeusrikokset


Tässä kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle tuomiooiden purkamiseksi


Asianajaja Hannu Maskonen on tehnyt asioiden johdosta oman ja lopullisen ratkaisunsa

Ei kommentteja: